© AOPK ČR 2021
# Druh | Stephanopachys substriatus (Paykull, 1800)  - zrněnec řádkový
Další odkazy
 
# Taxonomické zařazení | říše Animalia / kmen Arthropoda / třída Insecta / řád Coleoptera / čeleď Bostrichidae
# Checklist | Jelínek Josef (ed.), 1993: Check List of Czechoslovak Insects IV (Coleoptera). Folia Heyrovskyana, 1993 (Suppl. 1): 5 -172
# Zařazení ochrany
# Počet nálezů druhu Stephanopachys substriatus podle záznamů v ND OP
# Atlasy a areály rozšíření druhu v ČR
Pro daný druh nebyla nalezena žádná atlasová díla
# Grafy
 • Sezónní dynamika druhu podle záznamů # Graf
 • Časové rozložení záznamů # Graf
# Popis druhu
 • Ekologie a biologie
  Saproxylofágní druh žijící pod kůrou smrků, borovic a buků, kde se pravděpodobně živí myceliemi hub. Preferuje dřevo poškozené požáry, kůru zasaženou ohněm a mladší dřevo jehličnanů.

 • Celkové rozšíření
  Evropa až po Sibiř, severní Amerika (Kanada, USA). Znám z Francie, Velké Británie, Itálie, Německa, Rakouska, Polska, Česka, Slovenska (znám jen z Vysokých Tater), Litvy, Estonska, Skandinávie, Finska, Běloruska, Bosny, Chorvatska a Srbska.

 • Rozšíření v ČR
  Z České republiky nejsou známy recentní nálezy. Fleischerem bylo nalezeno 5 kusů v Adamově u Brna, pravděpodobně v první čtvrtině dvacátého století.

 • Ohrožení
  Není konkrétně známo. Pravděpodobná je však situace jako v případě ostatních saproxylických druhů ohrožených intenzivním lesnickým hospodařením.

 • Péče o druh
  Není známo. Některé zdroje pouze nekonkrétně omezují změny a lesnické hospodaření na osídlených lokalitách. Pravděpodobná je i možnost managementu upraveného ve vztahu k lesním požárům, ve formě neodstraňování jejich pozůstatků.

 • Literatura
  Fleischer A. 1927-30: Přehled brouků fauny ČSR. Brno: Mor. Mus. Zemské, 483 pp
  Grov tallkapuschongbagge Stephanopachys substriatus) 2003
  http://www.naturvardsverket.se/dokument/natur/n2000/2000dok/vagledn/bepdf/insekter.pdf
  Majzlan O. 2005. Priaznivý stav druhu - Stephanopachys substriatus
  www.sopsr.sk/natura/doc/priaznivy_stav/59.doc

 • Karel Chobot
# Fotoarchiv AOPK ČR