logo
 

DATA DS

Správa dat

Správa dat

Data se centrálně ukládají do datového skladu. Spolu s nimi jsou zde uloženy číselníky a metadata. Data v exportních formátech (ESRI Shapefile, DBF) jsou k dispozici v souborovém datovém úložišti. Pro správu dat se využívají programové prostředky technologií ESRI a relačního databázového systému Oracle. Metadatové záznamy se importují pro potřeby rezortního metadatového informačního systému (MIS) do metadatového katalogu MICKA.

DS AOPK ČR Datový sklad AOPK ČR
METADATA Metadata

Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR