Portál ISOP AOPK ČR
 

DATA DS

Přehled hodnocení stavu TPS z hlediska ochrany       [Vyhledávání]      [Filtr]
TPSZKRÁCENÝ NÁZEVBIOREGIONROKARRLSFBVSOROHZMH
4060Alpínská a boreální vřesovištěkontinentální2013FVFVFVFVFV
4060Alpínská a boreální vřesovištěkontinentální2007FVFVFVFVFV
4070Křoviny s borovicí klečí a pěnišníkemkontinentální2013FVFVFVFVFV
4070Křoviny s borovicí klečí a pěnišníkemkontinentální2007FVFVFVFVFV
4080Subarktické vrbové křovinykontinentální2013FVFVFVFVFV
4080Subarktické vrbové křovinykontinentální2007FVFVFVFVFV
6150Silikátové alpínské a boreální trávníkykontinentální2013FVFVFVFVFV
6150Silikátové alpínské a boreální trávníkykontinentální2007FVFVFVFVFV
8110Silikátové sutě horského až niválního stupně (Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia ladani)kontinentální2013FVFVFVFVFV
8110Silikátové sutě horského až niválního stupně (Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia ladani)kontinentální2007FVXXFVFVFV

Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR