logo
 

DATA DS

Publikace dat

Publikace dat

Zveřejňování dat se uskutečňuje více způsoby. Vedle přímého využití mapových služeb jsou pro uživatele připravené tematické úlohy k rychlé orientaci ve vybraných agendách ochrany přírody a krajiny. Agregované údaje lze získat prostřednictvím statistik a vyhledáváním. K vyhledávání slouží prostorový dotaz a naprogramované filtry. Výsledek hledání lze uložit v podobě textového, vektorového nebo rastrového výstupu.

DR ÚSOP DR ÚSOP
FBioLog BioLog
FC1CR Filtr C1 cévnatých rostlin
FiND Filtr nálezových dat
FOTO Fotoarchiv
FOTOGALERIE Fotogalerie
MapoMat+ MapoMat+
KaDr Karta druhu
MapoMat MapoMat
AGS Mapový server
FiNDB Nálezová databáze biotopů
POZEMKY Pozemky
StavbyCHKO Stavby v CHKO
VÚÚ Výdej údajů o území
IPar Identifikace parcel v ZCHÚ

Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR