logo
 

DATA DS

Výdej údajů o území

apl_vuuAplikace Výdej údajů o území slouží ke stažení textové a grafické části údajů o území poskytovaných Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR orgánům veřejné správy (krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, újezdní úřady, Ministerstvo obrany ČR) podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
Aplikace umožňuje přihlášenému uživateli stahovat údaje o území za své správní území ve formě balíčku (*.zip), který obsahuje pasport s oddíly I a II ve formátu pdf a vektorovou vrstvu ve formátu ESRI Shapefile. Pokud se ve vrstvě nevyskytuje pro dané území žádný objekt, obsahuje balíček pouze příslušný pasport. Pro ověření aktuálnosti dat se generuje pasport s III. oddílem, v němž je potvrzena platnost poskytovaných údajů ke dni ověřování.
Vedle základního účelu je aplikace využívána také pro zpřístupnění vybraných vrstev smluvním partnerům z veřejné správy i soukromé sféry pro potřeby, které nesouvisí s pořizováním územně analytických podkladů.


SYSTÉMOVÉ INFORMACE
Akronym: VÚÚ
Přístup: uap.nature.cz
Anotace: Výdej údajů o území pro účely pořizování územně analytických podkladů
Funkčnosti: Vyhledávání ve vrstvách, komprimace souborů, výdej údajů, notifikační e-mail
Autor projektu: Karel Šaroch, Radek Pohl, Jan Zárybnický (SVSL AOPK ČR, Praha)
Vývoj: Karel Šaroch, Radek Pohl (SVSL AOPK ČR, Praha)
2010
Podpora: Oddělení vývoje a správy aplikací, SVSL AOPK ČR, Praha
SW: OS Linux
Oracle, ArcSDE
Apache, Tomcat, ArcIMS
JavaScript, PHP
HW: Aplikační server (Linux) – IBM x3650
Databázový server – IBM x3650
Diskové pole – iStor integraStor
Správce: Oddělení ÚSOP, SVS AOPK ČR, Praha
Kontakt: uap@nature.cz
Uživatelé: Interní, externí
Rozsah zpřístupnění: Dle nastavených rolí
Dokumentace: Archiv dokumentace ISOPCopyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR