logo
 

DATA DS

Webová aplikace BioLog

Vyzkoušejte webový BioLog a pomozte nám mapovat přírodu! Nové veřejně dostupné aplikační rozhraní pro zápis a editaci pozorování výskytu živočichů, rostlin i hub pomocí počítače. AOPK ČR nově poskytuje veřejnosti další nástroj pro spolupráci na sběru informací o výskytu druhů.

Webový BioLog je centrum sdílení druhových pozorování, včetně jejich fotodokumentace, pod otevřenou licencí, která je známá pod termínem Creative Commons. Po zapsání a nebo odeslání z mobilní aplikace se záznamy objeví přímo v této veřejné databázi a nejsou-li zapisovatelem označeny jako dočasně skryté, jsou k dispozici i ostatním uživatelům. Ke každému pozorování je zde k dispozici plnohodnotný Detail pozorování zobrazující lokalizaci v mapě, všechny uložené informace, fotodokumentaci a taxonomické zařazení daného druhu včetně jeho statutu ochrany. K dispozici je i odkaz na tzv. „Kartu druhu“, která v novém okně ukáže, jaké jsou znalosti o výskytu daného druhu v ČR.
K základním vlastnostem webového rozhraní BioLog patří filtrace a zobrazení výsledku v mapě. Přihlášeným uživatelům zpřístupňuje aplikace rozšířený filtr umožňující export výsledků do tabulky (MS Excel nebo CSV). Další možností je aktivní přenesení výsledku filtru do vlastních webových stránek, a to včetně mapy a fotodokumentace.

biolog screen

Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR