logo
 

DATA DS

Aplikace pro sběr dat

Data jsou do nálezových databází zapisována buď přímo (např. z terénních poznámek nebo papírových zapisovacích či škrtacích protokolů) nebo jsou přepisována či převáděna z různých datových zdrojů.

Dne 1.2.2008 byla spuštěna internetová aplikace NDOP (ndop.nature.cz) pro editaci nálezových dat uložených v DS AOPK ČR. Aplikace je rovněž určena k pořizování nových nálezových dat. Nápověda je umístěna v rámci aplikace.


Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR