logo
 

DATA DS

Obecná ochrana přírody a krajiny

Nadregionální biocentra ÚSES / NRBC ÚSES Metadata Mapová služba Statistika Náhled digitálních dat Získání digitálních dat
Veřejnosti zpřístupněné jeskyně Metadata Mapová služba Statistika Náhled digitálních dat Získání digitálních dat

Reference:
KOSEJK, J.; ŠMÍDOVÁ, J.; KŮSOVÁ, P. (2012). Aktualizace vymezených skladebných částí ÚSES. Ochrana přírody. 67, zvláštní číslo, s. 36-40. ISSN 1210-258X. Dostupné online http://www.casopis.ochranaprirody.cz/zvlastni-cislo/aktualizace-vymezenych-skladebnych-casti-uses/
ZAJÍČEK, P.; HROMAS, J. et al. (2013). Zpřístupněné jeskyně České republiky. 1. vyd. Průhonice: Správa jeskyní České republiky. 208 s. ISBN 978-80-87309-19-3.

Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR