logo
 

DATA DS

Nový filtr nálezových dat spuštěn pro veřejnost

V sobotu 28. 10. 2017 byla spuštěna nová podoba filtru nálezových dat. Filtr se nachází na http://portal.nature.cz/nd/. Přepracovaný filtr vychází z koncepce zpřístupnění nálezových dat, čímž se databáze z velké části otevírá veřejnosti. Filtr má novou grafickou podobu, nové funkcionality, zcela přepracované zobrazení výsledku filtru v mapě. 

Uživatelé z řad veřejnosti se mohou samoregistrovat, čímž získají přístup k velké části obsahu nálezové databáze, nevidí pouze data o druzích silně a kriticky ohrožených a druhy červeného seznamu, které ještě nebyly zveřejněny v rámci jiných databází.

Jednou z nových funkcionalit je zavedení karty akce, na této kartě naleznete soupis všech nálezů, které byly zapsány v rámci jedné akce.

karta_akce_2017

Mapové okno má nově zavedený panel tabulka obsahu, můžete si tedy do mapového okna přidávat různé vrstvy (chráněná území, NATURA2000) či měnit podkladové mapy (výškopis, ortofoto, základní mapa). Mapa umožňuje rovněž vyhledávat v katastrech, obcích a chráněných územích, či zoomovat přímo na výsledek filtru.

mapa_nd_2017


Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR