Portál ISOP AOPK ČR
 

DATA DS

Přehled hodnocení stavu TPS z hlediska ochrany       [Vyhledávání]      [Filtr]
TPSZKRÁCENÝ NÁZEVBIOREGIONROKARRLSFBVSOROHZMH
7110Aktivní vrchovištěkontinentální2013FVFVU1U1U1
7110Aktivní vrchovištěkontinentální2007FVFVU1FVU1
7120Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy)kontinentální2013FVFVU2U2U2
7120Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy)kontinentální2007U1U1U2U2U2
7140Přechodová rašeliniště a třasovištěkontinentální2013FVU1U1U1U1
7140Přechodová rašeliniště a třasovištěpanonský2013FVFVU1FVU1
7140Přechodová rašeliniště a třasovištěkontinentální2007U1U1U1U1U1
7140Přechodová rašeliniště a třasovištěpanonský2007FVFVXXFVFV
7150Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion)kontinentální2013FVFVU1U1U1
7150Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion)kontinentální2007FVU1U1U1U1
7220Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)kontinentální2013FVFVU1U1U1
7220Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)kontinentální2007U1U1U2U1U2
7230Zásaditá slatiništěkontinentální2013FVFVU1FVU1
7230Zásaditá slatiništěkontinentální2007U1U1U1U1U1
7230Zásaditá slatiništěpanonský2007U2U2FVFVU2

Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR