logo
 

DATA DS

Bibliografie

apl_bibAplikace Bibliografie je určena pro centrální evidenci, vyhledávání a export bibliografických citací (dále citace) tištěných, elektronických a nepublikovaných dokumentů. Bibliografické údaje se ukládají podle citačních norem a stylů ČSN ISO 690 (tištěné dokumenty) a ČSN ISO 690-2 (elektronické dokumenty). Aplikace je připojena k externím knihovním databázím, ze kterých je možné stáhnout potřebný bibliografický záznam pomocí standardních čísel (kódy ISBN a ISSN).


SYSTÉMOVÉ INFORMACE
Akronym: BIB
Přístup: bibliografie.nature.cz
Anotace: Centrální evidence, vyhledávání a export bibliografických citací tištěných, elektronických a nepublikovaných dokumentů
Funkčnosti: Nový zápis, vyhledávání, rozhraní pro připojení k dalším aplikacím ISOP
Autor projektu: Ivan Balák, Ludvík Škapec, Jan Zárybnický (SVSL AOPK ČR, Praha)
Karel Chobot (SOPK AOPK ČR, Praha)
Vývoj: Martin Krčál, Miroslav Gajda, Blansko
2010
Podpora: Martin Krčál, Miroslav Gajda, Blansko
SW: OS Linux
Oracle
Apache, Tomcat
JavaScript, PHP
HW: Aplikační server (Linux) – IBM x3650
Databázový server – IBM x3650
Diskové pole – iStor integraStor
Správce: Odbor monitoringu biodiverzity, SOPK AOPK ČR, Praha
Oddělení technické správy dat a datové podpory, SVS AOPK ČR, Praha
Kontakt: bibliografie@nature.cz
Uživatelé: Interní, externí
Rozsah zpřístupnění: Dle nastavených rolí
Dokumentace: Archiv dokumentace ISOPCopyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR