logo
 

DATA DS

Jednotná evidence speleologických objektů

apl_jesoAplikace Jednotná evidence speleologických objektů (dále jednotná evidence) eviduje speleologické objekty v České republice (krasové a pseudokrasové jeskyně, závrtové formy povrchového reliéfu a hydrologické jevy – ponory, vývěry, estavely) a zpřístupňuje základní informace o nich, včetně digitální formy dokumentace (fotodokumentace, mapová a ostatní dokumentace). Součástí jednotné evidence je mapový projekt, v němž je možné pracovat s geografickým vymezením jednotlivých objektů.

Reference:
BALÁK, I. (2010). JESO - Jednotná evidence speleologických objektů. Ochrana přírody. 65, 4/Příloha, I-III. ISSN 1210-258X. Dostupné on-line: http://www.casopis.ochranaprirody.cz/vyzkum-a-dokumentace/jeso-jednotna-evidence-speleologickych-objektu/ .


SYSTÉMOVÉ INFORMACE
Akronym: JESO
Přístup: jeso.nature.cz
Anotace: Ukládání a editace dat krasových a pseudokrasových objektů
Funkčnosti: Nový zápis, lokalizace a editace dat, vyhledávání, export vyhledaných objektů, mapový projekt
Autor projektu: Ivan Balák, Jan Zárybnický (SVSL AOPK ČR, Praha)
Vývoj: Radek Hulán (PragueBest, s. r. o., Praha)
Radek Pohl (SVSL AOPK ČR, Praha)
2009
Podpora: PragueBest, s. r. o., Praha
Oddělení vývoje a správy aplikací, SVSL AOPK ČR, Praha
SW: OS Linux
Oracle, ArcSDE
Apache, Tomcat, ArcIMS
Ajax, JavaScript, PHP
HW: Aplikační server (Linux) – IBM x3650
Databázový server – IBM x3650
Diskové pole – iStor integraStor
Správce: Oddělení obecné ochrany přírody, SOPK AOPK ČR, Praha
Kontakt: jeso@nature.cz
Uživatelé: Interní, externí
Rozsah zpřístupnění: Dle nastavených rolí
Dokumentace: Archiv dokumentace ISOPCopyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR