logo
 

DATA DS

Zvláště a smluvně chráněná území

Velkoplošná zvláště chráněná území / NP, OP, CHKO Metadata Mapová služba Statistika Náhled digitálních dat Získání digitálních dat
Zonace CHKO / ZCHKO Metadata Mapová služba Statistika Náhled digitálních dat Získání digitálních dat
Maloplošná zvláště chráněná území / NPR, NPP, PR, PP, OP Metadata Mapová služba Statistika Náhled digitálních dat Získání digitálních dat
Ochranná pásma MZCHÚ ze zákona Metadata Mapová služba Statistika Náhled digitálních dat Získání digitálních dat
Smluvně chráněná území / SCHÚ Metadata Mapová služba Statistika Náhled digitálních dat Získání digitálních dat

Reference:
MACKOVČIN, P.; SEDLÁČEK, M. (eds.) (1999-2009). Chráněná území ČR I. - XIV. Vyd. 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.
VYDROVÁ, A.; KUCHAŘOVÁ, P.; GRULICH, V. (eds.) (2006). Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice. Východočeský sborník přírodovědný – Práce a studie. Suppl. 1, s. 1-218.
PEŠOUT, P. (2010). Doplnění soustavy chráněných krajinných oblastí v České republice. Ochrana přírody. 65, 1, s. 6-11. ISSN 1210-258X. Dostupné online http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/doplneni-soustavy-chranenych-krajinnych-oblasti-v-ceske-republice/
PEŠOUT, P. (2013). Silvestrovský výnos - 80 let od vydání. Ochrana přírody. 68, 6, s. 8-11. ISSN 1210-258X. Dostupné online http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/silvestrovsky-vynos-80-let-od-vydani/

Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR