logo
 

DATA DS

Mezinárodně významné části přírody

Biosférické rezervace UNESCO / BR Metadata Mapová služba Statistika Náhled digitálních dat Získání digitálních dat
Geoparky UNESCO Metadata Mapová služba Statistika Náhled digitálních dat Získání digitálních dat
Mokřady Ramsarské úmluvy Metadata Mapová služba Statistika Náhled digitálních dat Získání digitálních dat

Reference:
JENÍK, J. et al. (1996). Biosférické rezervace České republiky: Příroda a lidé pod záštitou UNESCO. Vyd. 1. Praha: Empora. 160 s. ISBN 8085779315.
CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.
Geopark Český ráj [online]. 2008 - 2011 [cit. 2015-07-14]. Dostupné online http://www.geopark-ceskyraj.cz/?D=39
ŘÍDKOŠIL, T. et al. (2011). Geopark Český ráj. Vydání 1. Turnov: Geopark Český ráj o.p.s. 119 s. ISBN 978-80-260-1230-6.
Dolní Morava: biosférická rezervace [online]. 2009 [cit. 2015-07-14]. Dostupné online http://www.dolnimorava.org/

Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR