logo
 

DATA DS

Tematické úlohy

MapoMat

TEMATICKÁ ÚLOHAPOPIS
Aplikovaná ochrana přírody Výstupy z praktické činnosti ochrany přírody a dále podklady pro posudkovou a rozhodovací činnost v ochraně přírody
Krajinotvorné programy Lokalizace realizovaných krajinotvorných a revitalizačních opatření dotačních titulů v ochraně přírody a krajiny
Mapování biotopů Vrstvy přírodních biotopů a přírodních stanovišť (habitatů) ze základního mapování (2001 – 2005) a probíhajícího aktualizačního cyklu (2007 – 2018). K dispozici je také přehled aktualizačních okrsků.
Územní ochrana Přehled národně a mezinárodně chráněných částí přírody v České republice
Přírodní poměry Především generalizované přírodovědné a fyzicko-geografické charakteristiky území České republiky z map malých měřítek
Územně analytické podklady Údaje o území poskytované AOPK ČR jako podklad pro tvorbu územně analytických podkladů

Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR