logo
 

DATA DS

Databáze C1 rostlin

Databáze C1 rostlin je jedním z výstupů projektu Priority druhové ochrany cévnatých rostlin (MŠMT VaV 2B06178), na jehož řešení se v letech 2005–2011 podíleli AOPK ČR, Botanický ústav AV ČR a Sagittaria – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy. Projekt byl zaměřen na kriticky ohrožené druhy české květeny (kategorie C1 Černého a Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR, Procházka 2001) a sestával ze dvou částí.

1) podrobné studie populační biologie a genetiky vybraných C1 druhů
2) shromáždění informací o biologii, ekologii a stanovištních nárocích C1 druhů, areálech rozšíření, ohrožení v ostatních evropských zemích a historickém a současném rozšíření v České republice.

V databázi C1 rostlin najdete výsledky druhé části projektu.

Řebříček sleziníkolistý - Achillea asplenifolia Ostružiník moruška - Rubus chamaemorus Šafrán karpatský - Crocus heuffelianus Vstavač osmahlý - Orchis ustulata subsp. ustulata Mečík bahenní - Gladiolus palustris Hvozdík písečný český - Dianthus arenarius subsp. bohemicus

Seznam použité literatury


Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR