Červený seznam ohrožených druhů

Kategorie IUCN pro červené seznamy

Červený seznam ohrožených druhů Popis IUCN Překlad
LC Least Concern Málo dotčený
NT Near Threatened Téměř ohrožený
VU Vulnerable Zranitelný
EN Endangered Ohrožený
CR Critically Endangered Kriticky ohrožený
RE Regionally extinct Lokálně vyhynulý
EX Extinct Vyhynulý
EX? Extinct Nezvěstný
EX?? Extinct Nejasný
DD Data Deficient Chybí údaje
NA Not Applicable Nevhodný pro hodnocení
EW Extinct in the Wild Vyhynulý ve volné přírodě
NE Not Evaluated Nevyhodnocený