logo
 

DATA DS

MapoMat+ (průvodce mapovými službami)

apl_geonotesAplikace MapoMat+ je uživatelsky konfigurovatelný webový prohlížeč interních a externích mapových služeb softwarově identický s průvodcem MapoMat. Na rozdíl od něho je však přístupný až po přihlášení a obsahuje odlišný soubor tematických úloh. Úlohy zobrazují neveřejná data jak z interních tak externích datových zdrojů.


SYSTÉMOVÉ INFORMACE
Akronym: MapoMat+
Přístup: webgis.nature.cz/geonotes
Anotace: Webový prohlížeč mapových služeb AOPK ČR formou předpřipravených tematických úloh s možností uživatelské konfigurace a prostorového dotazu
Funkčnosti: Standardní tematické úlohy, vytvoření vlastních úloh a jejich uložení do projektu (*.wgp), prostorový dotaz bodem nebo objektem, výpis výsledku dotazu na obrazovku, možnost kreslení a uložení zákresu do shapefile (ESRI)
Autor projektu: Michal Tomášek, Ludvík Škapec, Jan Zárybnický (SVSL AOPK ČR, Praha)
Vývoj: Oddělení vývoje a správy aplikací, SVSL AOPK ČR, Praha
2012
Podpora: Oddělení vývoje a správy aplikací, SVSL AOPK ČR, Praha
SW: OS MS Windows, OS Linux
Oracle, ArcSDE
ArcGIS for Server
Silverlight
HW: Aplikační server (Windows) – IBM x3650
Aplikační server (Linux) – IBM x3650
Databázový server – IBM x3650
Diskové pole – iStor integraStor
Správce: Oddělení technické správy dat a datové podpory, SVSL AOPK ČR, Praha
Kontakt: mapy@nature.cz
Uživatelé: Interní
Rozsah zpřístupnění: VPN
Dokumentace: Archiv dokumentace ISOPCopyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR