logo
 

DATA DS

Soustava Natura 2000

Evropsky významné lokality / EVL Metadata Mapová služba Statistika Náhled digitálních dat Získání digitálních dat
Ptačí oblasti / PO Metadata Mapová služba Statistika Náhled digitálních dat Získání digitálních dat

Reference:
CHVÁTAL, M. (ed.) (2009). Ptačí oblasti České republiky: Special protection areas of the Czech Republic. Vyd. 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Aventinum. 88 s. ISBN 9788087051535.
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky [online]. 2015 [cit. 2015-07-15]. NATURA 2000: AOPK ČR [online]. Dostupné online http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php
SEP (2015). The value of Natura 2000. University of the West of England and European Commission Brussels. 12 s.

Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR