© AOPK ČR 2021
# Druh | Aster linosyris (Linnaeus) Bernh.  - hvězdnice zlatovlásek
Další odkazy
 
# Taxonomické zařazení | říše Plantae / kmen / třída Rosopsida / řád Asterales / čeleď Asteraceae
# Checklist | KUBÁT, K.; HROUDA, L.; CHRTEK JR., J.; KAPLAN, Z.; KIRSCHNER, J.; ŠTĚPÁNEK, J. (eds.) (2002) Klíč ke květeně České republiky. Vydání 1. Praha: Academia. 927 s.
# Zařazení ochrany
# Počet nálezů druhu Aster linosyris podle záznamů v ND OP
# Atlasy a areály rozšíření druhu v ČR
# Grafy
 • Sezónní dynamika druhu podle záznamů # Graf
 • Časové rozložení záznamů # Graf
# Popis druhu
 • Ekologie a biologie

  Hvězdnice zlatovlásek roste na hlubokých sprašových půdách v suchých trávnících.

  Kvete podobně jako ostatní hvězdnice na podzim, ale na rozdíl od nich žlutými květenstvími. • Celkové rozšíření

  Je submediteránně-mírně kontinentální, vyskytuje se od západní Francie po Zakavkazsko a přilehlé oblasti v Rusku. Centrem jejího rozšíření je nejspíše Balkán a panonská nížina, ale na mnoha místech roste extrazonálně, např. od Německa až po jižní Skandinávii. Ve střední Evropě je relativně častá v nejteplejších oblastech; u nás to jsou především jižní Morava a severozápadní Čechy. • Ohrožení

  Jejím stanovištěm jsou dnes už převážně opuštěné pastviny, ale i širokolisté stepní louky, lesní lemy a světlé teplomilné doubravy. Všechny tyto biotopy dnes ubývají vlivem opuštění od tradičního obhospodařování – zarůstají křovinami a konkurenčně silnějšími druhy. Lesní lemy jsou dnes často degradované a jen málokdy poskytují vhodné stanoviště pro druhy vyžadující jen částečný zástin. • Literatura

  Danihelka J., Chrtek J. jun., Kaplan Z. (2012) Checklist of vascular plants of the Czech Republic. Preslia. 84: 647–811

  Grulich V., Chobot K. (eds) (2017) Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Cévnaté rostliny. Příroda. 35: 1–178. AOPK ČR, Praha

  Meusel H., Jäger E.J., Rauschert S., Weinert E. (eds) (1965–1992) Vergleichende Chorologie der Zentraleuropäischen Flora. I–III. Gustav Fischer Verlag, Jena

  http://botany.cz/cs/galatella-linosyris/ (12. 11. 2017) • Helena Prokešová
# Fotoarchiv AOPK ČR