Portál ISOP AOPK ČR
 

DATA DS

Přehled hodnocení stavu TPS z hlediska ochrany       [Vyhledávání]      [Filtr]
TPSZKRÁCENÝ NÁZEVBIOREGIONROKARRLSFBVSOROHZMH
1340Vnitrozemské slané loukykontinentální2013FVU2U2U2U2
1340Vnitrozemské slané loukypanonský2013FVU2U2U2U2
1340Vnitrozemské slané loukykontinentální2007U2U2U2U1U2
1340Vnitrozemské slané loukypanonský2007U2U2U2U1U2
2330Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem a psinečkemkontinentální2013FVFVU2U1U2
2330Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem a psinečkempanonský2013FVFVFVFVFV
2330Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem a psinečkemkontinentální2007U2FVU2U1U2
2330Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem a psinečkempanonský2007FVFVU2FVU2
4030Evropská suchá vřesovištěkontinentální2013FVFVU1U1U1
4030Evropská suchá vřesovištěpanonský2013FVFVFVU1U1
4030Evropská suchá vřesovištěkontinentální2007U2U2U2U1U2
4030Evropská suchá vřesovištěpanonský2007FVU2FVFVU2
5130Formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnícíchkontinentální2013FVFVU1U1U1
5130Formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnícíchpanonský2013FVFVFVFVFV
5130Formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnícíchkontinentální2007U2U2U1U2U2
5130Formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnícíchpanonský2007FVU2FVFVU2
6110Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)kontinentální2013FVFVU1U1U1
6110Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)panonský2013FVFVFVU1U1
6110Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)kontinentální2007FVFVU1U1U1
6110Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)panonský2007FVFVU2FVU2
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)kontinentální2013FVFVU1U1U1
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)panonský2013FVFVFVFVFV
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)kontinentální2007FVFVU1FVU1
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)panonský2007FVFVU1FVU1
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) kontinentální2013FVFVU2U1U2
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) panonský2013FVFVU1U2U2
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) kontinentální2007U2U2U2U1U2
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) panonský2007U2U2U2U1U2
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských a podhorských oblastechkontinentální2013FVFVU2U2U2
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských a podhorských oblastechkontinentální2007FVFVU2U1U2
6240Subpanonské stepní trávníkykontinentální2013FVFVU2U1U2
6240Subpanonské stepní trávníkypanonský2013FVFVU1U1U1
6240Subpanonské stepní trávníkykontinentální2007U2U2U2U1U2
6240Subpanonské stepní trávníkypanonský2007U2U2U2U1U2
6250Panonské sprašové stepní trávníkypanonský2013FVFVU1U1U1
6250Panonské sprašové stepní trávníkypanonský2007U2U2U1U1U2
6260Panonské písčité stepi panonský2013FVFVFVFVFV
6260Panonské písčité stepi panonský2007FVU2U1FVU2
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdáchkontinentální2013FVFVU2U1U2
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdáchpanonský2013FVFVU1U1U1
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdáchkontinentální2007U2U2U2U1U2
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdáchpanonský2007U2U2FVU1U2
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupněkontinentální2013FVU2U2U1U2
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupněpanonský2013FVFVU1U1U1
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupněkontinentální2007FVFVU2U1U2
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupněpanonský2007FVFVU2U2U2
6440Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubiikontinentální2013FVFVU1U1U1
6440Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubiipanonský2013FVFVU1U1U1
6440Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubiikontinentální2007U2U2U1FVU2
6440Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubiipanonský2007U2U2U2U1U2
6510Exten. sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)kontinentální2013FVFVU2U1U2
6510Exten. sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)panonský2013FVU1U1FVU1
6510Exten. sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)kontinentální2007FVFVU2U1U2
6510Exten. sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)panonský2007FVFVU2U1U2
6520Horské sečené loukykontinentální2013FVFVU1U1U1
6520Horské sečené loukykontinentální2007FVFVU2U1U2
8230Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)kontinentální2013FVFVU1U1U1
8230Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)panonský2013FVFVU1U1U1
8230Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)kontinentální2007FVFVU2U1U2
8230Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)panonský2007FVFVFVFVFV

Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR