logo
 

DATA DS

Mapování biotopů

apl_mbcrAplikace Mapování biotopů je určená pro on-line aktualizaci vrstvy mapování biotopů (dále jen VMB) pořízené v letech 2001 až 2004 pro celé území ČR. Aktualizace byla zahájena v roce 2007 a délka aktualizační periody je stanovena na dvanáct let.
VMB se skládá z polygonové vrstvy segmentů biotopů a dvou relačních databází – biotopů a taxonů. Sběr dat v terénu se řídí metodikou mapování – aktuální pracovní verzí. Příručkou k určení biotopů je Katalog biotopů (CHYTRÝ M., KUČERA T., KOČÍ M. (eds.) 2010).
Pozn.: vyhledávání biotopů a zobrazení jejich segmentů viz aplikace Nálezová databáze biotopů.

Reference:
TOMÁŠEK, M.; ZÁRYBNICKÝ, J.; ŠKAPEC, L. (2006). Geoinformační podpora mapování biotopů České republiky. ArcRevue. 3, s. 11-13. ISSN 12112135.
HÄRTEL, H.; LONČÁKOVÁ, J.; HOŠEK, M. (eds.) (2009). Mapování biotopů v České republice: Východiska, výsledky, perspektivy. 1. vydání. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 196 s., tabulky, mapy, CD-ROM. ISBN 978-80-87051-36-8.
CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2.upr. a rozš. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0.


SYSTÉMOVÉ INFORMACE
Akronym: MBCR
Přístup: mbcr.nature.cz
Anotace: Soubor nástrojů pro aktualizaci vrstvy a databáze mapování biotopů na území ČR. Uživatel aktualizuje data přiděleného aktualizačního okrsku.
Funkčnosti: Stav zpracování, kontrola dat, nový zápis a editace tabelárních dat, nový zápis a editace prostorových dat, závěrečná zpráva
Autor projektu: Michal Tomášek, Jan Zárybnický (SVSL AOPK ČR, Praha)
Vývoj: Michal Tomášek (SVSL AOPK ČR, Praha)
2008 – 2010
Podpora: Oddělení vývoje a správy aplikací, SVSL AOPK ČR, Praha
SW: OS MS Windows, OS Linux
Oracle, ArcSDE
Apache, Tomcat
ArcGIS for Server
Microsoft .NET Framework, PHP, Silverlight
HW: Aplikační server (Linux) – IBM x3650
Aplikační server (Windows) – IBM x3650
Databázový server – IBM x3650
Diskové pole – iStor integraStor
Správce: Oddělení sledování biotopů a rostlinných druhů, SOPK AOPK ČR, Praha
Kontakt: mbcr@nature.cz
Uživatelé: Interní, externí
Rozsah zpřístupnění: Dle nastavených rolí
Dokumentace: Archiv dokumentace ISOPCopyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR