Portál ISOP AOPK ČR
 

DATA DS

Evropsky významné druhy (plný výpis)
Vyhledávání (fulltext)
Taxonomická skupina
Vyhledání zdroje
Nerozlišovat malá/VELKÁ       Řádků na str.        
 Výsledky hledání - plný výpis
   Zobrazit zkrácený výpis
č.ID taxonuVědecké jménoAutor popisuČeské jménoPříloha směrnice (i) ČeleďSkupinaTaxon dle zdrojeID zdroje
196539Cladonia arbuscula subsp. squarrosa(Wallr.) RuossHD VCladoniaceaeLišejníkyCladonia arbuscula191
233144Cladonia ciliataStirt.dutohlávka brvitáHD VCladoniaceaeLišejníky191
333179Cladonia portentosa(Dufour) Coem.dutohlávka ježatáHD VCladoniaceaeLišejníky191
433182Cladonia rangiferina(Linnaeus) F. H. Wigg.dutohlávka sobíHD VCladoniaceaeLišejníky191
566366Cladonia sp.HD VCladoniaceaeLišejníkyCladonia spp. (subgen. Cladina)191
633187Cladonia stellaris(Opiz) Pouzar & Vězdadutohlávka horskáHD VCladoniaceaeLišejníky191
733190Cladonia stygia(Fr.) RuossHD VCladoniaceaeLišejníky191
81597Buxbaumia viridis(Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl.šikoušek zelenýHD IIBuxbaumiaceaeMechorosty191
91712Dicranum viride(Sull. & Lesq.) Lindb.dvouhrotec zelenýHD IIDicranaceaeMechorosty191
101845Hamatocaulis vernicosus(Mitt.) Hedenässrpnatka fermežováHD IICalliergonaceaeMechorosty191
111934Leucobryum glaucum(Hedw.) Ångstr.bělomech sivýHD VLeucobryaceaeMechorosty191
121964Mannia triandra(Scop.) Grollemozolka skalníHD IIAytoniaceaeMechorosty191
132013Notothylas orbicularis(Schwein.) A. Grayvycpálka okrouhláHD IINotothyladaceaeMechorosty191
142034Orthotrichum rogeriBrid.šurpek RogerůvHD IIOrthotrichaceaeMechorosty191
152273Sphagnum affineRenauld & Cardotrašeliník střecholistýHD VSphagnaceaeMechorosty191
162274Sphagnum angustifolium(C. E. O. Jensen ex Russow) C. E. O. Jensenrašeliník úzkolistýHD VSphagnaceaeMechorosty191
1792000Sphagnum auriculatumSchimp.HD VSphagnaceaeMechorostySphagnum denticulatum191
182275Sphagnum austiniiSull. ex Austinrašeliník AustinůvHD VSphagnaceaeMechorosty191
192276Sphagnum balticum(Russow) Russow ex C. E. O. Jensenrašeliník baltskýHD VSphagnaceaeMechorosty191
202278Sphagnum capillifolium(Ehrh.) Hedw.rašeliník ostrolistýHD VSphagnaceaeMechorosty191
212279Sphagnum centraleC. E. O. Jensenrašeliník středovýHD VSphagnaceaeMechorosty191
222280Sphagnum compactumLam. & DC.rašeliník tuhýHD VSphagnaceaeMechorosty191
232281Sphagnum contortumSchultzrašeliník modřínovýHD VSphagnaceaeMechorosty191
242282Sphagnum cuspidatumEhrh. ex Hoffm.rašeliník bodlavýHD VSphagnaceaeMechorosty191
252284Sphagnum fallax(H. Klinggr.) H. Klinggr.rašeliník křivolistýHD VSphagnaceaeMechorosty191
Zobrazen 1. - 25. řádek ze 251 (Vše 251) První Předchozí Následující Poslední
Strana s výsledky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Vše
Export: Stránka / Vše
 Zdroje výsledku hledání

ID zdroje Název zdroje Originál
191 > European Commission [online]. 1995 - 2015 [cit. 2015-10-16]. ENVIRONMENT: The Habitats Directive [online]. Dostupné online <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01992L0043-20130701>.

Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR