Portál ISOP AOPK ČR
 

DATA DS

Přehled hodnocení stavu EVD z hlediska ochrany       [Vyhledávání]      [Filtr]
č.TAXONTAXONOMICKÁ SKUPINA   LAT/CESBIOREGIONROKARPOHBBVSOROHZMHMM
1Barbastella barbastellusChiropterakontinentální2013FVU1FVFVU1
2Barbastella barbastellusChiropterapanonský2013FVU1FVFVU1
3Barbastella barbastellusChiropterakontinentální2007U1U1U1U1U1
4Barbastella barbastellusChiropterapanonský2007U1U1U1U1U1
5Canis aureusMammaliakontinentální2013XXXXXXXXXX
6Canis aureusMammaliapanonský2013XXXXXXXXXX
7Canis lupusMammaliakontinentální2013U2U2U1U2U2
8Canis lupusMammaliakontinentální2007U1U2U1U2U2
9Castor fiberMammaliakontinentální2013FVFVFVFVFV
10Castor fiberMammaliapanonský2013FVFVFVFVFV
11Castor fiberMammaliakontinentální2007FVFVFVFVFV
12Castor fiberMammaliapanonský2007FVFVFVFVFV
13Cricetus cricetusMammaliakontinentální2013FVFVFVFVFV
14Cricetus cricetusMammaliapanonský2013FVFVFVFVFV
15Cricetus cricetusMammaliakontinentální2007FVFVFVFVFV
16Cricetus cricetusMammaliapanonský2007FVFVFVFVFV
17Dryomys nitedulaMammaliakontinentální2013FVXXFVXXXX
18Dryomys nitedulaMammaliakontinentální2007FVXXXXXXXX
19Eptesicus nilssoniiChiropterakontinentální2013FVU1FVFVU1
20Eptesicus nilssoniiChiropterakontinentální2007U1U1U1U1U1
21Eptesicus serotinusChiropterakontinentální2013FVFVFVFVFV
22Eptesicus serotinusChiropterapanonský2013FVFVFVFVFV
23Eptesicus serotinusChiropterakontinentální2007FVXXFVFVFV
24Eptesicus serotinusChiropterapanonský2007FVXXFVFVFV
25Felis silvestrisMammaliakontinentální2013XXXXFVXXXX
26Felis silvestrisMammaliakontinentální2007U2U2XXXXU2
27Hypsugo saviiChiropterakontinentální2013XXXXXXXXXX
28Hypsugo saviiChiropterapanonský2013XXXXXXXXXX
29Hypsugo saviiChiropterakontinentální2007XXXXXXXXXX
30Hypsugo saviiChiropterapanonský2007XXXXXXXXXX
31Lutra lutraMammaliakontinentální2013FVFVFVFVFV
32Lutra lutraMammaliapanonský2013FVFVFVFVFV
33Lutra lutraMammaliakontinentální2007FVFVFVFVFV
34Lutra lutraMammaliapanonský2007FVFVFVFVFV
35Lynx lynxMammaliakontinentální2013U1U1U1U1U1
36Lynx lynxMammaliakontinentální2007U1U1U1U1U1
37Martes martesMammaliakontinentální2013FVFVFVFVFV
38Martes martesMammaliapanonský2013FVFVFVFVFV
39Martes martesMammaliakontinentální2007FVFVFVFVFV
40Martes martesMammaliapanonský2007FVFVFVFVFV
41Miniopterus schreibersiiChiropterakontinentální2013XXXXXXXXXX
42Muscardinus avellanariusMammaliakontinentální2013FVXXFVFVFV
43Muscardinus avellanariusMammaliapanonský2013FVXXFVFVFV
44Muscardinus avellanariusMammaliakontinentální2007FVXXFVFVFV
45Muscardinus avellanariusMammaliapanonský2007FVXXXXXXXX
46Mustela eversmaniiMammaliakontinentální2013U2U2XXXXU2
47Mustela eversmaniiMammaliapanonský2013U2U2XXXXU2
48Mustela eversmaniiMammaliakontinentální2007XXXXXXXXXX
49Mustela eversmaniiMammaliapanonský2007XXXXXXXXXX
50Mustela putoriusMammaliakontinentální2013FVFVFVFVFV
51Mustela putoriusMammaliapanonský2013FVFVFVFVFV
52Mustela putoriusMammaliakontinentální2007FVXXFVXXXX
53Mustela putoriusMammaliapanonský2007FVXXFVXXXX
54Myotis alcathoeChiropterakontinentální2013XXXXXXXXXX
55Myotis alcathoeChiropterapanonský2013XXXXXXXXXX
56Myotis bechsteiniiChiropterakontinentální2013U1XXFVXXU1
57Myotis bechsteiniiChiropterapanonský2013FVXXFVXXXX
58Myotis bechsteiniiChiropterakontinentální2007XXXXXXXXXX
59Myotis bechsteiniiChiropterapanonský2007XXXXXXXXXX
60Myotis blythiiChiropterakontinentální2013U2U2XXU1U2
61Myotis blythiiChiropterapanonský2013U1U2XXU1U2
62Myotis blythiiChiropterakontinentální2007U1XXXXU1U1
63Myotis blythiiChiropterapanonský2007U1XXXXU1U1
64Myotis brandtiiChiropterakontinentální2013FVU1FVFVU1
65Myotis brandtiiChiropterapanonský2013FVU1FVFVU1
66Myotis brandtiiChiropterakontinentální2007FVU1FVFVU1
67Myotis brandtiiChiropterapanonský2007FVU1FVFVU1
68Myotis dasycnemeChiropterakontinentální2013U2U2XXXXU2
69Myotis dasycnemeChiropterapanonský2013U2U2XXXXU2
70Myotis dasycnemeChiropterakontinentální2007U1U1U1XXU1
71Myotis dasycnemeChiropterapanonský2007U1U1XXXXU1
72Myotis daubentoniiChiropterakontinentální2013FVFVFVFVFV
73Myotis daubentoniiChiropterapanonský2013FVFVFVFVFV
74Myotis daubentoniiChiropterakontinentální2007FVFVFVFVFV
75Myotis daubentoniiChiropterapanonský2007FVFVFVFVFV
76Myotis emarginatusChiropterakontinentální2013FVFVFVFVFV
77Myotis emarginatusChiropterapanonský2013FVFVFVFVFV
78Myotis emarginatusChiropterakontinentální2007FVU1FVFVU1
79Myotis emarginatusChiropterapanonský2007FVFVFVFVFV
80Myotis myotisChiropterakontinentální2013FVFVFVFVFV
81Myotis myotisChiropterapanonský2013FVFVFVFVFV
82Myotis myotisChiropterakontinentální2007FVU1FVFVU1
83Myotis myotisChiropterapanonský2007FVU1FVFVU1
84Myotis mystacinusChiropterakontinentální2013FVU1FVFVU1
85Myotis mystacinusChiropterapanonský2013FVU1FVFVU1
86Myotis mystacinusChiropterakontinentální2007FVU1U1FVU1
87Myotis mystacinusChiropterapanonský2007FVU1U1FVU1
88Myotis nattereriChiropterakontinentální2013FVU1FVFVU1
89Myotis nattereriChiropterapanonský2013U1U1FVFVU1
90Myotis nattereriChiropterakontinentální2007FVU1FVFVU1
91Myotis nattereriChiropterapanonský2007FVU1U1FVU1
92Nyctalus lasiopterusChiropterapanonský2013XXXXXXXXXX
93Nyctalus leisleriChiropterakontinentální2013U1U1XXXXU1
94Nyctalus leisleriChiropterapanonský2013FVU1XXXXU1
95Nyctalus leisleriChiropterakontinentální2007XXXXXXXXXX
96Nyctalus leisleriChiropterapanonský2007XXXXXXXXXX
97Nyctalus noctulaChiropterakontinentální2013FVFVFVFVFV
98Nyctalus noctulaChiropterapanonský2013FVFVFVFVFV
99Nyctalus noctulaChiropterakontinentální2007FVFVFVFVFV
100Nyctalus noctulaChiropterapanonský2007FVFVFVFVFV
101Pipistrellus kuhliiChiropterakontinentální2013XXXXXXXXXX
102Pipistrellus nathusiiChiropterakontinentální2013FVFVFVFVFV
103Pipistrellus nathusiiChiropterapanonský2013FVFVFVFVFV
104Pipistrellus nathusiiChiropterakontinentální2007FVXXU1U1U1
105Pipistrellus nathusiiChiropterapanonský2007FVXXU1U1U1
106Pipistrellus pipistrellusChiropterakontinentální2013FVFVFVFVFV
107Pipistrellus pipistrellusChiropterapanonský2013FVFVFVFVFV
108Pipistrellus pipistrellusChiropterakontinentální2007FVXXFVFVFV
109Pipistrellus pipistrellusChiropterapanonský2007FVXXFVFVFV
110Pipistrellus pygmaeusChiropterakontinentální2013XXFVFVFVFV
111Pipistrellus pygmaeusChiropterapanonský2013FVFVFVFVFV
112Pipistrellus pygmaeusChiropterakontinentální2007XXXXXXXXXX
113Pipistrellus pygmaeusChiropterapanonský2007XXXXXXXXXX
114Plecotus auritusChiropterakontinentální2013FVU1FVXXU1
115Plecotus auritusChiropterapanonský2013FVU1FVXXU1
116Plecotus auritusChiropterakontinentální2007FVU2U1U1U2
117Plecotus auritusChiropterapanonský2007FVU2U1U1U2
118Plecotus austriacusChiropterakontinentální2013FVU2FVXXU2
119Plecotus austriacusChiropterapanonský2013FVU2FVXXU2
120Plecotus austriacusChiropterakontinentální2007FVU2U1U1U2
121Plecotus austriacusChiropterapanonský2007FVU2U1U1U2
122Rhinolophus ferrumequinumChiropterakontinentální2013U2U2XXXXU2
123Rhinolophus ferrumequinumChiropterapanonský2013U2U2XXXXU2
124Rhinolophus ferrumequinumChiropterakontinentální2007U2U2XXXXU2
125Rhinolophus ferrumequinumChiropterapanonský2007U2U2XXXXU2
126Rhinolophus hipposiderosChiropterakontinentální2013FVFVFVFVFV
127Rhinolophus hipposiderosChiropterapanonský2013FVFVFVFVFV
128Rhinolophus hipposiderosChiropterakontinentální2007FVFVU1FVU1
129Rhinolophus hipposiderosChiropterapanonský2007FVFVU1FVU1
130Sicista betulinaMammaliakontinentální2013FVXXFVXXXX
131Sicista betulinaMammaliakontinentální2007FVXXXXXXXX
132Spermophilus citellusMammaliakontinentální2013U2U2U1U1U2
133Spermophilus citellusMammaliapanonský2013U2U2U1U1U2
134Spermophilus citellusMammaliakontinentální2007U2U2U2U2U2
135Spermophilus citellusMammaliapanonský2007U2U2U2U2U2
136Ursus arctosMammaliakontinentální2013U2U2U1U1U2
137Ursus arctosMammaliakontinentální2007U1U2U2U2U2
138Vespertilio murinusChiropterakontinentální2013FVFVFVFVFV
139Vespertilio murinusChiropterapanonský2013FVFVFVFVFV
140Vespertilio murinusChiropterakontinentální2007FVXXFVFVFV
141Vespertilio murinusChiropterapanonský2007FVXXFVFVFV

Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR