logo
 

DATA DS

Mapy

Mapy Mapy Mapy Mapy Mapy Mapy Mapy Mapy Mapy Mapy

Podle obsahu lze publikované mapy dělit na tematické mapy, kartogramy a kartodiagramy. Využívají se pro prezentační, dokumentační a analytické účely. Hlavním nástrojem jejich přípravy je geografický informační systém (GIS).

Webové mapy
Webové mapy zobrazují celorepubliková geografická data z datových zdrojů garantovaných AOPK ČR a jsou veřejně přístupné prostřednictvím prohlížecích mapových služeb (WMS). Vedle toho v rámci tematických úloh (definovaných kompozic vrstev mapových služeb) se podílí na obsahové náplni aplikace MapoMat (průvodce mapovými službami).

Tematické mapové výstupy
Tematické mapové výstupy jsou nejčastěji součástí dokumentace. Kde to lze, je jejich tvorba zajištěna aplikačně. Mezi hlavní oblasti užití patří správní řízení, podklady pro terénní šetření, rozhodovací, posudková, přednášková a publikační činnost, řešení projektů a zprávy různého typu. Jejich přípravu zajišťují přímo odborní pracovníci a nebo na vyžádání pracovníci Oddělení technické správy dat a datové podpory Sekce vnitřních služeb AOPK ČR.

Reference:
HOŠEK, M.; ŠKAPEC, L. (eds.) (2012). Příroda České republiky v mapách. Vyd. 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 36 s. ISBN 978-80-87457-26-9.

Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR