Portál ISOP AOPK ČR
 

DATA DS

Karta Přírodního stanoviště:
Kód 6250
Popis Panonské sprašové stepní trávníky
Skupina TPS Přirozená a polopřirozená travinná společenstva
Priorita p
Přírodní biotop T3.3B
Bioregion PAN

< Zpět


Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR