© AOPK ČR 2021
# Druh | Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758  - potápník široký
Další odkazy
 
# Taxonomické zařazení | říše Animalia / kmen Arthropoda / třída Insecta / řád Coleoptera / čeleď Dytiscidae
# Checklist | Hájek J. 2009. Coleoptera: Dytiscidae. Icones Insectorum Europae Centralis 11: 32 pp.
# Zařazení ochrany
# Počet nálezů druhu Dytiscus latissimus podle záznamů v ND OP
# Atlasy a areály rozšíření druhu v ČR
Pro daný druh nebyla nalezena žádná atlasová díla
# Grafy
 • Sezónní dynamika druhu podle záznamů # Graf
 • Časové rozložení záznamů # Graf
# Popis druhu
 • Ekologie a biologie
  Potápník široký obývá především větší vodní nádrže. Jako hlavní habitat je uváděn litorál zarostlý hustou vegetací (Carex, Equisetum). V severní Skandinávii obývá spíše eutrofní jezera, zatímco v jižních částech Skandinávie upřednostňuje dystrofní nádrže. V České republice byl nalézán především v rybnících s rybí obsádkou.
  Dospělí potápníci přezimují ve vodě, na jaře kladou vajíčka, larva se vyvíjí přes léto, zakuklí se na břehu a na podzim se líhnou dospělci. Larva potápníka širokého se specializuje na lov larev jepic, dospělci jsou nespecializovaní dravci.

 • Celkové rozšíření
  Areál druhu zahrnuje území střední a severní Evropy, na východě až po západní Sibiř. Recentní nálezy jsou známy z Německa, Polska, Běloruska a Maďarska, hojný je dosud v Dánsku a ve Skandinávii.

 • Rozšíření v ČR
  V České republice byl tento druh poměrně hojný do padesátých let tohoto století. Zejména jeho populace v jižních Čechách patřila k největším v celém areálu výskytu. V druhé polovině 20. století přestal být u nás tento druh nalézán. V současnosti nejsou známy žádné nálezy po roce 1970.

 • Ohrožení
  Vyhynutí na lokalitách bylo způsobeno zejména přeměnou stanovišť, která byla způsobena především silnou intenzifikací rybníkářství, datovaného na přelom 50.a 60. let dvacátého století. Intenzivní hospodaření, doprovozené popř. splachy ze zemědělství představuje hlavní ohrožující faktor.

 • Péče o druh
  Vzhledem k tomu, že druh se v České republice vyskytoval především v rybnících, je za stávajícího víceméně intenzivního rybářského hospodaření, jeho výskyt značně nepravděpodobný. Pokud by však došlo k novému nálezu, je nutno zamezit intenzivnímu rybářskému využití lokality.

 • Literatura
  Hájek, J., 2004. Rozšíření potápníků Dytiscus latissimus a Graphoderus bilineatus (Coleoptera: Dytiscidae) v České republice. – Klapalekiana, 40: 13-23.
  Korbel L., 1992. Potápník široký. 85-86 in: Škapec L. (ed.) :Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSFR. 3. Príroda, Bratislava.


 • Karel Chobot
# Fotoarchiv AOPK ČR