logo
 

DATA DS

Sběr dat

Sběr dat

Ochrana přírody patří mezi multidisciplinární obory. Tomu odpovídá i rozsah potřebných potažmo sbíraných dat - od biotických a abiotických přes evidenci a hodnocení přírodně významných částí krajiny až k fotografické a bibliografické dokumentaci.

BIB Biblografie
DR ÚSES DR ÚSES
DSDO SDO
FOTOARCHIV Fotoarchiv
HAK H&K
JESO JESO
LandMan LandMan
DocLoc DocLoc
MBCR Mapování biotopů ČR
MOB Monitoring biotopů
MOD Monitoring druhů
ForestMan ForestMan
NDOP Nálezová data ochrany přírody
AEKO AEKO
OPS Památné stromy
EStavbyCHKO Stavby v CHKO

Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR