logo
 

DATA DS

Metadata

apl_metadataStandardizovaná správa metadat se stala pro informační systémy nutností. V ISOP jsou metadata pořizována pro geografická data, tabulky a mapové služby. Geoinformace jsou využívány v řadě projektů, jejichž řešitelé nemusí znát veškeré souvislosti a okolnosti jejich vzniku. Dokumentace poskytnutých datových zdrojů a služeb jim umožňuje se s nimi podrobně seznámit a náležitě je využít ve svém projektu. Význam metadat podtrhuje i Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE). Metainformace k datovému zdroji se primárně ukládají nástroji systému ArcGIS do geodatabáze. Odtud se pro další využití metadatový záznam exportuje do metainformačního katalogu MicKA.


SYSTÉMOVÉ INFORMACE
Akronym: METADATA
Přístup: metadata.nature.cz
Anotace: Tvorba a publikace metadatových záznamů geografických dat, tabulek a mapových služeb
Funkčnosti: Vyhledávání, prohlížení a editace metadatových záznamů
Autor projektu: HELP SERVICE – REMOTE SENSING, spol. s r. o., Benešov
Vývoj: HELP SERVICE – REMOTE SENSING, spol. s r. o., Benešov
2009
Podpora: HELP SERVICE – REMOTE SENSING, spol. s r. o., Benešov
SW: OS Linux
Oracle
Apache, Tomcat
PHP
HW: Aplikační server (Linux) – IBM x3650
Databázový server – IBM x3650
Diskové pole – iStor integraStor
Správce: Oddělení technické správy dat a datové podpory, SVSL AOPK ČR, Praha
Kontakt: metadata@nature.cz
Uživatelé: Veřejnost
Rozsah zpřístupnění: Bez omezení
Dokumentace: Dokumentace u výrobceCopyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR