logo
 

DATA DS

Katalog mapových služeb

zal_poskytdat

Geografická data

Velká část dat vytvářených AOPK ČR je volně dostupná ke stažení pod otevřenou licencí prostřednictvím webové stránky Poskytování dat AOPK ČR na adrese: https://data.nature.cz

Data lze stahovat v rozsahu celé ČR, ve formátu Esri shapefile, v souřadnicovém systému S-JTSK Křovák East North. V rámci karet jednotlivých datasetů jsou uvedeny i odkazy na služby poskytující data, které jsou zaregistrovány i na ArcGIS Open Data portálu na adrese http://gis-aopkcr.opendata.arcgis.com. Zde je možné poskytovaná data prohlížet, filtrovat i stahovat. Z ArcGIS Open Data portálu lze stáhovat jak celé datasety v souřadnicovém systému WGS-84, tak i pouhé části datových sad odpovídající zadaným výsledkům filtrů. Podporované exportní formáty dat jsou shp, kml, csv (tabulka); aktualizovaná data je zde také možné kontinuálně získávat online formou pomocí webových služeb (GeoJSON, AGS, WMS, WFS).

AOPK ČR publikuje pro veřejnost dva typy mapových služeb - WMS (Web Map Service) a WFS (Web Feature Ser­vice). Obě služby splňují technické předpisy směrnice INSPIRE a využívají se také jako prohlížecí resp. stahovací služby.


Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR