logo
 

DATA DS

Více než 10 000 dat zapsaných přes mobilní aplikaci BioLog

Pomocí mobilní aplikace BioLog již bylo zapsáno a posláno do databáze více než 10 000 nálezů. Alespoň jeden nález poslalo 142 zapisovatelů, nejzapisovanějším druhem je ropucha obecná, mobilní aplikací bylo zapsáno již 1608 druhů z 25 taxonomických skupin. Nejzapisovanější skupinou jsou ptáci a cévnaté rostliny. Více informací naleznete na biolog.nature.cz.

Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR