logo
 

DATA DS

Webová rozhraní

Webová rozhraní

Existující webová rozhraní sjednocují přístup k aplikacím nebo službám informačního systému. Služba ISOP zabezpečuje datovou a informační podporu určité odborné činnosti vykonávané v rámci ochrany přírody a krajiny. Obvykle se skládá z více aplikací, které zajišťují potřebný pohled na data, tj. jejich editaci, vyhledávání, prohlížení a grafické zobrazení.

INTRANET Intranet AOPK ČR
PISOP Portál ISOP
WebGIS WebGIS

Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR