logo
 

DATA DS

Fotodokumentace

Pořizování fotografické dokumentace patří k tradičním činnostem v ochraně přírody. Snímky dokumentují nejen stav objektů zvláštní a obecné ochrany přírody, ale také dokladují opatření krajinotvorných programů, závažné zásahy do krajiny, monitoring bioty, činnost CITES a další. Agentura tak vlastní a archivuje velké množství fotografických snímků jak analogových, tak digitálních.
Historické analogové snímky jsou uloženy v archivu Ústředního seznamu ochrany přírody, digitální v souborovém úložišti snímků aplikací ISOP.


foto

Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR