© AOPK ČR 2021
# Druh | Leptidea morsei (Fenton, 1882)  - bělásek východní
Další odkazy
 
# Taxonomické zařazení | říše Animalia / kmen Arthropoda / třída Insecta / řád Lepidoptera / čeleď Pieridae
# Checklist | LAŠTŮVKA, Z.; LIŠKA, J. (2011). Komentovaný seznam motýlů České republiky. Annotated checklist of moths and butterflies of the Czech Republic (Insecta: Lepidoptera). Vydání 1. Brno: Biocont Laboratory . 148 s.
# Zařazení ochrany
# Počet nálezů druhu Leptidea morsei podle záznamů v ND OP
# Atlasy a areály rozšíření druhu v ČR
# Grafy
 • Sezónní dynamika druhu podle záznamů # Graf
 • Časové rozložení záznamů # Graf
# Popis druhu
 • Ekologie a biologie
  Motýl světlin a pasek teplých nížinných listnatých lesů. lesnatých údolí, lesních cest, průseků a lemů. Dvě generace během roku (jaro a pozdní léto). Samice kladou vajíčka na rub listů hrachoru černého a hrachoru jarního. Jeho ústup lze uvést do souvislostí se změnou způsobů lesního hospodaření. Především ústupem pařezinového hospodaření a přerůstáním výmladkových porostů. Podobně jako mnohé další druhy motýlů výzaných na ranná sukcesní stadia lesa.

 • Celkové rozšíření
  Eurosibiřský druh. Ve střední Evropě roztrušeně a vzácně.

 • Rozšíření v ČR
  Jeho historický výskyt je znám z lokalit jihovýchodní Moravy. V současnosti je znám jeho nález v Sovinci. z druhé poloviny 80. let pak nález z Hodonínska. Stav populací je však neznámý a tento druh je pravděpodobně blízek vymření v ČR.

 • Radek Hejda
# Fotoarchiv AOPK ČR