© AOPK ČR 2021
# Druh | Cardaminopsis petraea (Linnaeus) Hiitonen  - řeřišničník skalní
Další odkazy
 
# Taxonomické zařazení | říše Plantae / kmen / třída Rosopsida / řád Brassicales / čeleď Brassicaceae
# Checklist | KUBÁT, K.; HROUDA, L.; CHRTEK JR., J.; KAPLAN, Z.; KIRSCHNER, J.; ŠTĚPÁNEK, J. (eds.) (2002) Klíč ke květeně České republiky. Vydání 1. Praha: Academia. 927 s.
# Zařazení ochrany
# Počet nálezů druhu Cardaminopsis petraea podle záznamů v ND OP
# Atlasy a areály rozšíření druhu v ČR
# Grafy
 • Sezónní dynamika druhu podle záznamů # Graf
 • Časové rozložení záznamů # Graf
# Popis druhu
 • Ekologie a biologie

  Řeřišničník skalní roste na skalách, skalních sutích a drolinách, především v kaňonovitých údolích vodních toků, vzácněji na vrcholových skalách. Nejčastějším skalním podkladem jsou ruly, fylity, čedič, nefelinit a slepence.

  Vytrvalý druh 10 až 25 cm vysoký, kvete od dubna do června. • Celkové rozšíření

  Nesouvislý až ostrůvkovitý areál řeřišničníku skalního zahrnuje část střední Evropy, střední Skandinávii, Britské ostrovy a Island.

  Řeřišničník skalní je význačným reliktním druhem květeny České republiky, je považován za dealpínský prvek. Tyto pojmy označují původně vysokohorské druhy, které ledová doba zatlačila do nižších poloh. V poledové době pak opět ustoupily do vysokohorských poloh, ale v níže položených oblastech se udržely na izolovaných stanovištích. V České republice je řeřišničník skalní rozšířen především v kaňonovitých údolích řek (Mže, Rokytná, Oslava a Jihlava), menších vodotečí (např. údolí Loděnice na Křivoklátsku) a velmi vzácně se vyskytuje též na skalních vrcholech Doupovské pahorkatiny (okolí Lestkova u Klášterce nad Ohří), Českého středohoří (Boreč, Vaňov) či Ralsko-bezdězské tabule (Bezděz). • Ohrožení
  Vzhledem k charakteru výskytu na často nepřístupných stanovištích, u kterých tolik nehrozí likvidační zásahy, jako je těžba či zalesňování, jsou populace řeřišničníku skalního relativně stabilní a druh se vyskytuje téměř na všech doposud známých lokalitách. Protože se jedná o světlomilný druh, může být na lokalitách potenciálně ohrožován silným rozvojem keřového a mechového patra ve spojení s nízkým osluněním, což jsou ekologické podmínky nedovolující dlouhodobé přežívání druhu.

 • Literatura

  Hejný S. & Slavík B. (eds) (1992) Květena České republiky. Vol. 3. Academia, Praha

  Kolbek J., Boublík K., Černý T. & Petřík P. (2005) Vegetační vazba druhu Cardaminopsis petraea v České republice. Zprávy České botanické společnosti 40: 243–277

  Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. & Štěpánek J. (eds) (2002) Klíč ke květeně České republiky. Academia, Praha

  http://www.naturabohemica.cz/cardaminopsis-petraea/ (9.11.2017) • Jarmila Kostiuková
# Fotoarchiv AOPK ČR