logo
 

DATA DS

Péče o přírodu a krajinu

© AOPK ČR,  J. Čejka (2015)

Jedním z významných předmětů činnosti Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) je zajišťování praktické péče o přírodu a krajinu. Ministerstvo životního prostředí každým rokem uvolňuje na realizaci opatření v přírodě a krajině řádově stovky milionů korun. Jedná se o finanční prostředky z národních zdrojů i z fondů Evropských společenství. AOPK ČR je spravuje a zajišťuje tak chod jednotlivých dotačních programů v oblasti ochrany přírody a krajiny. Zároveň jimi přímo zabezpečuje specifický management pozemků ve zvláště chráněných území (ZCHÚ), které jsou v majetku obecných subjektů i v majetku státu s příslušností hospodaření AOPK ČR.

Reference: AOPK ČR. Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu [online]. 2015 [cit. 2015-08-19]. Dostupné online http://www.dotace.nature.cz.

Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR