logo
 

DATA DS

Filtr C1 cévnatých rostlin

apl_filtrc1V letech 2006 - 2011 řešil Botanický ústav AV ČR společně s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a sdružením Sagittaria projekt VaV Priority druhové ochrany cévnatých rostlin (MSM/2B/2B06178). Projekt byl zaměřen na kriticky ohrožené druhy kategorie C1 Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (PROCHÁZKA 2001) a cílem bylo vytvořit přehled o biologických vlastnostech, stanovištních nárocích a současném a historickém rozšíření těchto druhů. Výsledky řešení projektu byly souhrně publikovány v monotematickém čísle sborníku Příroda (2011).
Shromážděné údaje jsou uloženy v tabulkách databázového systému Oracle v AOPK ČR. Vyvinutá aplikace Filtr kriticky ohrožených (C1) cévnatých rostlin umožňuje druhové vyhledávání a zobrazení uložených tabelárních a geografických dat.

Reference:
PROCHÁZKA, F. (ed.) (2001). Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000): Black and Red List of Vascular Plants of the Czech Republic - 2000. Vydání 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 146 s. Příroda, 18. ISBN 80-86064-52-2.
MÜNZBERGOVÁ, Z.; ČERNÁ, L.; GABRIELOVÁ, J. (eds.) (2011). Příroda: Priority druhové ochrany cévnatých rostlin. 370 s. 31. ISBN 978-80-87457-23-8.


SYSTÉMOVÉ INFORMACE
Akronym: FC1CR
Přístup: isop.nature.cz/c1/c1_druh
Anotace: Shromáždění údajů o vlastnostech a rozšíření kriticky ohrožených (C1) druhů cévnatých rostlin v České republice
Funkčnosti: Vyhledávání druhu, zkrácený nebo plný výpis, zobrazení karty druhu
Autor projektu: Jarmila Gabrielová, Lucie Černá (SOPK AOPK ČR, Praha)
Jan Zárybnický (SVSL AOPK ČR, Praha)
Vývoj: RAGTOOLS, spol. s r. o., Brno
Zdeněk Kučera (SVSL AOPK ČR, Praha)
2011
Podpora: RAGTOOLS, spol. s r. o., Brno
SW: OS Linux
Oracle, ArcSDE
Apache, Tomcat, ArcIMS
Java, JavaScript, PHP, PL_SQL
HW: Aplikační server (Linux) – IBM x3650
Databázový server – IBM x3650
Diskové pole – iStor integraStor
Správce: Oddělení sledování biotopů a rostlinných druhů, SOPK AOPK ČR, Praha
Kontakt: isop@nature.cz
Uživatelé: Veřejnost
Rozsah zpřístupnění: Bez omezení
Dokumentace: Archiv dokumentace ISOPCopyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR