© AOPK ČR 2021
# Druh | Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)  - želva bahenní
Další odkazy
 
# Taxonomické zařazení | říše Animalia / kmen Chordata / třída Reptilia / řád Testudines / čeleď Emydidae
# Checklist | MORAVEC, J. (ed.) et al. (2015) Fauna ČR: Plazi = Reptilia. Praha: Academia. 531 s.
# Zařazení ochrany
# Počet nálezů druhu Emys orbicularis podle záznamů v ND OP
# Atlasy a areály rozšíření druhu v ČR
Pro daný druh nebyla nalezena žádná atlasová díla
# Odkazy na mapy výskytu druhu
# Grafy
 • Sezónní dynamika druhu podle záznamů # Graf
 • Časové rozložení záznamů # Graf
# Popis druhu
 • Ekologie a biologie
  Želva bahenní zimuje na dně vod zahrabána v bahně. Probouzí se přibližně v polovině dubna. V květnu se páří a počátkem června klade vejce do písčité či sypké půdy. Koncem léta se ukládá k zimnímu spánku. V našich podmínkách se mláďata líhnou počátkem podzimu. Hnízdo však neopouštějí a setrvávají v něm přes zimu. Mnoho mláďat zimu nepřežije.

 • Rozšíření v ČR
  V průběhu 20. století jsou zaznamenávány jen nálezy ojedinělých jedinců želvy bahenní buď nejasného původu, nebo pro¬kazatelně vysazených nebo uprchlých ze zajetí. Možný výskyt autochtonních jedinců na jižní Moravě v okolí Břeclavi, eventuelně ve Slesku u Vidnavy nebyl dosud s určitostí potvrzen, a z území ČR tak není známa jediná v současné době osídlená lokalita. Vysazená populace rumunského původu žije na břehu střední Novomlýnské nádrže.

 • Ohrožení
  Populace želvy bahenní jsou na území ČR ohrožené, protože se nacházejí na okraji areálu výskytu a ten je zde ostrůvkovitý. Jelikož v současnoti není autochtonnost těchto populací potvrzena, měl by každý nález nález tohoto druhu být zaznamenán a lokalita chráněna.

 • Lenka Jeřábková
# Fotoarchiv AOPK ČR