Portál ISOP AOPK ČR
 

DATA DS

Přehled hodnocení stavu TPS z hlediska ochrany       [Vyhledávání]      [Filtr]
TPSZKRÁCENÝ NÁZEVBIOREGIONROKARRLSFBVSOROHZMH
3130Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupněkontinentální2013FVFVU1U1U1
3130Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupněpanonský2013FVFVU1U1U1
3130Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupněkontinentální2007FVFVU2U1U2
3130Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupněpanonský2007FVFVU2FVU2
3220Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehůkontinentální2013FVFVU1FVU1
3220Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehůkontinentální2007FVFVU2U2U2
3230Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s židoviníkem německýmkontinentální2013FVU2U2U2U2
3230Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s židoviníkem německýmkontinentální2007U2U2FVFVU2
3270Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p.kontinentální2013FVU1U1U1U1
3270Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p.panonský2013FVU1FVFVU1
3270Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p.kontinentální2007FVFVU2U2U2
3270Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p.panonský2007FVU2U2FVU2
7210Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou a druhy svazu Caricion davallianaekontinentální2013FVFVFVFVFV
7210Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou a druhy svazu Caricion davallianaekontinentální2007FVFVFVFVFV

Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR