Portál ISOP AOPK ČR
 

DATA DS

Karta Přírodního stanoviště:
Kód 6190
Popis Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)
Skupina TPS Přirozená a polopřirozená travinná společenstva
Priorita n
Přírodní biotop T3.1, T3.2
Bioregion CON, PAN

< Zpět


Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR