logo
 

DATA DS

Metodické pokyny (mapování)

Katalog biotopů ČR (Chytrý et al. 2010)

Metodika aktualizace VMB (verze 09/2016 se zvýrazněnými změnami)

Metodika 2. vlny aktualizace VMB (verze 04/2020 se zvýrazněnými změnami)Tabulky s výpisem hodnot ze základního mapování biotopů

Závěrečné zprávy ze základního mapování biotopů

Závěrečné zprávy z aktualizace mapování biotopů

 

Předměty ochrany v EVL - soupis všech přírodních biotopů, které jsou v EVL předmětem ochrany

Habitaty v EVL - soupis přírodních stanovišť, která jsou předmětem ochrany v EVL


Terénní formulář pro aktualizaci VMB
K inspiraci:Terénní formulář s předvyplněnými seznamy druhů pro některé běžnější hercynské biotopy (připravil A. Friedrich; vyznačení typických druhů odpovídá verzi Příručky hodnocení biotopů z roku 2012)

Terénní formulář pro 2. vlnu aktualizace VMBLegendy k tištěným mapovým podkladům pro terénní mapování (ortofotomapa, ZM10).

Příručka hodnocení biotopů (PHB; verze 05/2020)

Číselník degradace

Číselník degradace 2. vlna aktualizace VMB

Kontakty AOPK ČR*

REGIONÁLNÍ PRACOVIŠTĚREGIONÁLNÍ GARANTKONTAKT
RP SCHKO Beskydy Jiří Ohryzek jiri.ohryzek@nature.cz
RP SCHKO Bílé Karpaty Jiří Ohryzek jiri.ohryzek@nature.cz
RP SCHKO Český les Jiří Sladký jiri.sladky@nature.cz
RP Jižní Čechy Vladimír Hans vladimir.hans@nature.cz
RP Jižní Morava Petr Slavík, Jana Pekárová petr.slavik@nature.cz jana.pekarova@nature.cz
RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj Irena Formanová irena.formanova@nature.cz
RP Liberecko Ondřej Šnytr ondrej.snytr@nature.cz
RP Olomoucko Lenka Gillová, Radek Štencl lenka.gillova@nature.cz radek.stencl@nature.cz
RP SCHKO Poodří Kamila Filipová, Jan Lukavský kamila.filipova@nature.cz jan.lukavsky@nature.cz
RP SCHKO Slavkovský les Petr Krása petr.krasa@nature.cz
RP Střední Čechy Jaroslav Pipek, Josef Spilka jaroslav.pipek@nature.cz josef.spilka@nature.cz
RP SCHKO České středohoří Jiří Bělohoubek jiri.belohoubek@nature.cz
RP Východní Čechy Jitka Laburdová, Jan Horník jitka.laburdova@nature.cz  jan.hornik@nature.cz
RP SCHKO Žďárské vrchy Luděk Čech, Josef Komárek ludek.cech@nature.cz  josef.komarek@nature.cz
     
Region Čechy Alena Vydrová (metodický garant) vydrova@najihu.cz
Region Morava a Slezsko Pavel Lustyk (metodický garant) pavel-lustyk@seznam.cz
Ředitelství AOPK ČR Kateřina Bubíková (odborný garant) katerina.bubikova@nature.cz

* - územní obvody regionálních pracovišť (RP)

Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR