Portál ISOP AOPK ČR
 

DATA DS

Přehled hodnocení stavu TPS z hlediska ochrany       [Vyhledávání]      [Filtr]
TPSZKRÁCENÝ NÁZEVBIOREGIONROKARRLSFBVSOROHZMH
91D0Rašelinný leskontinentální2013FVFVU1U1U1
91D0Rašelinný lespanonský2013FVFVU1FVU1
91D0Rašelinný leskontinentální2007U1U1U2U1U2
91D0Rašelinný lespanonský2007FVFVFVFVFV
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) kontinentální2013FVFVU2U1U2
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) panonský2013FVFVU1U1U1
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) kontinentální2007U1U1U2FVU2
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) panonský2007FVFVU2U1U2
91F0Smíšené lužní lesy podél velkých řek (Ulmenion minoris)kontinentální2013FVFVU1U1U1
91F0Smíšené lužní lesy podél velkých řek (Ulmenion minoris)panonský2013FVFVU1U1U1
91F0Smíšené lužní lesy podél velkých řek (Ulmenion minoris)kontinentální2007FVFVU2U1U2
91F0Smíšené lužní lesy podél velkých řek (Ulmenion minoris)panonský2007FVFVU2FVU2
91G0Panonské dubohabřinykontinentální2013FVFVU1FVU1
91G0Panonské dubohabřinypanonský2013FVFVU1U1U1
91G0Panonské dubohabřinykontinentální2007FVFVU2FVU2
91G0Panonské dubohabřinypanonský2007FVFVU2U1U2
91H0Panonské šipákové doubravykontinentální2013FVU2U2U2U2
91H0Panonské šipákové doubravypanonský2013FVU2U2U2U2
91H0Panonské šipákové doubravykontinentální2007FVU2U2U1U2
91H0Panonské šipákové doubravypanonský2007FVU2U2U2U2
91I0Eurosibiřské stepní doubravykontinentální2013FVU2U1FVU2
91I0Eurosibiřské stepní doubravypanonský2013FVU2U1U1U2
91I0Eurosibiřské stepní doubravykontinentální2007U1U2U2U1U2
91I0Eurosibiřské stepní doubravypanonský2007U1U2U2U1U2
91T0Středoevropské lišejníkové borykontinentální2013FVFVU1U2U2
91T0Středoevropské lišejníkové borykontinentální2007FVFVU2U1U2
91U0Lesostepní bory (Cytiso-Pinetalia)kontinentální2013FVFVU1U1U1
91U0Lesostepní bory (Cytiso-Pinetalia)kontinentální2007U1XXU2U2U2
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetumkontinentální2013FVFVU2U1U2
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetumkontinentální2007FVFVU2U1U2
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetumkontinentální2013FVFVU1U1U1
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetumkontinentální2007FVFVU2U1U2
9140Středoevropské subalpínské bučiny s javorem a šťovíkem horskýmkontinentální2013FVFVXXXXXX
9140Středoevropské subalpínské bučiny s javorem a šťovíkem horskýmkontinentální2007FVFVU2FVU2
9150Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion)kontinentální2013FVFVU1U1U1
9150Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion)kontinentální2007FVFVU2FVU2
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetumkontinentální2013FVFVU1U1U1
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetumpanonský2013FVFVU1U2U2
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetumkontinentální2007FVFVU2U1U2
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetumpanonský2007FVFVU2FVU2
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklíchkontinentální2013FVFVU1U1U1
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklíchpanonský2013FVFVU2U2U2
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklíchkontinentální2007FVFVU2U1U2
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklíchpanonský2007FVFVU2FVU2
9190Staré acidofilní doubravy s dubem letním na písčitých pláníchkontinentální2013FVFVU2U1U2
9190Staré acidofilní doubravy s dubem letním na písčitých pláníchkontinentální2007FVFVU2U1U2
9190Staré acidofilní doubravy s dubem letním na písčitých pláníchpanonský2007FVFVU2U2U2
9410Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)kontinentální2013FVU1U1U1U1
9410Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)kontinentální2007FVFVU2U1U2

Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR