Portál ISOP AOPK ČR
 

DATA DS

Karta Přírodního stanoviště:
Kód 9410
Popis Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
Skupina TPS Lesy
Priorita n
Přírodní biotop L9.1, L9.2B, L9.3
Bioregion CON

< Zpět


Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR