© AOPK ČR 2021
# Druh | Lycaena helle (Denis & Schiffermüller, 1775)  - ohniváček rdesnový
Další odkazy
 
# Taxonomické zařazení | říše Animalia / kmen Arthropoda / třída Insecta / řád Lepidoptera / čeleď Lycaenidae
# Checklist | LAŠTŮVKA, Z.; LIŠKA, J. (2011). Komentovaný seznam motýlů České republiky. Annotated checklist of moths and butterflies of the Czech Republic (Insecta: Lepidoptera). Vydání 1. Brno: Biocont Laboratory . 148 s.
# Zařazení ochrany
# Počet nálezů druhu Lycaena helle podle záznamů v ND OP
# Atlasy a areály rozšíření druhu v ČR
# Grafy
 • Sezónní dynamika druhu podle záznamů # Graf
 • Časové rozložení záznamů # Graf
# Popis druhu
 • Ekologie a biologie
  Motýl slatin a mokrých luk s vyšší denzitou rdesna hadího kořene. který je živnou rostlinou larev. U nás jednogenerační, vzácně bivoltinní. Housenka zůstává po celý život na rubu listu a kuklí se na řapíku. Vytváří uzavřené populace. Jeho ohrožení souvisí s ohrožením slatin jako biotopu.

 • Celkové rozšíření
  Eurosibiřský druh. ostrůvkovitě rozšířený od Francie až po Dálný Východ. V České republice byl znám z řady moravských lokalit. ze západních a severních Čech. Pardubicka a Podkrkonoší. Z těchto lokalit vymizel v průběhu 20. století. nejdéle přežíval (do roku 1952) na Olomoucku - na slatiništi Černovír. Na konci 90. let byla provedena amatérská reintrodukce na Šumavě.

 • Rozšíření v ČR
  Historicky byl větší počet lokalit, především na Moravě. České lokality zanikly počátkem 20. století. Dokládán byl z Pardubic (1910, in coll. A. Pavlíčko) nebo Svobody nad Úpou (P. Číla 1947, J. Tykač 1956). Moravské lokality (Břeclavsko) zanikly před 2. světovou válkou. Déle se udržel na střední (okolí Olomouce) a severní Moravě (např. Bílovec u Nového Jičína, Háj u Opavy). Nejdéle přežíval (do roku 1952) přímo na předměstí Olomouce a to na slatiništi Černovír spolu s přilehlými vlhkými loukami, jejichž posledním zbytkem je dnes rezervace Plané loučky. Prakticky všechny lokality zanikly odvodněním, zástavbou, v Černovíru také poklesem vodní hladiny v souvislosti s provozem městské vodárny. Na konci 90. let 20. století bylo provedeno vysazení na Šumavě.

 • Ohrožení
  Kriticky ohrožený druh. Žije jen na 1 lokalitě na Šumavě, všude jinde vymřel.

 • Péče o druh
  Podmínkou je přítomnost rozptýlené stromové zeleně, doporučuje se pouze pomístní a velice jemné rotační kosení, doplňkově šetrná pastva. Lokalita nesmí být silně ovlivněna sukcesí dřevin a ruderalizována.

 • Literatura

  Beneš J., Konvička M., Dvořák J., Fric Z., Havelda Z., Pavlíčko A., Vrabec V., Weidenhoffer Z. (eds.) (2002): Motýli české republiky: Rozšíření a ochrana I, II. 857 pp. SOM, Praha.

  www.lepidoptera.cz - © Mapování a ochrana motýlů České republiky • Zdeněk Hanč
# Fotoarchiv AOPK ČR