Portál ISOP AOPK ČR
 

DATA DS

Seznam biotopů (zkrácený výpis)
Kód, název biotopu
Formační skupina
Nerozlišovat malá/VELKÁ       Řádků na str.        
 Výsledky hledání - zkrácený výpis
   Zobrazit plný výpis
č.Kód biotopuNázev biotopuKód habitatuNázev habitatuFormační skupinaID zdroje
1A1.1Vyfoukávané alpínské trávníky6150Silikátové alpínské a boreální trávníkyAlpínské bezlesí385
2A1.2Zapojené alpínské trávníky6150Silikátové alpínské a boreální trávníkyAlpínské bezlesí385
3A2.1Alpínská vřesoviště4060Alpínská a boreální vřesovištěAlpínské bezlesí385
4A2.2Subalpínská brusnicová vegetace4060Alpínská a boreální vřesovištěAlpínské bezlesí385
5A3Sněhová vyležiska6150Silikátové alpínské a boreální trávníkyAlpínské bezlesí385
6A4.1Subalpínské vysokostébelné trávníky6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupněAlpínské bezlesí385
7A4.2Subalpínské vysokobylinné nivy6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupněAlpínské bezlesí385
8A4.3Subalpínské kapradinové nivy6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupněAlpínské bezlesí385
9A5Skalní vegetace sudetských karů8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahůAlpínské bezlesí385
10A6AAcidofilní vegetace alpínských drolin8110Silikátové sutě horského až niválního stupně (Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia ladani)Alpínské bezlesí385
11A6BAcidofilní vegetace alpínských skal8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahůAlpínské bezlesí385
12A7Kosodřevina4070Křoviny s borovicí klečí (Pinus mugo) a pěnišníkem Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)Alpínské bezlesí385
13A8.1Subalpínské křoviny s vrbou laponskou (Salix lapponum)4080Subarktické vrbové křovinyAlpínské bezlesí385
14A8.2Vysoké subalpínské listnaté křoviny4080Subarktické vrbové křovinyAlpínské bezlesí385
15K1Mokřadní vrbiny-Křoviny385
16K2.1Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů-Křoviny385
17K2.2Vrbové křoviny štěrkových náplavů3240Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix elaeagnos)Křoviny385
18K3Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny-Křoviny385
19K4ANízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster40A0Kontinentální opadavé křoviny Křoviny385
20K4BNízké xerofilní křoviny, sekundární porosty s mandloní nízkou (Prunus tenella)40A0Kontinentální opadavé křoviny Křoviny385
21K4CNízké xerofilní křoviny, ostatní sekundární porosty-Křoviny385
22LPLesní paseky a holiny-Lesy56
23L1Mokřadní olšiny-Lesy385
24L10.1Rašelinné březiny91D0Rašelinný lesLesy385
25L10.2Rašelinné brusnicové bory91D0Rašelinný lesLesy385
Zobrazen 1. - 25. řádek ze 205 (Vše 205) První Předchozí Následující Poslední
Strana s výsledky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vše
Export: Stránka / Vše
 Zdroje výsledku hledání

ID zdroje Název zdroje Originál
56 > LUSTYK P. (2019) Biotopy silně ovlivněné nebo vytvořené člověkem (číselník) (rukopis)
385 > CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2.upr. a rozš. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0.

Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR