logo
 

DATA DS

Sběr a prohlížení dat

Výpis biotopůAktualizaci vrstvy a relačních databází mapování biotopů zajišťuje stejnojmenná aplikace Mapování biotopů. K prohlížení a vyhledávání slouží aplikace MapoMat (tematické úlohy Mapování biotopů, Statistiky) a Nálezová databáze biotopů.

Součástí aplikace MapoMat je navíc nástroj Výpis charakteristik biotopů v bodě ( apl_docbiotop ). Po aktivaci nástroje a následném kliknutí do mapy se v samostatném okně zobrazí dokument (*.PDF) s výpisem vybraných charakteristik (viz obr.).

Aplikace Mapování biotopů (dříve WANAS)

Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR