logo
 

DATA DS

MapoMat (průvodce mapovými službami)

apl_mapomatAplikace MapoMat je uživatelsky konfigurovatelný webový prohlížeč interních a externích mapových služeb vyvinutý Oddělením vývoje a správy aplikací SVS AOPK ČR. Vedle užívání standardních tematických úloh nabízí možnost tvorby vlastních úloh s libovolnou kombinací mapových služeb a jejich uložení do projektu pro další použití. Zpřístupňuje a kombinuje mapové služby IMS, AGS a WMS. Prostřednictvím naprogramovaných nástrojů je možné zadat a vykonat prostorový dotaz bodem nebo pravoúhlým čtyřúhelníkem do vybraného souboru mapových vrstev. Ve výstupu se vrátí pro dotčené objekty hodnoty všech polí atributové tabulky.

Reference:
TOMÁŠEK, M.; BALÁK, I.; ŠKAPEC, L. (2012). MapoMat - nový průvodce světem mapových služeb. Ochrana přírody. 67, 2, s. 32. ISSN 1210-258X. Dostupné on-line http://www.casopis.ochranaprirody.cz/zpravy-recenze/mapomat-novy-pruvodce-svetem-mapovych-sluzeb/


SYSTÉMOVÉ INFORMACE
Akronym: MapoMat
Přístup: webgis.nature.cz/mapomat
Anotace: Webový prohlížeč mapových služeb AOPK ČR formou předpřipravených tematických úloh s možností uživatelské konfigurace a prostorového dotazu
Funkčnosti: Standardní tematické úlohy, vytvoření vlastních úloh a jejich uložení do projektu (*.wgp), prostorový dotaz bodem nebo objektem, výpis výsledku dotazu na obrazovku, možnost kreslení a uložení zákresu do shapefile (ESRI)
Autor projektu: Michal Tomášek, Ludvík Škapec, Jan Zárybnický (SVSL AOPK ČR, Praha)
Vývoj: Oddělení vývoje a správy aplikací, SVSL AOPK ČR, Praha
2012
Podpora: Oddělení vývoje a správy aplikací, SVSL AOPK ČR, Praha
SW: OS MS Windows, OS Linux
Oracle, ArcSDE
ArcGIS for Server
Silverlight
HW: Aplikační server (Windows) – IBM x3650
Aplikační server (Linux) – IBM x3650
Databázový server – IBM x3650
Diskové pole – iStor integraStor
Správce: Oddělení technické správy dat a datové podpory, SVSL AOPK ČR, Praha
Kontakt: mapy@nature.cz
Uživatelé: Veřejnost
Rozsah zpřístupnění: Bez omezení
Dokumentace: Archiv dokumentace ISOPCopyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR