logo
 

DATA DS

ISOP

zal_isop

Informační systém ochrany přírody umožňuje spravovat a zveřejňovat odborná data ochrany přírody a krajiny a následně i vytvářet potřebné informace pro rozhodovací a řídící činnost uživatelů. Hierarchicky se člení do 5 subsystémů (viz připojené schéma).
 
Patří mezi Informační systémy veřejné správy (ISVS) a z této pozice zajišťuje agendy vyplývající ze zákonů:
- č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny,
- č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a
- č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí.

Data jsou uložena v relačních databázích (Oracle, MySQL) a v SDE geodatabázi (verze Enterprise). Interní přístup k datům je možný buď prostřednictvím klient/server technologie ArcSDE (Esri) nebo prostřednictvím jednotlivých webových aplikací. Aplikace využívají klient/server řešení s třívrstvou architekturou "databázový server - aplikační server - pracovní stanice". Přístup veřejnosti k datům zajišťují mapové služby WMS a WFS. Další alternativou veřejného prohlížení dat je webová aplikace Mapy AOPK ČR (MapoMat). Metadata jsou uložena společně s daty v relační databázi. Správa dat se provádí pomocí nástrojů systému ArcGIS případně vlastních nástrojů relační databáze. Stav ISOP k roku 2010 přibližuje odborná příručka Informační systém ochrany přírody.

Provoz informačního systému zajišťuje celkem 8 interních zaměstnanců z Odboru Informačního systému ochrany přírody (6) a Odboru správy a podpory ICT (2). Správa specifických částí systému je zabezpečena smluvně.

Aplikace ISOP lze dle jejich zaměření rozdělit do 4 skupin pokrývajících:
- správu dat Správa dat
 - publikaci dat Publikace dat
 - sběr dat Sběr dat
 - webové rozhraní Webové rozhraní
Reference:
JUŠKA, L. et al. (1992). Informační systém ochrany přírody: Návrh projektu . Praha. 129 s. Manuskript. Archivuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.
ZOHORNA, J.; ŠKAPEC, L.; VOSTATEK, J. (2007). Analýza informačních a komunikačních technologií s návrhem opatření a definováním strategických cílů: Analýza ICT - AOPK ČR . Praha. 32 s. Manuskript. Archivuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.
ŠKAPEC, L.; BALÁK, I.; ZOHORNA, J.; KUČERA, Z.; ZÁRYBNICKÝ, J. (2010). Informační systém ochrany přírody . Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. 157 s. ISBN 9788087457009.

Práva a povinnosti, které souvisejí s vytvářením, užíváním, provozem a rozvojem informačních systémů veřejné správy (ISVS), stanovuje zákon č. 365/2000 Sb. Požadavky na strukturu a obsah dokumentace a řízení kvality a bezpečnosti ISVS uvádí vyhláška č. 529/2006 Sb..

Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR