Portál ISOP AOPK ČR
 

DATA DS

Seznamy druhů taxonomických skupin (zkrácený výpis)
Vyhledávání (fulltext)
Taxonomická skupina
Vyhledání zdroje
Nerozlišovat malá/VELKÁ       Řádků na str.        
 Výsledky hledání - zkrácený výpis
   Zobrazit plný výpis
č.Vědecké jménoAutor popisuČeské jménoČeleďTaxonomická skupina LAT/CES
1Anabaena aequalisBorgeNostocaceaeCyanobacteria
2Anabaena augstumalisSchmidleNostocaceaeCyanobacteria
3Anabaena bergiiOstenfeldNostocaceaeCyanobacteria
4Anabaena cycadeaeReinkeNostocaceaeCyanobacteria
5Anabaena cylindricaLemmermannNostocaceaeCyanobacteria
6Anabaena inaequalis(Kützing Bornet & Flahault)NostocaceaeCyanobacteria
7Anabaena jonssoniiBoye-PetersenNostocaceaeCyanobacteria
8Anabaena lapponicaBorgeNostocaceaeCyanobacteria
9Anabaena minutissimaLemmermannNostocaceaeCyanobacteria
10Anabaena oscillarioidesBory de SaintVincentNostocaceaeCyanobacteria
11Anabaena sphaericaBornet & FlahaultNostocaceaeCyanobacteria
12Anabaena subcylindricaBorgeNostocaceaeCyanobacteria
13Anabaena tenericaulisNygaardNostocaceaeCyanobacteria
14Anabaena torulosaLagerheim ex Bornet & FlahaultNostocaceaeCyanobacteria
15Anabaenopsis arnoldiiaAptekarNostocaceaeCyanobacteria
16Anabaenopsis cunningtoniiTaylor 1932NostocaceaeCyanobacteria
17Anabaenopsis elenkiniiV.V. MillerNostocaceaeCyanobacteria
18Anabaenopsis milleriVoronichinNostocaceaeCyanobacteria
19Aphanizomenon flexuosumKomárek & KováčikNostocaceaeCyanobacteria
20Aphanizomenon flos-aque(Linnaeus) Ralfs ex Bornet & FlahaultNostocaceaeCyanobacteria
21Aphanizomenon gracileLemmermannNostocaceaeCyanobacteria
22Aphanizomenon klebahnii(Elenkin) ex PecharNostocaceaeCyanobacteria
23Aphanizomenon yezoenzeM.WatanabeNostocaceaeCyanobacteria
24Aphanocapsa conferta(W. & G.S.West) Komárková-Legnerová & CronbergMerismopediaceaeCyanobacteria
25Aphanocapsa delicatissimaW. & G.S. WestMerismopediaceaeCyanobacteria
Zobrazen 1. - 25. řádek ze 60180 (Vše 60180) První Předchozí Následující Poslední
Strana s výsledky: 120 240 360 480 600 720 840 960 1080 1200 1320 1440 1560 1680 1800 1920 2040 2160 2280 2400
Export: Stránka / Vše
 Výsledky hledání - zdroje

Zdroj (ID) Název zdrojeΣ taxonů
668 >Anděra M. Gaisler J. (2012): Savci České republiky – popis, rozšíření, ekologie, ochrana. Academia, Praha. 285 pp.103
842 >ANONYMUS.Modrásek muškátový - Cacyreus marshalli Butler, 1989 [online]. Dostupné online <http://www.lepidoptera.cz/?q=Cacyreus>.1
1017 >ASSING, V. (2014). On the Bolitochara species of the West Palaearctic region (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae). Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde Serie A (Biologie), 7: 33-63.1
688 >Balát F. 1977. Mallophaga. In: Dlabola, J., (ed.) 1977. Enumeratio insectorum Bohemoslovakiae. Acta faun. ent. mus. nat., Prague. 15 (Supplement 4): 45-52.342
671 >BARTÁK, M.; KUBÍK, Š. (2005). Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Vyd. 1. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze. 432 s.7
869 >BATELKA, J.; STRAKA, J.; MALENOVSKÝ, I. (2005). Řásníci čeledí Xenidae a Stylopidae (Insecta: Strepsiptera - parazitoidi žahadlových blanokřídlých (Hymenoptera: Aculeata) v České republice, s. 2-3. In: DVOŘÁK, L.; BOGUSCH, P. (eds.). Žahadloví blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku 1. Praha: Univerzita Karlova. 20 s.7
866 >BATELKA, J.; STRAKA, J. (2005). Výskyt Xenos vesparum a Pseudoxenos heydeni (Strepsiptera, Xenidae) v České republice. Klapalekiana. 41, 1-2, s. 1-9. 2
365 >Batelka J. 2007. Coleoptera: Ripiphoridae. Icones Insectorum Europae Centralis 7: 8 pp.3
807 >BAUERNFEIND, E.; SOLDÁN, T. (2012). The mayflies of Europe (Ephemeroptera). Ollerup: Apollo Books. 781 s.100
545 >BENEDIKT, S.; BOROVEC, R.; FREMUTH, J. et al. (2010). Komentovaný senam nosatcovitých brouků (Coleoptera: Curculionoidea bez Scolytinae a Platypodinae) České republiky a Slovenska. Klapalekiana. 46, Supplementum, s. 1-363. 939
1097 >BENEDIKT, S. (2011). Fauna brouků (Coleoptera) lokality Bystřina - Lužní potok (Evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000). Západočeské entomologické listy [online]. 2, s. 13-36. 1
1002 >BENNETT, M.S.; WIEGERT, K.E.; TRIEMER, R.E. (2014). Characterization of Euglenaformis gen. nov. and the chloroplast genome of Euglenaformis [Euglena] proxima Euglenophyta). Phycologia 53 1): 66-73.1
633 >Bezděčka Pavel (2015): Aktualizovaný checklist Formicidae v České republice125
796 >BEZDĚK J. & MLEJNEK R. 2016: Coleoptera: Megalopodidae,Orsodacnidae, Chrysomelidae: Donaciinae, Criocerinae. Icones Insectorum Europae Centralis 27:63 pp.49
765 >BEZDĚK, J., PURCHART, L. (2015) First record of the smallest European beetle Baranowskiella ehnstromi (Coleoptera: Ptiliidae) from the Czech Republic. Klapalekiana. 51, 3-4, s. 163-167.1
995 >BEZDĚK, J. (2015). New and interesting records of leaf beetles from Moravia (Coleoptera: Megalopodidae, Chrysomelidae). Klapalekiana. 51, 3-4, s. 147-161.2
1087 >BIEDERMANN, S.; MÜLLER, F.; SEIFERT, E. (2014). Neu- und wiederfunde für die moosflora Sachsens. - Herzogia 27(1) 215-219.1
200 >BLAŽEJ, L.; TYRNER, P. (2017). Zlatěnky (Hymenoptera: Aculeata: Chrysididae) vybraných pískoven Českolipska (severní Čechy), s. 99-120. In: Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 35. 170 s. ISBN 978-80-87266-30-4.1
787 >BŁĘDZKI, L. A.; RYBAK, J. I. 2016: Freshwater Crustacean Zooplankton of Europe. Springer, 918 pp.1
367 >Bocák L. & Bocáková M. 2006. Coleoptera: Drilidae, Omalisidae, Lycidae& Lampyridae. Icones Insectorum Europae Centralis 5: 9 pp.13
405 >Bogusch P., Straka J. & Kment P. (eds.) 2007: Annotated checklist of the Aculeata (Hymenoptera) of the Czech Republic and Slovakia. Komentovaný seznam žahadlových blanokřídlých (Hymenoptera: Aculeata) České republiky a Slovenska. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, Supplementum 11: 1-300 (in English and Czech).1534
714 >Bogusch P., Vepřek D., Udržal R., Dvořák L. & Straka J. (2009): Faunistic records from the Czech Republic - 283: Hymenoptera: Apocrita7
955 >BOGUSCH, P. (2017). Distribution and ecology of the wevils of the tribe Bagoini (Coleoptera: Curculionidae) in the Czech Republic. Klapalekiana. 53, 3-4, s. 193-270. 1
603 >Boháč J. 2016. Coleoptera: Staphylinidae: Omaliinae. Icones Insectorum Europae Centralis 24: 24pp. 107
804 >BOJKOVÁ, J.; SOLDÁN, T. (2013). Stoneflies (Plecoptera) of the Czech Republic: species checklist, distribution and protection status. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae. 53, 2, s. 443-484.95
781 >Botanická online databáze: BOTANY.CZ3
975 >BOUDA, F.; KONEČNÁ, E.; MALÍČEK, J.; SVOBODA, D.; UHLÍK, P.; VONDRÁK J. (2018). Lišejníky zaznamenané během 25. jarního setkání bryologicko-lichenologické sekce ČBS v Horažďovicích v dubnu 2018. – Bryonora 62: 40–52.1
968 >BOUDA, F.; KONEČNÁ, E.; MALÍČEK, J.; SVOBODA, D.; UHLÍK, P.; VONDRÁK, J. (2018). Lišejníky zaznamenané během 25. jarního setkání bryologicko-lichenologické sekce ČBS v Horažďovicích v dubnu 2018. – Bryonora 62: 40–52.1
944 >BOUDA, F. (2017). Nové druhy žluté skupiny rodu Rhizocarpon v České Republice [A new species of yellow Rhizocarpon in the Czech Republic]. – Bryonora 59 24 –29.3
368 >Boukal D.S., Boukal M., Fikáček M., Hájek J., Klečka J., Skalický S., Šťastný J., Trávníček D. 2007. Katalog vodních brouků České republiky / Catalogue of water beetles of the Czech Republic. Klapalekiana 43, Supplementum: 1-289.207
691 >BOUKAL M. & BENEDIKT S. 2010: Laccobius atratus – nový druh vodomila pro Českou republiku (Coleoptera: Hydrophilidae) (Laccobius atratus – a new species of the water scavenger beetle for the Czech Republic (Coleoptera: Hydrophilidae))1
690 >BOUKAL M. & RÉBL K. 2011: Clambus gibbulus − první nález pro Českou republiku (Coleoptera: Clambidae) [Clambus gibbulus − First record for the Czech Republic (Coleoptera: Clambidae)].1
808 >BOUKAL, M. (2017). Brouci čeledi Haliplidae (plavčíkovití) střední Evropy. Brouci čeledi Byrrhidae (vyklenulcovití) střední Evropy: Beetles of the family Haliplidae of Central Europe ; Beetles of the family Byrrhidae of Central Europe. Praha: Academia. 387 s. Zoologické klíče. 46
199 >BRUNER, J. C. (2021). Stizostedion Rafinesque, 1820 (Percidae) is the Valid Generic Name for Walleye, Sauger, and Eurasian Pikeperch. Fisheries Magazine. Vol. 46, No. 6, s. 298-302. ISSN 1548-8446.2
853 >BŘEZÍKOVÁ, M.; DVOŘÁK, L.; MÁCA, J. (2014). Faunistic records from the Czech Republic - 367. Diptera: Drosophilidae. Klapalekiana. 50, 3-4, s. 247-248. 1
54 >Caisova, L., Gabka, M., 2009: Charophytes (Characeae, Charophyta) in the Czech Republic: taxonomy,autecology and distribution, Fottea 9(1): 1-43.29
345 >CAMICAS, J. Ixodida: Fauna Europaea Version 2.4 2004 [online]. Dostupné online <https://fauna-eu.org>.23
847 >CAPARRÓS R.; LARA F.; DRAPER I.; MAZIMPAKA V.; GARILLETI R. 2016. Integrative taxonomy sheds light on an old problem: the Ulota crispa complex (Orthotrichaceae, Musci). Botanical journal of the Linnean society 180: 427–451.2
846 >CZARNOTA, P.; GUZOW-KRZEMIŃSKA, B. (2018). Bacidina mendax sp. nov., a new widespread species in Central Europe, together with a new combination within the genus Bacidina. The Lichenologist. 50, 1, s. 43-57. 1
880 >ČELECHOVSKÝ, A. (2013). New faunistic records from the Czech Republic - 349. Diptera: Bombyliidae. Klapalekiana. 49, 3-4, s. 188.2
1059 >ČELECHOVSKÝ, A. (2019). Micromitra stupida - first records from the Czech Republic and Slovakia (Diptera: Bombyliidae). Klapalekiana. 55, 1-2, s. 3-5.1
881 >ČERNÝ, M.; HEŘMAN, P. Vrtalkovití (Diptera: Agromyzidae) Českého krasu. Západočeské entomologické listy [online]. 2015, 6 [cit. 2019-04-09], s. 50-65.7
861 >ČERNÝ, M.; ROHÁČEK, J. (2015). Cerodontha (Poemyza) unisetiorbita Zlobin, 1993 (Diptera: Agromyzidae), a leaf-miner on bamboo: first records from Central Europe. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales. 64, 1, s. 91-96. 1
884 >ČERNÝ, M. (2009). New faunistic data on the Agromyzidae (Diptera) from the West Palearctic Region. Klapalekiana. 45, 1-2, s. 9-21. 3
687 >Černý V. 1977. Anoplura. In: Dlabola, J., (ed.) 1977. Enumeratio insectorum Bohemoslovakiae. Acta faun. ent. mus. nat., Prague. 15 (Supplement 4): 53.22
817 >Česká arachnologická společnost.Řád: Opiliones [online] [cit. 2018-01-10]. Dostupné online <https://arachnology.cz/rad/opiliones-3.html>38
818 >Česká arachnologická společnost.Řád: Pseudoscorpiones [online] [cit. 2018-01-10]. Dostupné online <https://arachnology.cz/rad/pseudoscorpiones-2.html>38
815 >Česká arachnologická společnost. Řád: Schizomida [online] [cit. 2018-01-10]. Dostupné online <https://arachnology.cz/rad/schizomida-4.html>1
245 >Česká arachnologická společnost.2020. Řád: Araneae [online, citováno 27. 7. 2020]. Dostupné online <https://arachnology.cz/rad/araneae-1.html>920
684 >Česká vědecká společnost pro mykologii. 2013: Číselník hub České republiky9282
1103 >ČÍŽEK, L. (2017). Faunistic records from the Czech Republic –435. Klapalekiana, 53: 389-390.1
1053 >ČÍŽEK, P.; RŮŽIČKA, J. (2019). New records of featherwing beetles (Coleoptera: Ptiliidae) from the Czech Republic and Slovakia. Klapalekiana. 55, 1-2, s. 7-14. 4
369 >Čížek P. 2006. Dřepčíci (Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae) Česka a Slovenska. Městské muzeum Nové Město nad Metují. 76 pp.199
953 >ČÍŽEK, P. (2014). Faunistic records from the Czech Republic - 355. Coleoptera: Cantharidae. Klapalekiana. 50, 1-2, s. 50. 3
620 >DANIHELKA, J.; CHRTEK, J. J.; KAPLAN, Z. (2012). Checklist of vascular plants of the Czech Republic. Preslia. 84, 3, s. 647–811. 31
616 >Danihelka J. (2014): Lithospermum arvense agg.− In: Hadinec J. et Lustyk P. [eds.], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII., Zprávy Čes. Bot. Společ., 49: 157−1618
1004 >DEFLANDRE, G. (1930). Strombomonas nouveau genere d euglénacées Trachelomonas Ehr. pro parte). Archiv für Protistenkunde 69: 551-614.1
638 >de Jong, Y.S.D.M. (ed.): Fauna Europaea http://www.faunaeur.org7
819 >DEVETTER, M.; KREIDLOVÁ, V.; VONDRÁK, D. et al. (in prep.). Checklist of rotifers (Phylum: Rotifera) of the Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae.910
1091 >DŘEVOJAN, P.; KUBEŠOVÁ, S.; PROCHÁZKOVÁ, J. (2018). Entosthodon hungaricus- nový druh bryoflory České republiky. - Bryonora 62 53-60.1
673 >Duhaldeborde, F. 1999: Description of Cryptocephalus (s. str.) bameuli n. sp., new palaearctic species possessing a large geographical distribution (Coleoptera, Chrysomelidae). 1
1101 >DUJARDIN, F. (1841). Histoire naturelle des Zoophytes, Infusoires, comprenant la physiologie et la clasification de ces animaux et la manière de les étudier à laide du microscope. pp. i-xii, 1-684. Paris: Librarie Encyclopédique de Roret.2
889 >DVOŘÁK, L.; STRAKA, J.; SMETANA, V. et al. (2007). Žahadloví blanokřídlí (Hymenoptera: Chrysoidea, Vespoidea, Apoidea) Národní přírodní rezervace Vyšenské kopce (jižní Čechy): Aculeate Hymenoptera of the Vyšenské kopce National Nature Reserve (South Bohemia, Cyech Republic). Klapalekiana. 43, 3-4, s. 163-185. 1
752 >DVOŘÁK, L.; VLK, R.; BARTÁK, M. (2013) Hybomitra tarandina (Linnaeus, 1758) v České republice (Diptera: Tabanidae). Západočeské entomologické listy [online]. 4, s. 74-76. Dostupné online <http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html>.1
659 >DVOŘÁK, L. (2014). Window gnats (Diptera: Anisopodidae) from beer traps in the vicinity of Mariánské Lázně with the first records of Sylvicola zetterstedti (Edwards, 1923) from the Czech Republic. Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft. 87, 1-2, s. 41-48. 1
988 >DVOŘÁK, L. (2017). Faunistic records from Czech Republic - 414. Neuroptera: Chrysopidae, Sisyridae. Klapalekiana. 53, 1-2, s. 149-150.1
201 >DVOŘÁK, L. (2017). The first records of Callopistromyia annulipes (Macquart, 1855) (Diptera: Ulidiidae) from the Czech Republic. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales. S. 111-112. ISSN 2336-3207. 1
370 >Dvořák M. & Vrabec V. 2007 Coleoptera: Meloidae. Icones Insectorum Europae Centralis 6: 12 pp.24
675 >DVOŘÁKOVÁ, K.; DVOŘÁK, L. (2012) Homoneura tenera (Loew, 1846) (Diptera, Lauxaniidae) - opakovaný nález ve střední Evropě po více než 160 letech. Západočeské entomologické listy [online]. 3, s. 14-16. Dostupné online <http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html>.1
51 >Dvořáková R. (1991): Seznam hlenek.183
1007 >EHRENBERG, C.G. (1834). Dritter Beitrag zur Erkenntniss grosser Organisation in der Richtung des kleinsten Raumes. Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1833: 145-336, pls I-XIII.1
619 >EKRT, L.; ŠTECH, M.; LEPŠÍ, M. et al. (2010). Rozšíření a taxonomická problematika skupiny Dryopteris affinis v České republice. Zprávy České botanické společnosti. 45, 1, s. 25-52. 3
972 >ELLIS, L. T.; AFONINA, O. M.; ALEFFI, M.; ANDRIAMIARISOA, R. L.; BAČKOR, M.; GOGA, M.; BEDNAREK-OCHYRA, H.; CALLAGHAN, D. A.; CAMPISI, P.; DIA, M. G.; MARINO, M. L.; ENROTH, J.; ERZBERGER, P.; HUGONNOT, V.; IGNATOVA, E. A.; KIEBACHER, T.; KUČERA, J.; LEBOUVIER, M.; MARIA, G. M.; ŞTEFĂNUŢ, S.; NAGY, J.; PÓCS, T.; POPONESSI, S.; VENANZONI, R.; GIGANTE, D.; PROSSER, F.; REEB, C.; SABOVLJEVIĆ, M. S.; SHEVOCK, J. R.; SHIRZADIAN, S.; DARZIKOLAEI, S. A.; SOUZA, E. R. F.; PINTO, A. S.; SILVA, J. B.; LOPES, S. F.; TORZEWSKI, K.; KAZIENKO, A. (2018). New national and regional bryophyte records, 55. – Journal of Bryology 40: 173–187.1
1105 >ELLIS, L. T.; AH-PENG, C.; ASLAN, G.; BAKALIN, V. A.; BERGAMINI, A.; CALLAGHAN, D. A.; CAMPISI, P.; RAIMONDO, F. M.; CHOI, S. S.; CSIKY, J.; CSIKYNÉ RADNAI, É.; CYKOWSKA-MARZENCKA, B.; CZERNYADJEVA, I. V.; KALININA, Yu M.; AFONINA, O. M.; DOMINA, G.; DRAPELA, P.; FEDOSOV, V. E.; FUERTES, E.; GABRIEL, R.; KUBOVÁ, M.; SOARES ALBERGARIA, I.; GOSPODINOV, G.; NATCHEVA, R.; GRAULICH, A.; HEDDERSON, T.; HERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ, E.; HUGONNOT, V.; HYUN, C. W.; KIRMACI, M.; ÇATAK, U.; KUBEŠOVÁ, S.; KUČERA, J.; LA FARGE, C.; LARRAÍN, J.; MARTIN, P.; MUFEED, B.; MANJU, C. N.; RAJESH, K. P.; NÉMETH, Cs.; NAGY, J.; NORHAZRINA, N.; SYAZWANA, N.; O’LEARY, S. V.; PARK, S. J.; PEÑA-RETES, A. P.; RIMAC, A.; ALEGRO, A.; ŠEGOTA, V.; KOLETIĆ, N.; VUKOVIĆ, N.; ROSADZIŃSKI, S.; ROSSELLÓ, J. A.; SABOVLJEVIĆ, M. S.; SABOVLJEVIĆ, A. D.; SCHÄFER-VERWIMP, A.; SÉRGIO, C.; SHKURKO, A. V.; SHYRIAIEVA, D.; VIRCHENKO, V. M.; SMOCZYK, M.; SPITALE, D.; SRIVASTAVA, P.; OMAR, I.; ASTHANA, A. K.; STANIASZEK-KIK, M.; CIENKOWSKA, A.; ȘTEFĂNUŢ, M.-M.; ȘTEFĂNUŢ, S.; TAMAS, G.; BÎRSAN, C.-C.; NICOARĂ, G.-R.; ION, M. C.; PÓCS, T.; KUNEV, G.; TROEVA, E. I.; VAN ROOY, J.; WIETRZYK-PEŁKA, P.; WĘGRZYN, M. H.; WOLSKI, G. J.; BOŻYK, D.; CIENKOWSKA, A. (2021): New national and regional bryophyte records, 65, Journal of Bryology, 43:1, 67-911
1106 >ELLIS, L. T.; AH-PENG, C.; ASLAN, G.; BAKALIN, V. A.; BERGAMINI, A.; CALLAGHAN, D. A.; CAMPISI, P.; RAIMONDO, F. M.; CHOI, S. S.; CSIKY, J.; CSIKYNÉ RADNAI, É.; CYKOWSKA-MARZENCKA, B.; CZERNYADJEVA, I. V.; KALININA, Yu M.; AFONINA, O. M.; DOMINA, G.; DRAPELA, P.; FEDOSOV, V. E.; FUERTES, E.; GABRIEL, R.; KUBOVÁ, M.; SOARES ALBERGARIA, I.; GOSPODINOV, G.; NATCHEVA, R.; GRAULICH, A.; HEDDERSON, T.; HERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ, E.; HUGONNOT, V.; HYUN, C. W.; KIRMACI, M.; ÇATAK, U.; KUBEŠOVÁ, S.; KUČERA, J.; LA FARGE, C.; LARRAÍN, J.; MARTIN, P.; MUFEED, B.; MANJU, C. N.; RAJESH, K. P.; NÉMETH, Cs.; NAGY, J.; NORHAZRINA, N.; SYAZWANA, N.; O’LEARY, S. V.; PARK, S. J.; PEÑA-RETES, A. P.; RIMAC, A.; ALEGRO, A.; ŠEGOTA, V.; KOLETIĆ, N.; VUKOVIĆ, N.; ROSADZIŃSKI, S.; ROSSELLÓ, J. A.; SABOVLJEVIĆ, M. S.; SABOVLJEVIĆ, A. D.; SCHÄFER-VERWIMP, A.; SÉRGIO, C.; SHKURKO, A. V.; SHYRIAIEVA, D.; VIRCHENKO, V. M.; SMOCZYK, M.; SPITALE, D.; SRIVASTAVA, P.; OMAR, I.; ASTHANA, A. K.; STANIASZEK-KIK, M.; CIENKOWSKA, A.; ȘTEFĂNUŢ, M.-M.; ȘTEFĂNUŢ, S.; TAMAS, G.; BÎRSAN, C.-C.; NICOARĂ, G.-R.; ION, M. C.; PÓCS, T.; KUNEV, G.; TROEVA, E. I.; VAN ROOY, J.; WIETRZYK-PEŁKA, P.; WĘGRZYN, M. H.; WOLSKI, G. J.; BOŻYK, D.; CIENKOWSKA, A. (2021): New national and regional bryophyte records, 65, Journal of Bryology, 43:1, 67-921
971 >ELLIS, L. T.; ALEFFI, M.; BĄCZKIEWICZ, A.; BUCZKOWSKA, K.; BAMBE, B.; BOIKO, M.; ZAGORODNIUK, N.; BRUSA, G.; BURGHARDT, M.; CALLEJA, J. A.; MAZIMPAKA, V.; LARA, F.; FEDOSOV, V. E.; GREMMEN, N. J. M.; HOMM, T.; HUGONNOT, V.; IGNATOVA, E. A.; KLAMA, H.; KUČERA, J.; VICHEROVÁ, E.; LAMKOWSKI, P.; LAPSHINA, E. D.; MAKSIMOV, A. I.; MAKSIMOVA, T. A.; OCHYRA, R.; PLÁŠEK, V.; PLESKACH, L. Y.; POPONESSI, S.; VENANZONI, R.; POSPELOV, I. N.; POTEMKIN, A. D.; KHOLOD, S. S.; SÁEZ L.; SKUCHAS, Y. V.; SPITALE, D.; SRIVASTAVA, P.; OMAR, I.; ASTHANA, A. K.; ŞTEFĂNUŢ, S.; TORZEWSKI, K.; VIRCHENKO, V. M.; WIERZGOŃ, M.; WOLSKI, G. J. (2019). New national and regional bryophyte records, 60. – Journal of Bryology 41: 285–299.2
1050 >ERNEST, L. (2013). Faunistic records from the Czech Republic - 353. Coleoptera: Hydrophilidae, Cryptophagidae, Chrysomelidae, Curculionidae. Klapalekiana. 49, 3-4, s. 223-225. 1
997 >ERNEST, L. (2015). Faunistic records from the Czech Republic - 386. Coleoptera: Laemophloeidae, Cryptophagidae. Klapalekiana. 51, 3-4, s. 235-236.2
986 >ERNEST, L. (2017). Faunistic records from Czech Republic - 409. Coleoptera: Cryptophagidae, Oedemeridae. Klapalekiana. 53, 1-2, s. 10.1
1076 >ERNEST, L. (2017). Faunistic records from Czech Republic - 409. Coleoptera: Cryptophagidae, Oedemeridae. Klapalekiana. 53, 1-2, s. 10. 1
989 >ERNEST, L. (2017). Faunistic records from Czech Republic - 415. Coleoptera: Cryptophagidae. Klapalekiana. 53, s. 151-152.3
979 >EZER, E.; ČÍŽEK, P. (2017). Faunistic records from the Czech Republic - 426. Coleoptera: Latridiidae. Klapalekiana. 53, 3-4, s. 363-364.1
189 >FARKAČ, J.; KRÁL, D.; ŠKORPÍK, M. (eds.) (2005). Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí: Red list of thretened species in the Czech Republic. Invertebrates. Vydání první. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 760 s. 67
662 >Farkač J., 2014: Rhysodidae, Carabidae: Nebriinae - Scaritinae. Icones insectorum Europae centralis. 24 pp. Folia Heyrovskyana 19(B): 1-24. 1
656 >Faunistic records from the Czech republic - 166, Klapalekiana, 39: 131-135, 20032
814 >FERY, H.; RÖSSNER, E. (2015). Notes on the Aphodius (s. str.) fimetarius-complex – morphology, taxonomy, nomenclature and worlwide distribution (with emphasis on the Iberian Peninsula, Austria and Germany) (Scarabaeoidea: Scarabaeidae: Aphodiinae). Linzer biologische Beiträge / Oberösterreiches Landesmuseum. 47, 459–489. 1
1009 >FLOWER, R.J.; JONES, V.J.; ROUND, F.E. (1996). The distribution and classification of the problematic Fragilaria virescens v.) exigua Grunow/ Fragilaria exiguiformis Grunow) Lange-Bertalot: a new species or a new genus. Diatom Research 11 1): 41-57.1
1031 >FOIT, J. (2018). Faunistic records from the Czech Republic - 436. Coleoptera: Eucnemidae. Klapalekiana. 54, 1-2, s. 4.1
754 >FRIES, E. 1871. Queletia, novum Lycoperdaceorum genus. Accedit nova Gyromitrae species. Öfvers. K. VetenskAkad. Förh.. 28(2):171-1741
932 >FROLOV, I.; VONDRÁK, J.; FERNÁNDEZ-MENDOZA, F.; WILK, K.; KHODOSOVTSEV, A.; HALICI, M.G. (2016). Three new, seemingly-cryptic species in the lichen genus Caloplaca (Teloschistaceae) distinguished in two- evaluation. – Annales Botanici Fennici 53 243 –262.1
931 >FROLOV, I.; VONDRÁK, J. (2012). Lichens of the genus Caloplaca (Teloschistaceae) with black apothecia in the steppe zone of the Southern Ural Mts. – In Cibilyev et al. (editors). Steppes of northern Eurasia 6 770 –773.1
851 >GAEDIKE, R.; MALLY, R. (2011). On the taxonomic status of Cephimallota angusticolella (Zeller) and C. crassiflavella Bruand (Tineidae). Nota lepidopterologica. 34, 2, 115 - 130.1
780 >GREMLICA T. 2017: VaV SP/2d1/141/07 Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice 2007-20117
800 >GRULICH V.& CHOBOT K. [eds.] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Cévnaté rostliny – Příroda, Praha, 35: 1–178.17
867 >GÜNTHER, V. (1977). Strepsiptera: Enumeratio Insectorum Bohemoslovakiae Check List Tschechoslowakische Insektenfauna. Acta faunistica entomologica Musei Nationalis Pragae. 15, Supplemetum 4, s. 123. 8
849 >GUZOW-KRZEMIŃSKA, B.; CZARNOTA, P.; ŁUBEK, A. et al. (2016). Micarea soralifera sp. nov., a new sorediate species in the M. prasina group. The Lichenologist. 48, 3, s. 161-169. 1
624 >Hadinec J. & Lustyk P. (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.- Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 46: 41-160, 2011.5
680 >Hadinec J. & Lustyk P. (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X..- Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 47: 43-158, 2012.2
623 >Hadinec J. & Lustyk P. (2015): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII.- Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 50: 23-129, 2015.12
1032 >HADRAVA, J.; MENGUAL, X.; ŠKORPÍK, M. et al. (2018). New records of flies (Insecta: Diptera) from the Podyjí National Park, Czech Republic, with special focus on hoverflies (Syrphidae). Klapalekiana. 54, 1-2, s. 5-13. 2
1054 >HADRAVA, J. (2019). První záznam pestřenky Callicera rufa (Diptera: Syrphidae) v České republice. Klapalekiana. 55, 1-2, s. 15-21. 1
371 >Hájek J. 2007. Coleoptera: Sphaeriusidae, Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Paelobiidae. Icones Insectorum Europae Centralis 9: 13 pp.15
372 >Hájek J. 2009. Coleoptera: Dytiscidae. Icones Insectorum Europae Centralis 11: 32 pp.133
1023 >HÁJEK, J. (2009). Ptilodactyla exotica (Coleoptera: Ptilodactylidae) nalezena v České republice. Klapalekiana. 45, 3-4, s. 229-232. 1
949 >HALDA, J. (2015). Thelidium fumidum a Staurothele ambrosiana, dva vzácné lišejníky z PP Peliny u Chocně. – Orlické hory a Podorlicko 22 231–234.1
927 >HALDA, J. (2017). Lišejníky ledovcového karu Velká kotlina v Hrubém Jeseníku [Lichens of the Velká kotlina glacial cirque in the Hrubý Jeseník Mts (Grossen Kessel, Hohe Gesenke)]. – Acta musei richnoviensis, sect. natur, 247-52.4
300 >HASSEL K., KYRKJEEIDE M. O., YOUSEFI N., PRESKO T., STENOIEN H. K., SHAW J. A., FLATBERG I. (2018): Sphagnum divinum (sp. Nov.) and S. medium Limpr. And their relationship to S. magellanicum Brid. - Journal of Bryology, DOI:10.1080/03736687.2018.14744243
1033 >HÁVA, J.; HABARTA, J. (2018). Faunistic records from the Czech Republic - 437. Coleoptera: Dermestidae. Klapalekiana. 54, 1-2, s. 14. 1
586 >Háva J. 2011: Brouci čeledi kožojedovití (Dermestidae) České a Slovenské republiky. Academia, Praha. 104 pp.54
786 >HÁVA, J. (2018). A new species of the genus Paranovelsis Casey, 1900 from the Czech Republic (Coleoptera: Dermestidae: Attageninae).1
1093 >HAWKSWORTH, D. L. (1985). Kirschsteiniothelia, a new genus for the Microthelia incrustans group (Dothideales). - Bot. J. Linn. Soc. 91 181-202.1
1015 >HAWORTH, E.Y. (1990). Diatom name validation. Diatom Research 5 1): 195-196.1
1016 >HEGEWALD, E.[H.] (2000). New combinations in the genus Desmodesmus Chlorophyceae, Scenedesmaceae). Algological Studies 96: 1-18.1
721 >Hejda K. & Chobot K.: Provizorní doplňkový pracovní checklist brouků (systematické revize, opravy chyb)39
771 >HEJDA, R.; FARKAČ, J.; CHOBOT, K. (eds.) (2017). Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí Red List of threatened species of the Czech Republic. Invertebrates. Příroda. 36, s. 1-612.156
717 >Hejkal J. 2012: Catalogue for Eurocarabidae CZ+SK660
649 >Hejný S., Slavík B., Chrtek J., Tomšovic P. a Kovanda M. (eds.) (1988): Květena České socialistické republiky. Vol. 1.− Academia, Praha.1
822 >HEJSKOVÁ, E. (1952). V. Revise československých mechovek (Bryozoí). Věstník Královské české společnosti nauk. Třída mathematicko - přírodovědecká. 5, s. 1-14.10
689 >Holá E. 2012: Pracovní číselník lišejníků České republiky. Materiál pro AOPK ČR. (databáze)1886
940 >HOLIEN, H.; PALICE, Z.; BJÖRK, C. R.; GOWARD, T.; SPRIBILLE, T. (2016). Lecidea coriacea sp. nov., a lichen species from old-growth boreal and montane forests in Europe and North America. – Herzogia 29 412– 420.1
1067 >HOLOMČÍK, M. (2012). Theophilea subcylindricollis (Coleoptera: Cerambycidae) – nový druh tesaříka v České republice. Klapalekiana. 48, 3-4, s. 235.1
718 >Holuša O. (in prep.): Annotated Checklist of Psocoptera (Insecta) of the Czech Republic.86
954 >HOLÝ, K. Hymenoptera of the Czech Republic [online]. Prague: Crop Research Institute, 2018 [cit. 2019-06-24]. Dostupné online <http://hymenoptera.cz/index.htm>3
890 >HOLÝ, K.; MACEK, J.; VODKA, Š. (2009). Faunistic records from the Czech Republic - 284. Hymenoptera: Ichneumonidae. Klapalekiana. 45, 3-4, s. 255-257.6
728 >HOLÝ, K.; MACEK, J. (2008). Faunistic records from the Czech Republic - 240. Hymenoptera: Ichneumonidae. Klapalekiana. 44, 1-2, s. 20. 2
729 >HOLÝ, K.; VRABEC, V. (2008). Výsledky entomologických dnů 2005 - blanokřídlí (Hymenoptera): příspěvek k poznání fauny Brd a Středního Povltaví. Klapalekiana. 44, 1-2, s. 97-102.1
1042 >HOLÝ, K. (2018). Faunistic records from the Czech Republic - 452. Hymenoptera: Braconidae, Aulacidae, Cynipidae. Klapalekiana. 54, 3-4, s. 285-286. 4
844 >HORSÁK, M., ČEJKA, T., JUŘIČKOVÁ, L., BERAN, L., HORÁČKOVÁ, J., HLAVÁČ, J. Č., DVOŘÁK, L., HÁJEK, O., DIVÍŠEK, J., MAŇAS, M., LOŽEK, V. (2020). Check-list and distribution maps of the molluscs of the Czech and Slovak Republics [online]. Bratislava: Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, 2018 [cit. 2018-07-16]. Dostupné online <http://mollusca.sav.sk/malacology/checklist.htm> checklist updated at January 12, 2021.263
525 >HORSÁK, M.; JUŘIČKOVÁ, L.; BERAN, L. et al. Komentovaný seznam měkkýšů zjištěných ve volné přírodě České a Slovenské republiky. Malacologica Bohemoslovaca [online]. 2010, Supplementum 1 [cit. 2019-03-04], s. 1-37. 2
990 >HOUŠKA, F. (2017). Faunistic records from Czech Republic - 416. Coleoptera: Leiodidae: Leiodinae, Staphylinidae: Aleocharinae, Omaliinae. Klapalekiana. 53, 1-2, s. 153-154.2
826 >HRABĚ, S. (1954). Kmen: Houby - Porifera, s. 127-128. In: HRABĚ, S. et al. Klíč zvířeny ČSR Díl I: Prvoci, houby, láčkovci, červi, mechovky, měkkýši, korýši. I. vydání. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd. 539 s.6
828 >HRABĚ, S. (1954). Kmen: Láčkovci - Coelenterata, s. 129-131. In: HRABĚ, S. et al. Klíč zvířeny ČSR Díl I: Prvoci, houby, láčkovci, červi, mechovky, měkkýši, korýši. I. vydání. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd. 539 s.6
1034 >HRUDOVÁ, E.; ŠAFRÁNKOVÁ, I. (2018). Occurence of the maidenhair fern aphid Idiopterus nephrelepidis (Hemiptera: Aphididae). Klapalekiana. 54, 1-2, s. 17-21.1
639 >Hudec I. & Illyová M. 1998. Pleuroxus denticulatus (Crustacea: Anomopoda: Chydoridae) a new invader in the Danube Basin. Hydrobiologia 368: 65-731
756 >HUDEC I. 2010: Fauna Slovenska III. Anomopoda, Ctenopoda, Haplopoda, Onychopoda (Crustacea: Branchiopoda)3
634 >Hudec I. 2010. Fauna Slovenska III. Anomopoda, Ctenopoda, Haplopoda, Onychopoda. Veda, Bratislava 496 pp.1
841 >HULA, V.; NIEDOBOVÁ, J. (2014). The first record of Pyrgus malvoides (Elwes & Edwards, 1897) in the Czech Republic (Lepidoptera, Hesperiidae): an accidental introduction?. Nota Lepidopterologica. 37, 1, s. 3-8.1
956 >CHALUPSKÝ JR., J. (1988). Czechoslovak enchytraeids (Oligochaeta, Enchytraeidae) II. Catalogue of species. Věstník Československé společnosti zoologické. 52, 2, s. 81-95.45
895 >CHLÁDEK, F.; TRÝZNA, M.; ZELENÝ, J. (2008). Faunistic records from the Czech Republic - 260. Neuroptera: Chrysopidae. Klapalekiana. 44, 3-4, s. 270.1
838 >CHLÁDEK, F.; ZELENÝ, J. (1995). Raphidioptera In: ROZKOŠNÝ, R.; VAŇHARA, J. (eds.) Terrestrial Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO, II. Folia facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykiannae Brunensis. Biologia. 93, s. 217-219. 1
832 >CHLÁDEK, F. (1985). K rozšíření srpic v Československu. Zprávy československé společnosti entomologické při ČSAV. 21, 2, s. 43-45.1
836 >CHLÁDEK, F. (2003). Sialis morio Klingstedt, 1932 na Moravě. TETRIX. 1, 9, s. 56. 1
170 >Chobot K. 2010 Pracovní checklist Nemertea CZ (kompilát)1
167 >Chobot K. 2010 Pracovní checklist Tricladida CZ (kompilát)21
566 >CHOBOT, K. (2011) Pracovní číselník komplikovaných druhů. 1 s. Databáze. Archivuje Odbor monitoringu biodiverzity, Sekce ochrany přírody a krajiny, AOPK ČR.198
425 >Chobot K. 2011 Pracovní checklist Tardigrada CZ (kompilát Fauna Europaea, Fauna ČSSR, http://www.tardigrada.net)60
645 >Chobot K. 2011: Pracovní seznam chvostoskoků ČR (kompilát dle Rusek, 1977; Rusek, 2005 a Fauna Europaea)345
646 >Chobot K. 2011: Pracovní seznam štětinatek a škvorovek (vidličnatek) ČR.(kompilát)15
105 >Chobot K. 2011: Pracovní seznam vybraných skupin korýšů CZ (kompilát).230
607 >Chobot K. 2011: Protura CZ, kompilát (na základě Rusek, 1977 a Fauna Europaea)35
885 >CHVÁLA, M. (ed.) (1997). Check List of Diptera (Insecta) of the Czech and Slovak Republics. First Edition. Prague: Karolinum - Charles University Press. 130 s.1
53 >CHVOJKA, P.; KOMZÁK, P.; ŠPAČEK, J. (2009). New faunistic records of Trichoptera (Insecta) from the Czech Republic, III. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae. 94, 1-2, s. 81-85. 4
52 >CHVOJKA, P.; KOMZÁK, P. (2008). The history and present state of Trichoptera research in the Czech Republic. Ferrantia. 55, s. 11-21. 258
856 >CHVOJKA, P.; ŠPAČEK, J.; KOMZÁK, P. et al. (2016). New faunistic records of Trichoptera from the Czech Republic and Slovakia. Klapalekiana. 52, 1-2, s. 43-46.1
1039 >JÁCHYMEK, P.; ŠÍMA, A. (2018). Faunistic records from the Czech Republic - 449. Coleoptera: Staphylinidae: Scydmaeninae. Klapalekiana. 54, 3-4, s. 248. 1
987 >JANÁK, J.; MANTIČ, M.; RÉBL, K. (2017). The distribution of an invasive species of rove beetle Phacophallus pallidipennis in the Czech Republic, with the first record from Moravia (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae: Xantholinini). Klapalekiana. 53, 1-2, s. 21-25.1
708 >JEDLIČKA, L.; KÚDELA, M.; STLOUKALOVÁ, V. (eds.). Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia: Electronic version 2 [online]. Bratislava: Comenius University, 2009 [cit. 2018-07-17]. Dostupné online <http://www.edvis.sk/diptera2009/>.7919
45 >JEDLIČKA, L.; ŠEVČÍK, J.; VIDLIČKA, L. (2004). Checklist of Neuroptera of Slovakia and the Czech Republic. Biologia, Bratislava. 59, Suppl. 15, s. 59-67.92
991 >JELÍNEK, J.; MORAVEC, P.; VONIČKA, P. (2017). Faunistic records from Czech Republic - 418. Coleoptera: Nitidulidae. Klapalekiana. 53, 1-2, s. 159-160.1
20 >Jelínek Josef (ed.), 1993: Check List of Czechoslovak Insects IV (Coleoptera). Folia Heyrovskyana, 1993 (Suppl. 1): 5 -1722637
1056 >JELÍNEK, J.; SZOPA, R. (2008). Faunistic records from the Czech Republic - 261. Coleoptera: Nitidulidae. Klapalekiana. 44, 3-4, s. 288. 1
660 >Jelínek J. 2014. Coleoptera: Sphindidae, Kateretidae, Nitidulidae. Icones Insectorum Europae Centralis 21: 29 pp.61
19 >Jeřábková L., 2011: Pracovní číselník plazů AOPK ČR5
15 >Jeřábková L. (2017) Pracovní číselník obojživelníků AOPK ČR26
5 >JEŽEK, J. (ed.) (1987). Enumeratio Insectorum Bohemoslovakiae Check List of Czechoslovak Insects II (Diptera). Acta faunistica entomologica Musei Nationalis Pragae. 18, s. 5-341. 7
753 >JEŽEK, J.; OMELKOVÁ, M. (2011). Horse flies (Diptera: Tabanidae) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae. 96, 2, s. 803-817.2
873 >JIRGL, T. (2015). Faunistic records from the Czech Republic - 378. Lepidoptera: Geometridae. Klapalekiana. 51, 1-2, s. 48. 1
655 >Jiří Ch. Vávra: Faunistic records from the Czech republic - 270. Coleoptera: Eucnemidae. Klapalekiana,44: 303-304, 2008.1
609 >Juračka P. J., Kořínek V., Petrusek, A. A new Central European species of the Daphnia curvirostris complex, Daphnia hrbaceki sp. nov. (Cladocera, Anomopoda, Daphniidae). Zootaxa. 2010, 2718, s. 1–22. 1
445 >Juráň, J. 2010. Euglenophyta České republiky se zřetelem na oblast jižních Čech a Šumavy. Bakalářská práce PřF JčU, České Budějovice210
1102 >JUŘENA, D.; TROJAN, I. (2021). Amphimallon burmeisteri (Coleoptera: Scarabaeidae: Melolonthinae)in the Czech Republic, Austria and Slovakia. Klapalekiana, 57: 115–1241
373 >Juřena D., Týr V. (2008): Seznam listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) České republiky a Slovenska. Klapalekiana, 44 (suppl.): 3-15.158
843 >JUŘIČKOVÁ, L.; HORSÁK, M.; BERAN, L. (2001). Check-list of the molluscs (Mollusca) of the Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae. 65, 1, s. 25-40.1
870 >JŮZOVÁ, K. (2012). Hostitelská specializace a druhová diverzita řásníků rodu Stylops (Strepsiptera). Praha. 45 s., 4 tabulky. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie.1
730 >KABÍČEK, J. (2008). Faunistic records from the Czech Republic - 243. Acari - Phytoseiidae. Klapalekiana. 44, 1-2, s. 42. 1
410 >KALOUS, L., NECHANSKÁ, D, PETRTÝL, M. 2018. Survey of angler's internet posts confirmed the occurrence of freshwater fishes of the genus Ictiobus (Rafinesque, 1819) in natural waters of Czechia. Knowl. Manag. Aquat. Ecosyst., 419, 29.3
465 >Kaštovský, J., Hauer, T., Komárek, J., Skácelová, O. 2010. The list of cyanobacterial species of the Czech Republic to the end of 2009. - Fottea 10(2): 245-249506
1026 >KEJVAL, Z.; NAKLÁDAL, O. (2009). Faunistic records from Czech Republic - 275. Coleoptera: Anthicidae. Klapalekiana. 45, 1-2, s. 117-118. 1
794 >KLAUSNITZER B. 2017: Coleoptera: Scirtidae. Icones Insectorum Europae Centralis 29: 17 pp. 24
1062 >KLIMEŠ, P. (2016). Nezvaní mravenčí hosté: od domácích druhů k invazím z tropů. Živa. 4, s. 192-194.4
852 >KMENT, P.; BŘEZÍKOVÁ, M. (2018). First record of the invasive Brown Marmorated Stink Bug (Halyomorpha halys) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) in the Czech Republic. Klapalekiana. 54, 3-4, s. 221-232. 1
1075 >KMENT, P.; VLK, R. (2019). První nález invazní kněžice zeleninové (Nezara viridula) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) v České republice. Klapalekiana. 55, 3-4, s. 207-211. 1
750 >KMENT, P. (2014). Check List Heteroptera: 1. v. 2014.. 1 s. Databáze. Archivuje Odbor monitoringu biodiverzity, Sekce ochrany přírody a krajiny, AOPK ČR.889
1072 >KNÍŽEK, M.; FOIT, J. (2015). Faunistic records from the Czech Republic - 387. Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae. Klapalekiana. 51, 3-4, s. 237-238. 1
1018 >KNÍŽEK, M.; LIŠKA, J. (2015). Faunistic records from the Czech Republic - 381. Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae. Klapalekiana. 51, 1-2, s. 92. 1
1025 >KNÍŽEK, M. (2009). Faunistic records from the Czech Republic - 272. Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae. Klapalekiana. 45, 1-2, s. 22. 2
1019 >KNÍŽEK, M. (2009). Faunistic records from the Czech Republic - 278: Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae. Klapalekiana. 45, 3-4, s. 190. 1
999 >KNÍŽEK, M. (2011). Faunistic records from the Czech Republic - 307. Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae. Klapalekiana. 47, 1-2, s. 12. 1
942 >KNUDSEN, K.; KOCOURKOVÁ, J.; LENDEMER, J.C. (2017). Acarospora smaragdula var. lesdainii forma fulvoviridula is a synonym of Myriospora scabrida. – Opuscula Philolichenum 16 312–316.1
941 >KNUDSEN, K.; KOCOURKOVÁ, J.; SCHIEFELBEIN, U. (2017). New reports of Myriospora (Acarosporaceae) from Europe. – Mycotaxon 132 857– 865.1
925 >KNUDSEN, K.; KOCOURKOVÁ, J. (2016). Acarospora sphaerosperma (Acarosporaceae), new to Europe and the Czech Republic, and Acarospora irregularis, new for Austria. – Herzogia 29 465– 472.1
947 >KNUDSEN, K.; KOCOURKOVÁ, J. (2018). Sarcogyne praetermissa (Acarosporaceae), a new calcicolous lichen species from Europe, with a key to the European Sarcogyne species. – Herzogia 31 133 –139.1
637 >Kocián P. & Kocián J. (2013): Hledíček dobromyslolistý (Chaenorhinum origanifolium /L./ Kostel.) – nový nepůvodní druh v České republice. – Acta Carpathica Occidentalis 4: 20–24.1
683 >KOCOURKOVÁ, J. Lichenicolous fungi of the Czech Republic (including lichenicolous lichens) [online]. Version: May 14, 2007. Praha: Národní muzeum, 2007 [cit. 2017-08-21]. Dostupné online <http://www.nm.cz/download/List_of_lichen_fungi.doc>.183
948 >KOCOURKOVÁ, J. (2000). Lichenicolous fungi of the Czech Republic (the first commented checklist). – Acta Musei Nationalis Pragae B, Hist. Naturalis 55 [1999] 59 –169.1
1094 >KOCOURKOVÁ, J. (2020). Lichenicolous fungi and lichens of the Czech Republic.1
825 >KOČÁREK, P.; HOLUŠA, J.; VIDLIČKA, L. (2005). Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera of the Czech and Slovak Republics České a Slovenské republiky. First edition. Zlín: Kabourek. 349 s. 1
823 >KOČÁREK, P.; HOLUŠA, J.; VIDLIČKA, L. (2005). Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera of the Czech and Slovak Republics České a Slovenské republiky. First edition. Zlín: Kabourek. 349 s. 11
824 >KOČÁREK, P.; HOLUŠA, J.; VIDLIČKA, L. (2005). Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera of the Czech and Slovak Republics České a Slovenské republiky. First edition. Zlín: Kabourek. 349 s. 7
658 >KOČÁREK, P.; HOLUŠA, J.; VLK, R.; MARHOUL, P. (2013). Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky. Vydání 1. Praha: Academia. 288 s., CD. 111
611 >Kokeš P., Müller J. (2004): Seznam fytopatogenních plísní, rzí a snětí Moravy a Slezska, Czech. Mycol. 56(1-2): 121-148.725
669 >Kolektiv Fauna Europaea 2013: Sternorrhyncha. Fauna Europaea version 2.6.1, http://www.faunaeur.org (druhy s výskytem v ČR)722
799 >Kolektiv: Species Fungorum - GSD Species [http://www.speciesfungorum.org]1
427 >Kolektiv (2004) Fauna Europaea: Nematomorpha, Gastrotricha, Acanthocephala. Fauna Europaea version 2.4, http://www.faunaeur.org (druhy s výskytem v ČR)21
426 >Kolektiv (2004) Fauna Europaea: Trematoda, Cestoda, Monogenea. Fauna Europaea version 2.4, http://www.faunaeur.org (druhy s výskytem v ČR))492
900 >KOLIBÁČ, J. (2018). Coleoptera: Phloiophilidae, Acanthocnemidae, Trogossitidae, Thanerocleridae, Cleridae. Icones Insectorum Europae Centralis 33: 29 pp.35
864 >KOMZÁKOVÁ, O.; MICHELSEN, V. (2015). New records of Anthomyiidae (Diptera) from the Czech Republic and Slovakia. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales. 64, 2, s. 151-154. 14
857 >KOMZÁK, P.; KROČA, J. (2011). New faunistic records of Trichoptera (Insecta) from the Czech Republic, IV. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae. 96, 1, s. 189-192. 3
1083 >KONOREVA, L.; CHESNOKOV, S.; KUZNETSOVA, E.; STEPANCHIKOVA, I. (2019). Remarkable records of Micarea from the Russian Far East and significant extension of Micarea laeta and M. microareolata range. - Botanica 25(2) 186–201. 1
1035 >KONVIČKA, O.; BOBOT, L. (2018). Faunistic records from the Czech Republic - 438. Coleoptera: Melandryidae. Klapalekiana. 54, 1-2, s. 22.1
1036 >KONVIČKA, O.; HAUCK, D.; HORÁK, J. (2018). Faunistic records from the Czech Republic - 439. Coleoptera: Scraptiidae. Klapalekiana. 54, 1-2, s. 40. 1
1057 >KONVIČKA, O.; ŠVEC, Z. (2014). Faunistic records from the Czech Republic - 357. Coleoptera: Leioidae: Leiodinae. Klapalekiana. 50, 1-2, s. 68. 1
996 >KONVIČKA, O.; ZEMAN, V. (2015). Faunistic records from the Czech Republic - 385. Coleoptera: Anthicidae. Klapalekiana. 51, 3-4, s. 218.1
795 >KONVIČKA O. 2016: Coleoptera: Tetratomidae, Melandryidae. Icones Insectorum Europae Centralis 25: 20 pp. 36
763 >KONVIČKA O. 2016: Hledání nezvěstných druhů brouků.2
1077 >KOPECKÝ, T.; KONVIČKA, O. (2019). Mioptachys flavicauda (Coleoptera: Carabidae: Bembidiini: Xystosomina), nový druh střevlíčka pro Českou republiku a Evropu. Klapalekiana. 55, 3-4, s. 213-215.1
789 >KOPECKÝ T.; LINHART M.; MANTIČ M. 2012: Faunistic records from the Czech Republic 337 – Klapalekiana 48: 289-290.1
1020 >KOPECKÝ, T.; PRŮDEK, P. (2009). Faunistic records from the Czech Republic - 279. Coleoptera: Cryptophagidae. Klapalekiana. 45, 3-4, s. 198. 1
816 >KOŠEL, V. (2014). Checklist of Hirudinea of the Czech Republic. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae. 99, 1, s. 1-14. 23
788 >KOUTECKÝ P. (2015): O chrpách podruhé - přehled našich druhů a taxonomické novinky.- Živa (2015, 3:108-111)2
166 >KOVAŘÍK, F.; FET, V. (2003). Scorpion Euscorpius (Euscorpius) tergestinus (Scorpiones: Euscorpiidae) in central Bohemia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae. 67, 3, s. 189-192. 1
980 >KOVÁŘ, I. (2017). Faunistic records from the Czech Republic - 427. Coleoptera: Coccinellidae. Klapalekiana. 53, 3-4, s. 365-367.1
901 >KRÁL, D.; BEZDĚK, A.; JUŘENA, D. (2018) Coleoptera: Geotrupidae, Trogidae, Glaresidae, Lucanidae, Ochodaeidae, Glaphyridae. Icones Insectorum Europae Centralis 32: 28 pp.29
626 >Král D. & Vilímová J. 2001. The distribution of silverfish Ctenolepisma lineata (Zygentoma: Lepismatidae) in the Czech Republic. Klapalekiana 37: 249-2521
848 >KRÁL, M. (2018). Dva nové druhy pestřenek ve fauně České republiky. Živa. LXVI, 6, s. 323-324. 2
1014 >KRAMMER, K. (2000). The genus Pinnularia. In: Diatoms of the European inland waters and comparable habitats. Volume 1. Lange-Bertalot, H. Eds), pp. 1-703. Ruggell: A.R.G. Gantner Verlag K.G..1
874 >KRAMPL, F.; MAREK, J.; SAMEC, M. (2014). Faunistic records from the Czech Republic - 360. Lepidoptera: Coleophoridae, Noctuidae. Klapalekiana. 50, 1-2, s. 109-110.1
1061 >KRÁSENSKÝ, P.; MORAVEC, P. (2019). Faunistic records from the Czech Republic - 464. Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae. Klapalekiana. 55, 1-2, s. 36. 3
1024 >KRÁSENSKÝ, P. (2009). Faunistic records from the Czech Republic - 286. Coleoptera: Staphylinidae. Klapalekiana. 45, 3-4, s. 265-266. 2
779 >KRELL F.-T.; REY A.; MICÓ E.; DUTTO M. (2012): On nomenclature and identity of Scarabaeus aeruginosus Linnaeus, S. aeruginosus Drury and S. speciosissimus Scopoli (Coleoptera: Scarabaeoidea: Cetoniinae and Rutelinae). Revue suisse de Zoologie 119 (1): 99-110 1
643 >Krell F.-T. (2012): On nomenclature and synonymy of Trichius rosaceus, T. gallicus, and T. zonatus (Coleoptera: Scarabaeidae: Cetoniinae: Trichiini). Zootaxa 3278: 61-68.1
863 >KROČA, J.; JEŽEK, J. (2015). Moth flies (Diptera: Psychodidae) of the Moravskoslezské Beskydy Mts and the Podbeskydská pahorkatina Upland, Czech Republic. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales. 64, 1, s. 27-50. 2
1107 >KRÓLIK, R. (2016). Two new species and nomenclatural changes in the Cis castaneus species group (Coleoptera, Ciidae). ZOOTAXA1
1040 >KŘIVAN, V. (2018). Faunistic records from the Czech Republic - 450. Coleoptera: Carabidae. Klapalekiana. 54, 3-4, s. 278. 1
2 >KUBÁT, K.; HROUDA, L.; CHRTEK JR., J.; KAPLAN, Z.; KIRSCHNER, J.; ŠTĚPÁNEK, J. (eds.) (2002) Klíč ke květeně České republiky. Vydání 1. Praha: Academia. 927 s. 5569
681 >Kubisz D. & Švihla V. 2013. Coleoptera: Oedemeridae. Icones Insectorum Europae Centralis 17: 12 pp. 27
1104 >KUČERA (ed.) (2004-2021): Mechorosty České republiky. – botanika.prf.jcu.cz/bryoweb/klic [27. 09. 2021]1
967 >KUČERA, J.; DŘEVOJAN, P.; BRADÁČOVÁ, J.; FIALOVÁ, L.; GODOVIČOVÁ, K.; JANOŠÍK, L.; KUBEŠOVÁ, S.; MANUKJANOVÁ, A.; MIKULÁŠKOVÁ, E.; SKOUPÁ, Z.; TKÁČIKOVÁ, J. (2017). Mechorosty zaznamenané v průběhu jarního bryologicko-lichenologického setkání na Pálavě v roce 2017. 2
704 >Kučera J. 2012: Pracovní číselník mechorostů České republiky. Materiál pro AOPK ČR. (databáze)1010
1084 >KUKWA, M.; DIEDRICH, P. (2005). Monodictys epilepraria, a new species of lichenicolous hyphomycetes on Lepraria. - The Lichenologist 37 217-220.1
855 >KULMA, M.; VRABEC, V.; PATOKA, J. et al. (2018). The first established population of the invasive silverfish Ctenolepisma longicaudata (Escherich) in the Czech Republich. Bioinvasions Records [online]. 7, 3 [cit. 2019-03-05], s. 329-333. 1
631 >Lackner T. 2015. Coleoptera: Sphaeritidae, Histeridae. Icones Insectorum Europae Centralis 23:33 pp. 102
809 >LANDA, V. (1977). Ephemeroptera: Enumeratio Insectorum Bohemoslovakiae Check List Tschechoslowakische Insektenfauna. Acta faunistica entomologica Musei Nationalis Pragae. Supplementum 4, s. 23-25. 1
1013 >LANGE-BERTALOT, H. (1997). Frankophila, Mayamaea und Fistulifera: drei neue Gattungen der Klasse Bacillariophyceae. Archiv für Protistenkunde 148 1-2): 65-76.1
1008 >LANGE-BERTALOT, H. (1999). Neue Kombinationen von Taxa aus Achnanthes Bory sensu lato). Iconographia Diatomologica 6: 270-283.1
8 >LAŠTŮVKA, Z.; LIŠKA, J. (2005). Seznam motýlů České republiky Checklist of Lepidoptera of the Czech Republic (Insecta: Lepidoptera). Brno. 39 s.2
686 >LAŠTŮVKA, Z.; LIŠKA, J. (2011). Komentovaný seznam motýlů České republiky. Annotated checklist of moths and butterflies of the Czech Republic (Insecta: Lepidoptera). Vydání 1. Brno: Biocont Laboratory . 148 s. 3456
1082 >LAUNIS, A.; MALÍČEK, J.; SVENSSON, M.; TSURYKAU, A.; SÉRUSIAUX, E.; MYLLYS, L. (2019). Sharpening species boundaries in the Micarea prasina group, with a new circumscription of the type species M. prasina. - Mycologia 111(4) 574–592. 3
868 >LAUTERER, P. (1996). Strepsiptera In: ROZKOŠNÝ, R.; VAŇHARA, J. (eds.) Terrestrial Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO, III. Folia facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykiannae Brunensis. Biologia. 94, s. 609-611. 1
865 >LAUTERER, P. (2005). New records and hosts for the parasitoid Halictophagus agalliae (Strepsiptera, Halictophagidae). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae. 90, 1-2, s. 215-217. 1
1011 >LECLERCQ, L. (1983). Description et écologie de nouveaux taxons de Diatomées des genres Surirella et Achnanthes. Bulletin du Jardin Botanique National de Belgique 53 3-4): 491-505.1
266 >Lederer F. & Lhotský O. 2001. Přehled sladkovodních ruduch (Rhodophyta) v České republice. Dostupné na www.sinicearasy.cz/files/Lederer_Lhotsky_2001.pdf23
1003 >LEMMERMANN, E. (1901). Beiträge zur Kenntniss der Planktonalgen. XII. Notizen über einige Schwebealgen. XIII. Das Phytoplankton des Ryck und des Greifswalder Boddens. Berichte der deutsche botanischen Gesellschaft 19: 85-95.1
676 >Lepší M. et Lepší P. (2006): Rubus kletensis, a new species from South Bohemia and Upper Austria. – Preslia 78, 103–114.1
641 >Lepší M., Vít P., Lepší P., Boublík K., Kolář F. (2009): Sorbus portae-bohemicae and Sorbus albensis, two new endemic apomictic species recognized based on a revision of Sorbus bohemica. – Preslia 81: 63–89.2
640 >Lepší M., Vít P., Lepší P., Boublík K. & Suda J. (2008): Sorbus milensis, a new hybridogenous species from Northwestern Bohemia. – Preslia 80: 229–244.1
766 >LEPŠOVÁ-SKÁCELOVÁ O., (2016): Algologická studie malých stojatých vod CHKO Labské pískovce. část I.: Mikulášovicko. 21 s.11
1001 >LINTON, E.W.; KARNKOWSKA-ISHIKAWA, A.; KIM, J.I.; SHIN, W.; BENNETT, M.; KWIATOWSKI, J.; ZAKRYS, B.; TRIEMER, R.E. (2010). Reconstructing euglenoid evolutionary relationships using three genes: nuclear SSU and LSU, and chloroplast 16S rDNA sequences and the description of Euglenaria gen. nov. Euglenophyta). Protist 161: 603-19.1
875 >LIŠKA, J.; ŠUMPICH, J.; ELSNER, G. et al. (2015). Faunistic records from the Czech Republic - 388. Lepidoptera. Klapalekiana. 51, 3-4, s. 239-250.10
872 >LIŠKA, J.; ŠUMPICH, J.; LAŠTŮVKA, A. et al. (2014). Faunistic records from the Czech Republic - 361. Lepidoptera. Klapalekiana. 50, 1-2, s. 111-120.18
1028 >LIŠKA, J.; VÁVRA, J.; LAŠTŮVKA, A. et al. (2018). Faunistic records from the Czech Republic - 441. Lepidoptera: Tineidae, Gracillariidae, Argyresthiidae, Plutellidae, Oecophoridae, Lypusidae, Coleophoridae, Elachistidae, Scythrididae,Gelechiidae, Tortricidae, Pyralidae, Crambidae, Geometridae, Notodontidae, Noctuidae. Klapalekiana. 54, 1-2, s. 131-148. 15
876 >LIŠKA, J.; VÁVRA, J.; PETRŮ, M. et al. (2008). Faunistic records from the Czech Republic - 262. Lepidoptera: Nepticulidae, Psychidae, Tineidae, Bucculatridae, Elachistidae, Coleophoridae, Amphisbatidae, Gelechiidae, Tortricidae, Crambidae. Klapalekiana. 44, 3-4, s. 289-292.1
374 >Löbl I. 2009. Coleoptera: Staphylinidae: Dasycerinae, Pselaphinae. Icones Insectorum Europae Centralis 10: 27 pp.90
854 >MÁCA, J.; ROHÁČEK, J.; VILELA, C. R. et al. (2015). New and interesting records of Drosophilidae (Diptera) from the Czech Republic and Slovakia. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales. 64, 2, s. 101-106. 1
886 >MÁCA, J. (1996). Příspěvek k poznání zoocecidií jižních Čech. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích Přírodní vědy. 36, 2, s. 87-100.1
810 >MÁCA, J. (2017). Přehlížení vlnovníci s nepřehlédnutelnými hálkami: skrytá biodiverzita. Živa. LXV, 3, s. 133-135.219
891 >MACEK, J.; KULA, E. (2014). Faunistic records from the Czech Republic - 362. Hymenoptera: Symphyta: Argidae, Tenthredinidae. Klapalekiana. 50, 1-2, s. 121-126.3
628 >MACEK, J.; LAŠTŮVKA, Z.; BENEŠ, J.; TRAXLER, L. (2015). Motýli a housenky střední Evropy IV: Denní motýli. Vydání 1. Praha: Academia. 539 s. 3
897 >MACEK, J. (1995). Hymenoptera: Proctotrupoidea and Platygastroidea In: ROZKOŠNÝ, R.; VAŇHARA, J. (eds.) Terrestrial Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO, II. Folia facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykiannae Brunensis. Biologia. 93, s. 309-314.9
762 >MACEK J. 2016. Pracovní seznam blanokřídlých širopasých Hymnoptera Symphyta882
505 >MAGOWSKI, W. Prostigmata: Fauna Europaea Version 2.4 2004 [online]. Dostupné online <https://fauna-eu.org>.107
46 >MALENOVSKÝ, I. (2009). Seznam křísů a mer. Brno. Databáze.701
969 >MALÍČEK, J.; BERGER, F.; BOUDA, F.; CEZANNE, R.; EICHLER, M.; HALDA, J. P.; LANGBEHN, T.; PALICE, Z.; ŠOUN, J.; UHLÍK, P.; VONDRÁK, J. (2017). Lichens recorded during the Bryological and Lichenological meeting in Mohelno (Třebíč region, southwestern Moravia) in spring 2016.1
938 >MALÍČEK, J.; BERGER F.; PALICE, Z.; VONDRÁK, J. (2017). Corticolous sorediate Lecanora species (Lecanoraceae, Ascomycota) containing atranorin in Europe. – The Lichenologist 49 431– 455.3
976 >MALÍČEK, J. Databáze & herbář1
943 >MALÍČEK, J. et al. (2018). Uholka primeval forest in the Ukrainian Carpathians – a keynote area for diversity of forest lichens in Europe. – Herzogia 31 140 –171.1
845 >MALÍČEK, J.; PALICE, Z.; ŁUBEK, A. et al. (2018). Bacidia albogranulosa (Ramalinaceae, lichenized Ascomycota), a new sorediate lichen from European old-growth forests. MycoKeys [online]. 44 [cit. 2019-03-06], s. 51-62. 1
1088 >MALÍČEK, J.; PALICE, Z.; ŠOUN, J.; VONDRÁK, J.; NOVOTNÝ, P. (2020). Atlas českých lišejníků. – dalib.cz. 13
850 >MALÍČEK, J.; PALICE, Z.; VONDRÁK, J. (2018). Additions and corrections to the lichen biota of the Czech Republic. Herzogia. 31, 1 (Teil 2), s. 453-475. 3
903 >MALÍČEK, J.; PALICE, Z.; VONDRÁK, J. (2018). Additions and corrections to the lichen biota of the Czech Republic. – Herzogia 31 453 – 475.1
904 >MALÍČEK, J.; PALICE, Z.; VONDRÁK, J. (2018). Additions and corrections to the lichen biota of the Czech Republic. – Herzogia 31 453 – 476.1
905 >MALÍČEK, J.; PALICE, Z.; VONDRÁK, J. (2018). Additions and corrections to the lichen biota of the Czech Republic. – Herzogia 31 453 – 477.1
906 >MALÍČEK, J.; PALICE, Z.; VONDRÁK, J. (2018). Additions and corrections to the lichen biota of the Czech Republic. – Herzogia 31 453 – 478.1
907 >MALÍČEK, J.; PALICE, Z.; VONDRÁK, J. (2018). Additions and corrections to the lichen biota of the Czech Republic. – Herzogia 31 453 – 479.1
908 >MALÍČEK, J.; PALICE, Z.; VONDRÁK, J. (2018). Additions and corrections to the lichen biota of the Czech Republic. – Herzogia 31 453 – 480.1
909 >MALÍČEK, J.; PALICE, Z.; VONDRÁK, J. (2018). Additions and corrections to the lichen biota of the Czech Republic. – Herzogia 31 453 – 482.1
910 >MALÍČEK, J.; PALICE, Z.; VONDRÁK, J. (2018). Additions and corrections to the lichen biota of the Czech Republic. – Herzogia 31 453 – 483.1
911 >MALÍČEK, J.; PALICE, Z.; VONDRÁK, J. (2018). Additions and corrections to the lichen biota of the Czech Republic. – Herzogia 31 453 – 484.1
912 >MALÍČEK, J.; PALICE, Z.; VONDRÁK, J. (2018). Additions and corrections to the lichen biota of the Czech Republic. – Herzogia 31 453 – 485.1
913 >MALÍČEK, J.; PALICE, Z.; VONDRÁK, J. (2018). Additions and corrections to the lichen biota of the Czech Republic. – Herzogia 31 453 – 486.1
914 >MALÍČEK, J.; PALICE, Z.; VONDRÁK, J. (2018). Additions and corrections to the lichen biota of the Czech Republic. – Herzogia 31 453 – 487.1
915 >MALÍČEK, J.; PALICE, Z.; VONDRÁK, J. (2018). Additions and corrections to the lichen biota of the Czech Republic. – Herzogia 31 453 – 488.1
916 >MALÍČEK, J.; PALICE, Z.; VONDRÁK, J. (2018). Additions and corrections to the lichen biota of the Czech Republic. – Herzogia 31 453 – 489.1
917 >MALÍČEK, J.; PALICE, Z.; VONDRÁK, J. (2018). Additions and corrections to the lichen biota of the Czech Republic. – Herzogia 31 453 – 490.1
918 >MALÍČEK, J.; PALICE, Z.; VONDRÁK, J. (2018). Additions and corrections to the lichen biota of the Czech Republic. – Herzogia 31 453 – 491.1
919 >MALÍČEK, J.; PALICE, Z.; VONDRÁK, J. (2018). Additions and corrections to the lichen biota of the Czech Republic. – Herzogia 31 453 – 492.1
920 >MALÍČEK, J.; PALICE, Z.; VONDRÁK, J. (2018). Additions and corrections to the lichen biota of the Czech Republic. – Herzogia 31 453 – 493.1
921 >MALÍČEK, J.; PALICE, Z.; VONDRÁK, J. (2018). Additions and corrections to the lichen biota of the Czech Republic. – Herzogia 31 453 – 494.1
922 >MALÍČEK, J.; PALICE, Z.; VONDRÁK, J. (2018). Additions and corrections to the lichen biota of the Czech Republic. – Herzogia 31 453 – 495.1
923 >MALÍČEK, J.; PALICE, Z.; VONDRÁK, J. (2018). Additions and corrections to the lichen biota of the Czech Republic. – Herzogia 31 453 – 496.1
946 >MALÍČEK, J.; PALICE, Z. (2013). Lichens of the virgin forest reserve Žofínský prales (Czech Republic) and surrounding woodlands. – Herzogia 26 253 –292.2
930 >MALÍČEK, J.; PALICE, Z. (2015). Epifytické lišejníky Jilmové skály na Šumavě [Epiphytic lichens of the locality Jilmová skála in the Šumava Mts]. – Bryonora 56 56 –71.1
935 >MALÍČEK, J.; VONDRÁK, J. (2016). Zajímavé nálezy lišejníků ve středním Povltaví II. – saxikolní druhy [Interesting records of lichens in the Middle Vltava Region II. – saxicolous species]. – Bryonora 58 46 – 65.2
974 >MALÍČEK, J.; VONDRÁK, J. (2018). Příspěvek k diverzitě lišejníků NPR Děvín a Tabulová v CHKO Pálava. – Bryonora 61: 1–17.1
937 >MALÍČEK, J. (2013). Lišejníky Týnčanského krasu [Lichens of the Týnčany Karst (Central Bohemia)]. – Zprávy České botanické společnosti 48 143 –162.1
970 >MALÍČEK, J. (2014). A revision of the epiphytic species of the Lecanora subfusca group (Lecanoraceae, Ascomycota) in the Czech Republic. – Lichenologist 46: 489–513.1
924 >MALÍČEK, J. (2017). Lišejníky NPP Kaňk u Kutné Hory [Lichens of the protected area Kaňk near Kutná Hora]. – Bryonora 5930-36.1
862 >MANTIČ, M.; SIKORA, T.; ROHÁČEK, J. et al. (2015). New and interesting records of Bibiomorpha (Diptera) from the Czech and Slovak Republics. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales. 64, 2, s. 141-149. 4
801 >MANTIČ, M.; VÁVRA, J. C. (2017). Faunistic records from Czech Republic - 412. Coleoptera: Tenebrionidae: Diaperinae. Klapalekiana. 53, 1-2, s. 134.1
720 >Mareš J. Combined morphological and molecular approach to the assessment of Ulva (Chlorophyta, Ulvophyceae) in the Czech Republic. Mag. Thesis 2009, BF JcU3
1078 >MARHOUL, P. (2019). Antiphrisson trifarius and Cerdistus graminicola, two new robberflies (Diptera: Asilidae) for the Czech Republic. Klapalekiana. 55, 3-4, s. 229-233. 2
859 >MERTLIK, J.; JENIŠ, I. (2013). Aulonothroscus laticollis (Coleoptera, Throscidae), nový druh pro faunu České republiky. Elateridarium. 7, s. 10-20. 1
726 >Mertlik J. & Leseigneur L. 2007. Druhy čeledi Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) České a Slovenské republiky. Elateridarium 1: 1-55.11
705 >Mertlik J. 2005: Elateridae - Occurance in central Europe (www.elateridae.com)150
725 >Mertlik J. 2008. Druhy čeledí Cerophytidae a Lissomidae (Coleoptera: Elateroidea) České a Slovenské republiky. ELATERIDARIUM 2: 52-68 Dostupné na: http://www.elateridae.com2
707 >Mertlik J. 2008: Druhy rodu Limonius Eschscholtz, 1829 České a Slovenské republiky (Coleoptera: Elateridae). Elateridarium 2: 156-171.1
1063 >MÍKA, P. (2000). Faunistic records from the Czech Republic - 103. Coleoptera: Corticariidae. Klapalekiana. 36, 1-3, s. 173-174. 3
225 >MIKO, L. (2016). Oribatid mites (Acarina: Oribatida) of the Czech Republic: Revised check-list with a proposal for Czech oribatid nomenclature. Klapalekiana. 52, Supplementum, s. 1-302.545
652 >MIKULÁŠ I. (2020): Seznam ptáků České republiky. Faunistické informace dle VAVŘÍK, M.; Faunistická komise ČSO. Seznam ptáků České republiky: Checklist of birds of the Czech Republic. Dostupné online <http://fkcso.cz/cz-list.htm>. Nomenklatura dle IOC World Bird List Version 10.1 IOC World Bird List (v 10.1) [online]. Dostupné online <https://www.worldbirdnames.org>.482
1069 >MLEJNEK, R.; HAMET, A.; RŮŽIČKA, J. (2015). Brouci (Coleoptera) v jeskyních a propastech České republiky. Vyd. 1. Průhonice: Správa jeskyní České republiky. 111 s. Acta Speleologica, Vol. 6/2015. 2
764 >MORAVEC, J. (ed.) et al. (2015) Fauna ČR: Plazi = Reptilia. Praha: Academia. 531 s.13
981 >MORAVEC, P.; KRÁSENSKÝ, P. (2017). Faunistic records from the Czech Republic - 428. Coleoptera: Staphylinidae: Paederinae, Aleocharinae. Klapalekiana. 53, 3-4, s. 369-371.3
265 >Moravec P. 2008. Seznam střevlíkovitých a velkých drabčíkovitých CZ (pracovní verze) 52
1085 >MÜLLER, F. (2019). Lewinskya acuminata (Orthotrichaceae, Bryopsida), a new species for the bryoflora of the Czech Republic. - Acta Mus. Siles. Sci. Natur. 68 189-193.1
1092 >MÜLLER, H. J. (1964). Untersuchungen über Blattfleckenkrankheiten des Hafers. II. Pilzliche Blattfleckenerreger des Hafers. - Phytopath. Z. 49 266–290. 1
585 >Muška M. 2011: Pracovní číselník ryb České republiky.111
992 >NAKLÁDAL, O.; ČÍŽEK, P.; BOUKAL, M. et al. (2017). Faunistic records from Czech Republic - 419. Coleoptera: Ptiliidae. Klapalekiana. 53, 1-2, s. 161-162.2
1027 >NAKLÁDAL, O.; PRŮDEK, P. (2008). Faunistic records from the Czech Republic - 264. Coleoptera: Cryptophagidae. Klapalekiana. 44, 3-4, s. 294. 1
1070 >NAKLÁDAL, O.; ŠTOURAČ, P. (2008). Faunistic records from the Czech Republic - 265. Coleoptera: Cryptophagidae. Klapalekiana. 44, 3-4, s. 295. 1
1044 >NAKLÁDAL, O.; VÁVRA, J. CH. (2018). Faunistic records from the Czech Republic - 454. Coleoptera: Eucnemidae. Klapalekiana. 54, 3-4, s. 290. 1
1049 >NAKLÁDAL, O. (2008). Results of faunistic survey of beetles (Coleoptera) in floodplain forests of the Litovelské Pomoraví Protected Landscape Area (Czech Republic, Northern Moravia) in 2006. Klapalekiana. 44, 3-4, s. 237-269.2
1043 >NAKLÁDAL, O. (2018). Faunistic records from the Czech Republic - 453. Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchinae. Klapalekiana. 54, 3-4, s. 287-289. 1
610 >Nedvěd O. 2015. Brouci čeledi slunéčkovití (Coccinellidae) střední Evropy. Ladybird beetles (Coccinellidae) of Central Europe. Academia, Praha, 303 pp.12
1029 >NĚMÝ, J. (2019). Cípatec jižní na Moravě. Živa. LXVII, 6, s. 309. 1
1030 >NĚMÝ, J. (2020). Za invazní ambrozií k nám dorazila světlopáska ambroziová. Živa. LXVIII, 1, s. 36. 1
724 >Nermuť J. 2012. Pracovní seznam entomopatogenních hlístic ČR.17
732 >New records of the Ptiliidae (Coleoptera) from the Czech Republic. Klapalekiana, 44(1-2): 35-419
858 >NOVÁK, K.; OBR, S. (1977). Trichoptera: Enumeratio Insectorum Bohemoslovakiae Check List Tschechoslowakische Insektenfauna. Acta faunistica entomologica Musei Nationalis Pragae. 15, Supplementum 4, s. 135-141. 1
375 >Novák V. 2007. Coleoptera: Tenebrionidae. Icones Insectorum Europae Centralis 8: 24 pp.95
1000 >NOZAKI, H.; KUROIWA, H.; MITA, T.; KUROIWA, T. (1989). Pleodorina japonica sp. nov. Volvocales, Chlorophyta) with bacteria-like endosymbionts. Phycologia 28 2): 252-267.1
733 >Ouda, M., 2008: Faunistic records from the Czech republic - 253. Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae. Klapalekiana 44(1-2): 801
745 >Oušková V., Turoňová D. 2012.: Pracovní doplněk checklistu cévnatých rostlin210
929 >PALICE, Z.; MALÍČEK, J.; PEKSA O.; VONDRÁK, J. (2018). New remarkable records and range extensions of lichens in Central European lichen biota. – Herzogia 31 518 –534.4
934 >PALICE, Z.; MALÍČEK, J.; PEKSA, O.; VONDRÁK, J. (2018). New remarkable records and range extensions of lichens in Central European lichen biota. – Herzogia 31 518 –534.10
1098 >PARSONS, F. A. (1892). Notes on two rotifers found in Epping Forest. Journal of the Quekett Microscopical Club, (ser. 2) 4 1
1010 >PÄRTEL, K.; BARAL, H.-O.; TAMM, H.; PÕLDMAA, K. 2016. Evidence for the polyphyly of Encoelia and Encoelioideae with reconsideration of respective families in Leotiomycetes. Fungal Diversity. 82:183-2191
411 >PATOKA, J., BUŘIČ, M., KOLÁŘ, V., BLÁHA, M., PETRTÝL, M., FRANTA, P., TROPEK, R., KALOUS, L., PETRUSEK, A., & KOUBA, A. (2016). Predictions of marbled crayfish establishment in conurbations fulfilled: Evidences from the Czech Republic. Biologia, 71, 1380-1385.1
926 >PAUKOV, A.; NORDIN, A.; TIBELL, L.; FROLOV, I.; VONDRÁK, J. (2017). Aspicilia goettweigensis (Megasporaceae, lichenized Ascomycetes) – a poorly known and overlooked species in Europe and Russia. – Nordic Journal of Botany 35 595 – 601.1
892 >PECH, P. (2013). Myrmica curvithorax (Hymenoptera: Formicidae) in the Czech Republic: a contribution to the knowledge of its distribution and biology. Klapalekiana. 49, 3-4, s. 197-204.1
755 >PERGL, J.; SÁDLO, J.; PETRUSEK, A. et al. (2016). Black, Grey and Watch Lists of alien species in the Czech Republic based on environmental impacts and management strategy. NeoBiota. 28, s. 1-37. 9
285 >Petrusek A. 2009. Pracovní seznam perlooček CZ.102
169 >PIŽL, V. (2002). Žížaly České republiky (Earthworms of the Czech Republic). Sborník přírodovědného klubu v Uherském Hradišti. Supplementum, 9, s. 6-154.48
709 >Polívka F. (1900): Názorná květena zemí koruny české, svazek 2. - Nakl. R.Prombergr 1
703 >Poulíčková, A., Lhotský, O. & Dřímalová, D.: Prodromus sinic a řas České republiky - Bacillariophyceae - Pennales, [Review of cyanobacteria and algae of the Czech Republic]. - Czech Phycology 4: 19-33, 2004700
702 >Poulíčková, A., Lhotský, O. & Dřímalová, D.: Prodromus sinic a řas České republiky - Cryptophyta, [Review of cyanobacteria and algae of the Czech Republic]. - Czech Phycology 4: 19-33, 200426
701 >Poulíčková, A., Lhotský, O. & Dřímalová, D.: Prodromus sinic a řas České republiky - Dinophyta, [Review of cyanobacteria and algae of the Czech Republic]. - Czech Phycology 4: 19-33, 2004 79
694 >Poulíčková, A., Lhotský, O. & Dřímalová, D.: Prodromus sinic a řas České republiky - Euglenophyta, [Review of cyanobacteria and algae of the Czech Republic]. - Czech Phycology 4: 19-33, 2004334
700 >Poulíčková, A., Lhotský, O. & Dřímalová, D.: Prodromus sinic a řas České republiky - Euglenophyta, [Review of cyanobacteria and algae of the Czech Republic]. - Czech Phycology 4: 19-33, 2004 33
698 >Poulíčková, A., Lhotský, O. & Dřímalová, D.: Prodromus sinic a řas České republiky - Haptophyceae, [Review of cyanobacteria and algae of the Czech Republic]. - Czech Phycology 4: 19-33, 2004 3
693 >Poulíčková, A., Lhotský, O. & Dřímalová, D.: Prodromus sinic a řas České republiky - Chlorophyta, [Review of cyanobacteria and algae of the Czech Republic]. - Czech Phycology 4: 19-33, 2004106
697 >Poulíčková, A., Lhotský, O. & Dřímalová, D.: Prodromus sinic a řas České republiky - Chlorophyta, [Review of cyanobacteria and algae of the Czech Republic]. - Czech Phycology 4: 19-33, 20041195
695 >Poulíčková, A., Lhotský, O. & Dřímalová, D.: Prodromus sinic a řas České republiky - Raphidophyceae, [Review of cyanobacteria and algae of the Czech Republic]. - Czech Phycology 4: 19-33, 20044
696 >Poulíčková, A., Lhotský, O. & Dřímalová, D.: Prodromus sinic a řas České republiky - Raphidophyceae, [Review of cyanobacteria and algae of the Czech Republic]. - Czech Phycology 4: 19-33, 2004228
699 >Poulíčková, A., Lhotský, O. & Dřímalová, D.: Prodromus sinic a řas České republiky - Xantophyceae, [Review of cyanobacteria and algae of the Czech Republic]. - Czech Phycology 4: 19-33, 2004 11
928 >PRINTZEN, C. (2016). Five new species of Biatora from four continents. – Herzogia 29 566 –585.1
376 >Průdek P. 2005. Coleoptera: Mycetophagidae. Icones Insectorum Europae Centralis 1: 4 pp.15
377 >Průdek P. 2009. Coleoptera: Silvanidae, Passandridae, Cucujidae, Laemophloeidae. Icones Insectorum Europae Centralis 12: 12 pp.30
893 >PŘIDAL, A. (2014). New and interesting records of bees from Moravia and Slovakia with remarks to the Czech and Slovak checklist of bees (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes). Klapalekiana. 50, 1-2, s. 73-83.1
286 >Přikryl I. 2009. Planktonní Copepoda CZ , pracovní seznam.62
812 >RAKOVIČ, M.; KRÁL, D. (2012). Faunistic records from the Czech Republic – Scarabaeidae, Rhyssemus puncticollis. Klapalekiana. 48, 291–292. 1
665 >Rapuzzi P., Konvička O., Vít D. 2011: The longhorn beetle Stenurella sennii (Coleoptera: Cerambycidae) in the Czech Republic and Croatia. Klapalekiana, 47: 237–2381
1045 >RÉBL, K.; VOGEL, J. (2018). Faunistic records from the Czech Republic - 456. Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae. Klapalekiana. 54, 3-4, s. 294. 2
1065 >RÉBL, K.; VOGEL, J. (2019). Faunistic records from the Czech Republic - 466. Coleoptera: Staphylinidae. Klapalekiana. 55, 1-2, s. 88. 1
994 >RÉBL, K. (2017). Faunistic records from Czech Republic - 423. Coleoptera: Staphylinidae: Proteininae. Klapalekiana. 53, 1-2, s. 169.1
982 >RÉBL, K. (2017). Faunistic records from the Czech Republic - 429. Coleoptera: Staphylinidae: Oxytelinae. Klapalekiana. 53, 3-4, s. 372.1
983 >RINDOŠ, M.; RIEDL, M.; ZAPLETALOVÁ, L. et al. (2017). Faunistic records from the Czech Republic - 430. Hymenoptera: Ichneumonidae. Klapalekiana. 53, 3-4, s. 373-374.1
1079 >RINDOŠ, M.; SUCHÁČKOVÁ BARTOŇOVÁ, A.; SHAW, M. R. (2019). Faunistic records from the Czech Republic - 476. Hymenoptera: Braconidae. Klapalekiana. 55, 3-4, s. 261-262. 1
860 >ROHÁČEK, J. (2015). Tetanops myopina Fallén, 1820, a psammophilous species of Otitinae (Diptera: Ulidiidae) found in a sandpit in the northeastern part of the Czech Republic. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales. 64, 1, s. 1-10. 1
23 >Rosický B., Ryba J.(1977): Siphonaptera , Aphaniptera. - In: Dlabola J.[ed.] 1977: Check list enumeratio insectorum Bohemoslovakiae. Acta faun. ent. Mus. Nat. Pragae Supplementum: 143-146.141
813 >RÖSSNER, E.; SCHÖNFELD, J.; AHRENS, D. (2010). Onthophagus (Palaeonthophagus) medius (Kugelann, 1792) – a good western palaearctic species in the Onthophagus vacca complex (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae: Onthophagini). Zootaxa. 2629, s. 1-28. 1
625 >Rusek J. 1977. Thysanura. Enumeratio Insectorum Bohemoslavakiae. Acta Faun. Ent. Mus. Nation. Pragae. 15. Suppl: 4.: 21.9
605 >RUSEK, J. (2001). Pauropoda of the Czech and Slovak Republics. Myriapodologica Czecho-Slovaca. 1, s. 5-721
606 >RUSEK, J. (2001). Symphyla of the Czech and Slovak Republics. Myriapodologica Czecho-Slovaca. 1, s. 9-1011
793 >RŮŽIČKA J. & JAKUBEC P.2016. Coleoptera: Agyrtidae, Silphidae. Icones Insectorum Europae Centralis 26: 17 pp. 26
378 >Růžička J. 2005. Coleoptera: Agyrtidae, Silphidae. Icones Insectorum Europae Centralis 3: 9 pp.4
830 >RŮŽIČKA, V. (2016). Zavlečenci. Pavouk. 40, s. 4-6. 3
1021 >SABOL, O. (2009). Trichoferus campestris (Coleoptera: Cerambycidae) - nový druh tesaříka v České republice a na Slovensku. Klapalekiana. 45, 3-4, s. 199-201.1
379 >Sekerka L. 2010. Coleoptera: Chrysomelidae. Cassidinae. Icones Insectorum Europae Centralis 13: 24 pp.32
305 >SCHENKOVÁ, J.; PAŘIL, P.; PETŘIVALSKÁ, K. et al. (2010). Aquatic oligochaetes (Annelida: Clitellata) of the Czech Republic: check-list, new records, and ecological remarks. Zootaxa. 2676, s. 29-44. 87
168 >SCHENKOVÁ, J.; SYCHRA, J.; KOŠEL, V. et al. (2009). Freshwater leeches (Annelida: Clitellata: Hirudinida) of the Czech Republic (Central Europe): check-list, new records, and remarks on species distributions. Zootaxa. 2227, s. 32-52.1
1012 >SCHILLER, J. (1955). Untersuchungen an den planktischen Protophyten des Neusiedlersees 1950-1954. Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland 9: 1-66.1
792 >SCHÖN K. 2016: Coleoptera: Brentidae: Nanophyinae. Icones Insectorum Europae Centralis 28: 21 pp.11
1080 >SITEK, J.; CIPRYS, J. (2019). Faunistic records from the Czech Republic - 478. Lepidoptera: Gelechiidae, Crambidae, Geometridae, Noctuidae. Klapalekiana. 55, 3-4, s. 265-267. 1
1073 >SITEK, J.; MAREK, J.; LIŠKA, J. et al. (2019). Faunistic records from the Czech Republic - 470. Lepidoptera: Meesiidae, Tineidae, Tortricidae. Klapalekiana. 55, 1-2, s. 139-142. 4
878 >SITEK, J.; VACULA, D. (2014). Faunistic records from the Czech Republic - 371. Lepidoptera: Elachistidae, Scythrididae, Pyralidae, Geometridae. Klapalekiana. 50, 3-4, s. 255-256.2
1096 >SITEK, J. (2013). Faunistic records from the Czech Republic - 348. Lepidoptera: Psychidae, Bucculatricidae, Lecithoceridae, Tortricidae, Noctuidae. Klapalekiana. 49, 1-2, s. 109-110. 1
877 >SITEK, J. (2015). Faunistic records from the Czech Republic - 389. Lepidoptera: Coleophoridae, Scythrididae, Gelechiidae, Pyralidae. Klapalekiana. 51, 3-4, s. 251-252.3
1055 >SITEK, T.; BUDKA, J.; SCHLAGHAMERSKÝ, J. (2015). Faunistic records from the Czech Republic - 379. Coleoptera: Elateridae. Klapalekiana. 51, 1-2, s. 54. 1
678 >Sitko J., Faltýnková A., Scholz T. 2006: Checklist of the Trematodes (Digenea) of Birds of the Czech and Slovak Republics. Academia Praha 112 pp239
644 >Sitko J. (2011). Checklist of the Acanthocephala in Birds in the Czech Republic and the Slovak Republic. Comenius museum, Přerov. 35 pp19
1095 >SKÁLA, I. (2013). Faunistic records from the Czech Republic - 347. Diptera: Chironomidae. Klapalekiana. 49, 1-2, s. 107-108. 4
887 >SKÁLA, I. (2014). Faunistic records from the Czech Republic - 372. Diptera: Chironomidae. Klapalekiana. 50, 3-4, s. 257-258.3
888 >SKÁLA, I. (2015). Faunistic records from the Czech Republic - 383. Diptera: Chironomidae. Klapalekiana. 51, 3-4, s. 174.1
882 >SKÁLA, I. (2019). Pracovní doplněk seznamu pakomárů (Chironomidae)35
670 >Skalický S. & Ezer E. 2014. Coleoptera: Heteroceridae. Icones Insectorum Europae Centralis 18: 12 pp. 14
380 >Sláma M. 2006. Coleoptera: Cerambycidae. Icones Insectorum Europae Centralis 4: 40 pp.213
784 >SLÁMA, M. (2017). Notes on the occurrence of four cerambycid beetles in Central Europe. Entomofauna Carpathica.1
1068 >SLÁMA, P. (2015). Notes on the distribution of Curculio vicetinus (Coleoptera: Curculionidae: Curculioninae). Klapalekiana. 51, 1-2, s. 61-70. 1
663 >Slavík B. [eds.] (2000): Květena České republiky 6. − Academia, Praha.1
617 >Slavík B. [ed.](1995): Květena České republiky 4.− Academia, Praha1
1100 >SMITH, W. (1853). A synopsis of the British Diatomaceae; with remarks on their structure, function and distribution; and instructions for collecting and preserving specimens. The plates by Tuffen West. In two volumes. Vol. 1. pp. [i]-xxxiii, 1-89, pls I-XXXI. London1
785 >SMRŽ, J. (1998). The first record of Eremobelba geographica (Acari: Oribatida) in the Czech Republic with notes on the oribatid communities of selected meadows in southern Moravia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae. 62, 4, s. 363-366.1
840 >SOLDÁN, T.; GODUNKO, R. J. (2006). Ecdyonurus silvaegabretae n. sp., a new representative of the E. helveticus species-group from the Šumava Mountains, Czech Republic (Ephemeroptera: Heptageniidae). Genus. 17, 2, s. 159-176.1
951 >SPRIBILLE, T. et al. (2014). Molecular systematics of the wood-inhabiting, lichen-forming genus Xylographa (Baeomycetales, Ostropomycetidae) with eight new species. – Symbolae Botanicae Upsalienses 37 1– 87.1
667 >Starý Petr (2006) Aphid parasitoids of the Czech Republic (Hymenoptera: Braconidae, Aphidiinae) ACADEMIA, Praha: 1-43068
1006 >STEIN, F. VON (1878). Der Organismus der Infusionsthiere nach eigenen forschungen in systematischere Reihenfolge bearbeitet. III. Abtheilung. Die Naturgeschichte der Flagellaten oder Geisselinfusorien. I. Hälfte, Den noch nicht abgeschlossenen allgemeinen Theil nebst erklärung: Der sämmtlichen Abbildungen enthaltend. pp. i-x, 1-154, pls I-XXIV. Leipzig: Verlag von Wilhelm Engelmann.1
661 >Stejskal R., Trnka F., 2014: Curculionidae: Lixinae. Icones insectorum Europae centralis. 17 pp. Folia Heyrovskyana 20(B): 1-17. 53
632 >Stejskal R., Trnka F., 2014: Nemonychidae, Attelabidae. Icones insectorum Europae centralis. 16 pp. Folia Heyrovskyana 22 (B): 1-16. 32
791 >STEJSKAL R. & TRNKA F. 2017: Coleoptera: Brachyceridae, Dryophthoridae, Erirhinidae. Icones Insectorum Europae Centralis 30: 21 pp. 23
978 >STEJSKAL, R.; VÁVRA, J. C. (2017). Brouci (Coleoptera) zámeckého parku v Želeticích u Znojma. Klapalekiana. 53, 3-4, s. 341-359. 5
1041 >STEJSKAL, R.; VÁVRA, J. C. (2018). Nová lokalita máločlence Hypocoprus latridioides (Coleoptera: Cryptophagidae) v České republice. Klapalekiana. 54, 3-4, s. 239-243. 1
1048 >STEJSKAL, R. (2019). Faunistic Records from the Czech Republic - 479. Coleoptera: Latridiidae. - Klapalekiana 55: 269-272.1
761 >STRAKA, J.; BOGUSCH, P.; TYRNER, P. et al. (2015). Faunistic records from the Czech Republic - 380. Hymenoptera: Aculeata. Klapalekiana. 51, 1-2, s. 77-91. 14
898 >STRAKA, J.; BOGUSCH, P. (2011). Contribution to the taxonomy of the Hylaeus gibbus species group in Europe (Hymenoptera, Apoidea and Colletidae). Zootaxa. 2932, s. 51-67.1
894 >STRAKA, J.; JANŠTA, P.; FARKAČ, J. et al. (2008). Faunistic records from the Czech Republic - 268. Hymenoptera: Apocrita: Chalcidoidea: Mymaridae,Torymidae Apoidea: Crabronidae, Megachilidae Chrysidoidea: Chrysididae. Klapalekiana. 44, 3-4, s. 299-301.4
770 >STRAKA J. (2016) Tachysphex austriacus Kohl, 1892 and T. pompiliformis (Panzer, 1804) (Hymenoptera, Crabronidae) are a complex of fourteen species in Europe and Turkey. ZooKeys 577: 63-1235
736 >Strejček, J., 2007: Faunistic records from Czech Republic - 226. Coleoptera: Bruchidae, Curculionidae. Klapalekiana, 43(1-2): 85-861
677 >Strejček J. 2012. Coleoptera: Bruchidae, Urodontidae. Icones Insectorum Europae Centralis 15: 24 pp. 51
1005 >SWIRENKO, D.O. [SVIRENKO, D.O.] (1914). Zur Kenntnis der russischen Algenflora, I. Die Euglenaceen Gattung Trachelomonas. Archiv für Hydrobiologie und Planktonkunde 9: 630-647.1
1052 >SZOPA, R. (2019). Faunistic records from the Czech Republic - 462. Coleoptera: Nitidulidae. Klapalekiana. 55, 1-2, s. 6.1
7 >Šedivý Josef (ed.) (1989) Check List of Czechoslovak Insects III (Hymenoptera). Acta faun. ent. Mus. Nat. Pragae, 19: 6 ? 1944946
833 >ŠEVČÍK, J. (1998). Kolik druhů srpic rodu Panorpa žije v České republice?. Živa. XLVI, 2, s. 75-76.1
837 >ŠEVČÍK, J. (2010). Neuroptera , Raphidioptera and Mecoptera of the Podyjí National Park (Czech Republic). Časopis Slezského zemského muzea, série A - vědy přírodní. 59, 2, s. 103-112. 3
1074 >ŠIFNER, F. (2015). Two new genera of the family Scatophagidae (Diptera) from the Czech Republic. Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series. 184, 4, s. 75-80. 2
9 >ŠKORPÍK, M.; KŘIVAN, V.; KRAUS, Z. (2011). Faunistika krascovitých (Coleoptera: Buprestidae) Znojemska, poznámky k jejich rozšíření, biologii a ochraně. Thayensia. 8, s. 109-291. ISSN 1212-3560.1
936 >ŠOUN, J. et al. (2017). Zajímavé nálezy lišejníků z čeledi Parmeliaceae v České republice [Interesting records of lichens of the family Parmeliaceae in the Czech Republic]. – Bryonora 60 46 – 64.3
950 >ŠOUN, J.; VONDRÁK, J.; BOUDA, F. (2015). Vzácné a málo známé druhy lišejníků Třebíčska a okolí [Rare and little known species in the Třebíč Region and its surroundings]. – Bryonora 56 1–23.2
899 >ŠPAČEK, J. (2019). Checklist vodulí (Hydrachnellae) ČR. 1 s. Archivuje Odbor monitoringu biodiverzity, AOPK ČR326
984 >ŠPRYŇAR, P. (2017). Faunistic records from the Czech Republic - 431. Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae: Alticini. Klapalekiana. 53, 3-4, s. 375-377.1
719 >Šťastný Jan (2010) Desmids (Conjugatophyceae, Viridiplantae) from the Czech Republic; new and rare taxa, distribution, ekology. Fottea 10(1): 1–74.525
716 >Šťastný J. 2012: Doplněk checklistu krásivek32
621 >Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) (2010): Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Vol. 8. Academia, Praha55
871 >ŠTOURAČ, P.; RÉBL, K. (2009). Faunistic records from Czech Republic - 277. Coleoptera: Staphylinidae. Klapalekiana. 45, 1-2, s. 121-122.1
737 >Šťourač, P., 2008: Faunistic records from the Czech republic - 254. Coleoptera: Staphynilidae. Klapalekiana, 44(1-2):81-821
1058 >ŠTOURAČ, P. (2013). Faunistic records from the Czech Republic - 351. Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae. Klapalekiana. 49, 3-4, s. 221. 1
664 >ŠULÁKOVÁ, H.; GREGOR, F.; JEŽEK, J. et al. (2014). Nová invaze do našich obcí a měst: koutule Clogmia albipunctata a problematika myiáz. Živa. LXII, 1, s. 29-32.1
636 >Šumberová K. & Ducháček M. (2009): Gratiola neglecta - nový zavlečený druh pro květenu České republiky.- Zprávy Čes. Bot. Společ., 44: 151-175. 1
879 >ŠUMPICH, J.; LIŠKA, J.; JAKEŠ, O. et al. (2009). Faunistic records from the Czech Republic - 287. Lepidoptera. Klapalekiana. 45, 3-4, s. 267-279.1
839 >ŠUMPICH, J.; ŽEMLIČKA, M.; DVOŘÁK, I. (2013). Příspěvek k fauně motýlů (Lepidoptera) severních Čech - I. Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy. 31, s. 67-168. 1
723 >ŠUMPICH, J. (2011). Motýli Národních parků Podyjí a Thayatal Die Schmetterlinge der Nationalparke Podyjí und Thayatal. Znojmo: Správa Národního parku Podyjí. 428 s. 12
902 >ŠVEC, Z. (2018). Coleoptera: Phalacridae. Icones Insectorum Europae Centralis 31: 28 pp.23
1022 >ŠVIHLA, V.; DVOŘÁK, L. (2009). Faunistic records from the Czech Republic - 281. Coleoptera: Cantharidae. Klapalekiana. 45, 3-4, s. 208. 1
821 >TAJOVSKÝ, K.; TUF, I. H. (2016). An annotated checklist of the millipedes (Diplopoda) recorded in the Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae. 80, 1, s. 33-37.77
1099 >TAYLOR, W. R. (1932). Notes on the genus Anabaenopsis. American Journal of Botany 19: 454-463, 2 pls.1
629 >Tibell, L. 1975. The Caliciales of boreal North America. Symbolae Botanicae Upsalienses.1
630 >Tibell, L. 1984. A reappraisal of the taxonomy of Caliciales. Beihefte zur Nova Hedwigia. 79:597-7131
622 >Trávníček, B. (1996): Poznámky ke skupině Scilla bifolia agg. v Čechách, na Moravě a Slovensku. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 117–123.6
998 >TRNKA, F.; ČUDAN, D.; BOŽA, P. et al. (2017). Faunistic records from Czech Republic - 420. Coleoptera: Apionidae, Curculionidae: Ceutorhynchinae, Molytinae. Klapalekiana. 53, 1-2, s. 163-165.1
1066 >TRNKOVÁ, B.; KLAILOVÁ, T.; SKUHRAVÁ, M. (2019). First records of Dasineura oxycoccana (Diptera: Cecidomyiidae) from the Czech Republic. Klapalekiana. 55, 1-2, s. 89-92. 1
820 >TUF, I. H.; TAJOVSKÝ, K. (2016). An annotated checklist of the centipedes (Chilopoda) recorded in the Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae. 80, 1, s. 45-50.71
692 >Tyrner P., Kejval Z. & Erhart J. 2010: Žahadloví blanokřídlí západních Čech – 1. Zlatěnky (Hymenoptera: Chrysididae).2
653 >Uher J. (2014): Vrbina brvitá (Lysimachia ciliata) - nově zavlečený druh v květeně České republiky: historie jeho šíření v Evropě.- Zprávy Čes. Bot. Společ., 49:233-241.1
1037 >VAŠÍČEK, M.; CUNEV, J.; KMENT, P. (2018). The first record o the arachnophile stilt bug Metacanthus annulosus (Hemiptera: Heteroptera: Berytidae) in the Czech Republic, and its rediscovery in Slovakia. Klapalekiana. 54, 1-2, s. 123-130. 1
985 >VÁVRA, J. C.; KRAUS, Z.; ŠKORPÍK, M. (2017). Faunistic records from the Czech Republic - 432. Coleoptera: Histeridae, Mycetophagidae, Silvanidae, Cerambycidae. Klapalekiana. 53, 3-4, s. 379-381.1
1060 >VÁVRA, J. CH.; KRAUS, Z.; ŠKORPÍK, M. (2017). Faunistic records from the Czech Republic - 432. Coleoptera: Histeridae, Mycetophagidae, Silvanidae, Cerambycidae. Klapalekiana. 53, 3-4, s. 379-381. 1
1081 >VÁVRA, J. CH.; KRÓLIK, R. (2019). Faunistic records from the Czech Republic - 481. Coleoptera: Ciidae. Klapalekiana. 55, 3-4, s. 275-276. 1
740 >Vávra, J. Ch., Nakládal, O., Maňák, O., Schlaghamerský, J., 2008: Faunistic records from the Czech republic - 256. Coleoptera: Eucnemidae. Klapalekiana, 44(1-2): 861
1038 >VÁVRA, J. CH.; STEJSKAL, R. (2018). Faunistic records from the Czech Republic - 442. Coleoptera: Staphylinidae, Anamorphidae, Laemophloeidae, Phloiophilidae. Klapalekiana. 54, 1-2, s. 149-153. 2
417 >Velenovský, J. 1934: Monographia discomycetum Bohemiae 99:1-4361
25 >Vellinga, E.C. 2002. New combinations in Chlorophyllum. Mycotaxon. 83:415-4171
1046 >VESELÝ, M.; CABÁKOVÁ, P. (2018). Faunistic records from the Czech Republic - 460. Hymenoptera: Sphecidae. Klapalekiana. 54, 3-4, s. 299-300. 1
1089 >VĚZDA, A.; LIŠKA, J. (1999). Katalog lišejníků České republiky. Průhonice: Botanický ústav AV ČR.1
742 >Vierbergen B. (2004) Fauna Europaea: Thysanoptera Fauna Europaea version 2.4, www.faunaeur.org (druhy s výskytem v ČR)247
666 >Vít Petr, Lepší Martin & Lepší Petr (2012): There is no diploid apomict among Czech Sorbus species: a biosystematic revision of S. eximia and discovery of S. barrandienica. - Preslia 84: 71-96.1
1047 >VODKA, Š.; BÜCHE, B.; ČÍŽEK, L. (2014). Faunistic records from the Czech Republic - 376. Coleoptera: Ptinidae. Klapalekiana. 50, 3-4, s. 263. 1
1051 >VOHRALÍK, V.; WERNER, P.; AMCHA, P. (2018). Mravenci (Hymenoptera: Formicidae) Dolního Povltaví. Klapalekiana. 54, 3-4, s. 253-274. 2
1086 >VONDRÁČEK, M. (1993). Revize a rozšíření druhů rodu Orthotrichum Hedw. v České a Slovenské republice (Musci). – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda, 85 1–76.1
939 >VONDRÁK, J. et al. (2016). Methods for obtaining more complete species lists in surveys of lichen biodiversity. – Nordic Journal of Botany 34 619– 626.4
933 >VONDRÁK, J.; HAJI MONIRI, M.; MALÍČEK, J.; KOŠNAR, J. (2017). Extensive yellow crusts below limestone overhangs a new taxon close to a minute epiphytic lichen. – Nordic Journal of Botany 35 368 –376.1
706 >Vorst O. 2009: Cercyon castaneipennis sp. n., an overlooked species from Europe (http://www.mapress.com./zootaxa/2009/f/zt02054p068.pdf)1
829 >WALDHAUSER, M.; ČERNÝ, M. R. (2014). Vážky České republiky: Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. Vyd. 1. Vlašim: Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. 180 s.77
672 >WALLIN H., NYLANDER U., KVAMME T. 2009: Two sibling species of Leiopus Audinet-Serville, 1835 (Coleoptera: Cerambycidae) from Europe:L. nebulosus (LINNAEUS, 1758) and L. linnei sp. nov. Zootaxa,2010: 31-451
945 >WESTBERG, M. et al. (2015). New records of lichenized and lichenicolous fungi in Scandinavia. – MycoKeys 11 33 – 61.1
777 >ZAHRADNÍK, J. (1977). Aleyrodinea - Coccinea: Enumeratio Insectorum Bohemoslovakiae Check List Tschechoslowakische Insektenfauna. Acta faunistica entomologica Musei Nationalis Pragae. Supplementum 4, s. 117-122. Taxonomie dle MARTIN, J. H.; MOUND, L. A. An annotated check list of the world's whiteflies (Insecta: Hemiptera: Aleyrodidae). Zootaxa [online]. 2007, 1492 [cit. 2017-04-12], s. 1-84. ISSN 1175-5334.18
204 >Zahradník P. 2013. Brouci čeledi červotočovití (Ptinidae) střední Evropy. Academia, Praha. 351 pp.104
1071 >ZAHRADNÍK, P. (2017). Seznam brouků (Coleoptera) České republiky a Slovenska. Vyd. 1. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce s.r.o. 543 s. 1
803 >ZÁRUBA, M. (2015). Fauna červců (Hemiptera: Coccoidea) České republiky a Slovenska - komentovaný seznam druhů. 1. vydání. Brno. 125 s., 5 příl. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.127
711 >Zázvorka J. 2010: Orobanche kochii and O. elatior (Orobanchaceae) in central Europe.- Acta Mus. Morav., sci. biol., 95:77-119.1
831 >ZELENÝ, J. (1977). Mecoptera: Enumeratio Insectorum Bohemoslovakiae Check List Tschechoslowakische Insektenfauna. Acta faunistica entomologica Musei Nationalis Pragae. 15, Supplementum 4, s. 133. 8
835 >ZELENÝ, J. (1977). Megaloptera: Enumeratio Insectorum Bohemoslovakiae Check List Tschechoslowakische Insektenfauna. Acta faunistica entomologica Musei Nationalis Pragae. 15, Supplementum 4, s. 125. 3
834 >ZELENÝ, J. (1977). Raphidioptera: Enumeratio Insectorum Bohemoslovakiae Check List Tschechoslowakische Insektenfauna. Acta faunistica entomologica Musei Nationalis Pragae. 15, Supplementum 4, s. 127.9
896 >ZELENÝ, J. (2009). Výsledky entomologických dnů 2005 - Neuroptera Středního Povltaví a Brd. Klapalekiana. 45, 1-2, s. 129-137.1
674 >Zicha O. a kol 2014: Biolib.cz4
1064 >ZUMR, V.; KARAS, V. (1981). Faunistický příspěvek k poznání brouků (Coleoptera) v lesích u Hluboké nad Vltavou v jižních Čechách. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích Přírodní vědy. 21, s. 13-20. 1

Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR