logo
 

DATA DS

Mapování biotopů

Vektorová data
Aktualizační okrsky Metadata Mapová služba Statistika Náhled digitálních dat Získání digitálních dat
Aktualizovaná VMB / AVMB Metadata Mapová služba Statistika Náhled digitálních dat Získání digitálních dat
Základní VMB / ZVMB Metadata Mapová služba Statistika Náhled digitálních dat Získání digitálních dat
Formační skupiny přírodních biotopů / FSPB Metadata Mapová služba Statistika Náhled digitálních dat Získání digitálních dat
Přírodní biotopy (AVMB) Metadata Mapová služba Statistika Náhled digitálních dat Získání digitálních dat
Přírodní biotopy (ZVMB) Metadata Mapová služba Statistika Náhled digitálních dat Získání digitálních dat
Přírodní stanoviště / Habitaty (AVMB) Metadata Mapová služba Statistika Náhled digitálních dat Získání digitálních dat
Přírodní stanoviště / Habitaty (ZVMB) Metadata Mapová služba Statistika Náhled digitálních dat Získání digitálních dat


Tabulková data
Biotopy (AVMB) Metadata Mapová služba Statistika Náhled digitálních dat Získání digitálních dat
Biotopy (ZVMB) Metadata Mapová služba Statistika Náhled digitálních dat Získání digitálních dat
Přírodní biotopy (AVMB) Metadata Mapová služba Statistika Náhled digitálních dat Získání digitálních dat
Přírodní biotopy (ZVMB) Metadata Mapová služba Statistika Náhled digitálních dat Získání digitálních dat
Přírodní stanoviště / Habitaty (AVMB) Metadata Mapová služba Statistika Náhled digitálních dat Získání digitálních dat
Přírodní stanoviště / Habitaty (ZVMB) Metadata Mapová služba Statistika Náhled digitálních dat Získání digitálních dat
Taxony za rok mapování (2000 - 2014; AVMB) Metadata Mapová služba Statistika Náhled digitálních dat Získání digitálních dat

Reference:
LUSTYK, P.; OUŠKOVÁ, V. (2011). Vrstva mapování biotopů a její aktualizace - první možnosti srovnání dat. Ochrana přírody. 66, 4, s. 20-22. ISSN 1210-258X. Dostupné online http://www.casopis.ochranaprirody.cz/vyzkum-a-dokumentace/vrstva-mapovani-biotopu-a-jeji-aktualizace-prvni-moznosti-srovnani-dat/

Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR